Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Vieš, prečo je dnes Deň Európy?

Dnes oslavujeme európske narodeniny! Málokto ale vie, čo sa vtedy presne stalo. Ako si na tom ty?

Results

#1. Prečo oslavujeme Deň Európy 9. mája?

#2. Kto bol 9. mája 1950 Robert Schuman?

#3. O aké dve krajiny v Schumanovej deklarácii primárne išlo?

#4. Aké spoločenstvo najskôr vzniklo vplyvom Schumanovej deklarácie?

#5. Aký bol hlavný cieľ Schumanovej deklarácie?

#6. Ktoré štáty založili Európske spoločenstvo uhlia a ocele?

Vyhodnotiť kvíz

Zisti o Dni Európy ešte viac v našom príspevku:

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate