Generácia,
ktorá sa zaujíma

Ako dobre poznáš Antona Bernoláka?

Anton Bernolák sa narodil pred 260 rokmi. Čo však o ňom skutočne vieš? Precvič si svoje vedomosti z hodín slovenčiny. 

Results

Gratulujeme! Na hodinách slovenčiny si dával naozaj pozor.

#1. Čo významné spravil Anton Bernolák?

#2. V akej obci sa narodil Anton Bernolák?

#3. Čo sa stalo s rodnou obcou Antona Bernoláka?

#4. Označ všetky mestá, v ktorých Anton Bernolák študoval.

Označ všetky správne:

#5. Z akého nárečia vychádzala bernolákovčina?

#6. Akým heslom sa riadil pravopis bernolákovej slovenčiny?

#7. Ako sa volal 6-zväzkový slovník Antona Bernoláka, ktorý vyšiel až po jeho smrti?

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Arts&Kultúra