Generácia,
ktorá sa zaujíma

Ako používať pri písaní záverečnej práce AI a ako pracovať so zdrojmi? 

Záverečná práca je prvou veľkou skúškou, ktorá preverí, či si dokážeš vybrať z veľkého počtu zdrojov, vytvárať správne logické prepojenia a prakticky si tieto veci aj overiť. Vo veľkej miere otestuje tvoju schopnosť kriticky myslieť. Ako na to, aby si na tejto skúške nepohorel?

Ako ne(používať) umelú inteligenciu? 

Na Podnikohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe budú rušiť bakalárske práce. Jedným, nie však jediným, dôvodom je umelá inteligencia. Vedenie školy si totiž myslí, že ak študenti položia AI dobré otázky, zvládla by za nich napísať celú prácu, čo považujú za „nereálne odhaliť”. Takéto zadanie tak podľa nich úplne stráca zmysel a radšej ho nahradia prácou na kreatívnych projektoch. 

Na čo môžeš použiť AI pri písaní záverečnej práce? 

Umelá inteligencia môže byť tvoj komplic, ale aj dobrý radca. Záleží od toho, ako k nej pristúpiš.

Zdroj: giphy.com
  • Keď sa jej spýtaš vhodné otázky, môže ťa nasmerovať k zaujímavým zdrojom alebo nápadom na tvoju záverečnú prácu. Informácie, ktoré ti poskytne, si vždy over z viacerých zdrojov skôr, než ich použiješ.
  • Môže ti skontrolovať gramatiku alebo pomôcť s prekladom dlhých textov. Avšak iba do určitej miery, a preto nevsaď všetky karty len na AI, ale zapoj aj vlastné kritické myslenie.
  • Vie spracovať väčšie množstvo číselných dát a pomôcť ti tak s ich vyhodnocovaním v praktickej časti, alebo zoradiť bibliografické zdroje od A po Z.

Určite si však informácie od AI over z viacerých zdrojov a na nejasnosti sa spýtaj napríklad školiteľa. 

Aké nástroje AI ti pri písaní môžu pomôcť?

Pokiaľ píšeš prácu po slovensky, veľa nástrojov umelej inteligencie ti nepomôže. Zopár sa ich však nájde: 

  • perplexity.ai: táto stránka ti odpovie na akúkoľvek otázku a k tomu ti poskytne zdroje, odkiaľ čerpala info. Máš tak rýchlu odpoveď a vieš si prečítať ďalšie informácie k téme, na ktorú si sa pýtal či pýtala.
  • niesomplagiator.sk: Slovenská stránka, ktorú prevádzkuje Technická univerzita v Košiciach ti za poplatok skontroluje originalitu tvojej práce ešte pred jej odovzdaním. Ak sa bojíš, že budeš mať vysokú zhodu, nie je na škodu si to vopred overiť.
  • ChatGPT: Inšpirovať ťa môže aj chatGPT, no nespoliehaj sa, že ti dá vždy správne odpovede. Vie sa aj dosť výrazne zmýliť, a preto si každú info radšej ešte over. 

Ako sa vyhnúť vysokej zhode? 

Možno jeden z najväčších strachov pri písaní bakalárky alebo diplomovky je zhoda. Pri vysokej zhode môže byť totiž tvoja práca označená za plagiát.

Čo to plagiátorstvo je? Jednoducho, pokiaľ skopíruješ cudziu prácu, neuvedieš zdroje, z ktorých čerpáš informácie, alebo ich prepisuješ vlastnými slovami a vydávaš za svoje. Toto všetko je porušovaním autorských práv. 

Ako sa vyhnúť veľkej zhode? Najmenšiu zhodu budeš mať pri používaní offline zdrojov. Všetko, čo čerpáš z kníh či článkov aj správne označ podľa smerníc tvojej fakulty. Ak chceš používať citácie, môžeš, no v tvojej práci by nemali byť dlhé na pol strany. Použi maximálne tak dve-tri vety. 

Zdroj: giphy.com

Každá citácia znamená vyššie percento zhody. Ideálne bude, ak čo najviac textov z iných zdrojov parafarázuješ, čiže ich prepíšeš vlastnými slovami. Napríklad si prečítaj kapitolu v knihe, porozmýšľaj nad ňou, napíš zopár vetami jej obsah a aj pri tomto texte označ zdroj. 

Vysoká zhoda je v poriadku iba v tom prípade, keď máš v práci uvádzaných viacero zákonov, ktoré sa nedajú parafrázovať a potrebuješ ich napísať v plnom znení. 

Pozor, keď chceš napríklad prebrať časť textu, ktorú si už použil alebo použila vo svojej inej záverečnej práci, musíš ju tiež zazdrojovať, alebo ideálne parafrázovať. Keď tak nespravíš, rovnako sa to bude pokladať za vykradnutie iného diela. Áno, pojem vykrádať sám seba tu dostáva nový rozmer. 

Zhodu tvojej práce s inou vie odhaliť program, do ktorého prácu nahrávaš, ale aj školiteľ či oponent. Za takéto podvádzanie ti hrozí vylúčenie zo štúdia, odobratie titulu aj strata dôveryhodnosti. Mnohé práce, ktoré si študenti kupujú na mieru z rôznych internetových stránok, sú plagiátmi. Určite teda prácu nekupuj, pokiaľ to myslíš so svojím štúdiom aj so svojou budúcnosťou vážne.

Záverečná práca je skúškou tvojej schopnosti myslieť kriticky

Pri písaní sa určite dostaneš do bodu, kedy budeš zúfalo hľadať nejakú informáciu a nebudeš vedieť nájsť vhodný zdroj. Skús sa spýtať niekoho, kto pracoval na podobnej téme, pozri v CRZP (Centrálnom registri záverečných prác) podobné práce alebo sa spýtaj umelej inteligencie. Môžu ti pomôcť pri nájdení toho správneho zdroja. 

Nekopíruj informácie z inej záverečnej práce. Okrem toho, že by išlo o porušenie autorských práv, častokrát sa stáva, že tieto údaje sú už zastaralé. Ak napríklad máš zdroj z roku 2002, skús pohľadať novší, pretože odvtedy sa mohlo naozaj veľa zmeniť. 

Zdroj: giphy.com

Keď preberáš informácie z internetu, určite sa pozeraj na zdroj, preklepni si autora tézy aj to, či nebola vyvrátená iným vedcom. Zaberie to viac času, no v konečnom dôsledku ukážeš školiteľovi aj oponentovi, že si svoj výskum neodflákol, ale naozaj si sa do témy zahĺbil. 

Vedecká práca by mala byť objektívna a k jej záveru by ťa malo priviesť bádanie. To, ako dopadne tvoj výskum, sa môže líšiť od hypotézy, čiže predpokladu, ktorý si mal či mala v úvode. Nesnaž sa však všetky informácie prispôsobiť tomu, čo si myslíš, že je pravda alebo tomu, aké by podľa teba malo byť riešenie skúmaného problému. 

Je to chyba v zmýšľaní, ktorá sa volá konfirmačné skreslenie. Keď ju robíme, tak aktívne hľadáme dôkazy, ktoré potvrdia našu hypotézu a ignorujeme alebo podceňujeme tie, ktoré by nám ju mohli vyvrátiť. 

Avšak práve takéto objektívne skúmanie všetkých informácií ťa môže priviesť k prekvapivým záverom, vďaka ktorým napíšeš originálnu prácu. Zároveň sa tak vyhneš tomu, aby si vytvoril či vytvorila text, ktorý sa bude zhodovať nielen s tvojimi predpokladmi, ale aj s inými doteraz vytvorenými prácami. 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Reklama

Vyber si viac z Toto takto