Generácia,
ktorá sa zaujíma

Ako na Slovensku vznikajú zákony?

ako vznikaju zakony

V obci nemôžeš ísť rýchlejšie ako 50tkou, nemôžeš chodiť holá po ulici, ani si len tak vziať susedovu peňaženku. Veci, ktoré sú pre nás už samozrejmé, ale na všetky bolo potrebné napísať zákon. Ako také zákony vznikajú? 

Nový zákon môže navrhnúť buď poslanec Národnej rady, výbor Národnej rady alebo naša vláda. Podľa toho, kto zákon navrhne, vyzerá aj jeho prijímanie. Najdlhšie trvá pripraviť vládny návrh zákona. Od nápadu urobiť zákon o nejakej veci až k jeho podpisu prezidentkou môže uplynúť v pohode aj 9 mesiacov. Áno, zákon je v niečom ako dieťa…

Postup jeho prijímania si predstav ako súťaž, v ktorej zákon postupuje z jedného kola do druhého, pokiaľ je dosť dobrý. Zároveň je neustále hodnotený, posudzovaný a vylepšovaný.
Vyzerá to celé takto:

1. S nápadom na zákon príde niektoré z ministerstiev. Napríklad si vezmime zákaz igelitových tašiek. S tým príde Ministerstvo životného prostredia a pripravia návrh.

2. Potom tento návrh pošlú všetkým odborom Ministerstva životného prostredia, aby sa k nemu vyjadrili. Ich vlastní kolegovia im to okomentujú, skritizujú, pochvália alebo vylepšia.

3. Potom návrh zákona zverejnia na portáli slov-lex.sk. Tam k nemu napíšu pripomienky napríklad iné ministerstvá alebo verejnosť. Aj ty môžeš mať teda nejaké slovo v tom, ako naše zákony vyzerajú.

4. Takto sprava-zľava spripomienkovaný zákon sa vráti naspäť na Ministerstvo životného prostredia. Tam si prejdú všetky pripomienky a buď ich zapracujú alebo odmietnu.

5. Potom ho musí schváliť celá vláda. Vládou schválený zákon sa predloží do parlamentu do prvého čítania. V prvom čítaní môžu poslanci rozhodnúť len o tom, či o zákone vôbec budú rokovať ďalej alebo nie je dosť dobrý ani na to, aby sa o ňom rozprávali a mal by byť prepracovaný.

6. Ak parlament rozhodne, že o zákone bude ďalej rokovať, tak ho pridelí na prerokovanie výborom. To sú kluby poslancov z rôznych strán, ktorí sa hlbšie zaoberajú rôznymi témami. V tomto výbore môžu poslanci dávať, áno, opäť, pripomienky.

7. Keď výbory zákon odsúhlasia, postupuje na ďalšiu schôdzu parlamentu. Poslanci tam môžu k zákonu dávať ďalšie doplňujúce návrhy. V tomto druhom čítaní parlament najskôr rozhodne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, či ich schvaľuje alebo nie a potom hlasuje o zákone ako o celku. Po tomto hlasovaní ho buď neschvália a jeho cesta sa končí, alebo postúpi do tretieho čítania. To je už posledné!

8. V treťom čítaní už nemôžu poslanci dávať žiadne návrhy na zmenu zákona. Parlament buď návrh schváli, alebo ho vie vrátiť do druhého čítania, alebo ho neschváliť vôbec. Zákon sa schváli vtedy, ak zaň hlasuje aspoň nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

9. Ak sa návrh zákona schváli, potom ho ešte musí do 15 dní podpísať prezidentka alebo prezident. Ak je proti takémuto zákonu, môže uplatniť tzv. veto.

Nie, to nie je toto. Tým návrh zákona s pripomienkami vracia späť do parlamentu.

10. Po prezidentskom vete môže zákon parlament opätovne schváliť, ale musí zaň hlasovať väčšina všetkých poslancov, nielen tých prítomných, teda minimálne 76.

11. Ak sa napriek vetu prezdienta alebo prezidentky nájde 76 poslancov, ktorí za zákon zahlasujú, oficiálne prešiel. Musí byť zverejnený v zbierke zákonov a na to, aby začal reálne platiť, musí uplynúť ešte legisvakančná lehota. Zvyčajne to je 15 dní a je tam preto, aby sa ľudia vedeli so zákonom oboznámiť, než začne platiť a oni ho budú musieť dodržiavať. 

Keď sa teda v novinách dočítaš, že vláda schválila návrh zákona o zákaze igelitových tašiek, kým sa ocitne v zbierke zákonov a teda reálne začne platiť, je potrebných ešte fakt veľa krokov, ktoré budú trvať niekoľko mesiacov. Ak totiž vláda schváli nejaký zákon, ešte to nič neznamená a je to len začiatok všetkého.

No a ak s návrhom zákona príde poslanec parlamentu, proces je rovnaký, akurát začína až prvým čítaním v parlamente a nemusí ho predtým nijako schvaľovať vláda.

Možno sa ti tento proces zdá byť zbytočne zložitý, ale je taký pre tvoju vlastnú ochranu. Keby bolo príliš jednoduché meniť zákony, možno by sme skončili s prikázaným outfitom, 12-hodinovou pracovnou dobou a slovenská hymna by bolo toto…

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate