Generácia,
ktorá sa zaujíma

Ako rozoznať, kedy ide o náboženstvo a kedy o sektu?

Pred pár dňami zaplavili internet správy o viere bývalej slovenskej herečky Márie Bartalos, ktorá sa stala súčasťou cirkvi Milosť. Herectvo zavesila na klinec a začala sa naplno venovať šíreniu myšlienok tohto spoločenstva. 

Na Instagram napísala kontroverzné slová, ktoré okrem iného naznačovali, že ľudia z LGBT komunity sú podriadení diablovi. Učenie cirkvi Milosť vychádza z kresťanstva, ako je to aj u mnohých iných cirkví, ktoré sú na Slovensku oficiálne registrované. Jej sa to ale už 16 rokov nedarí. Ministerstvo kultúry zamietlo registráciu Milosti napríklad preto, že je v rozpore so zásadami ľudskosti a znášanlivosti.

V článku sa dočítaš:

👉 čo je to náboženstvo a čo sekta

👉 ako zistiť, či je niekto z tvojich blízkych súčasťou sekty

👉 prečo sú sekty nebezpečné

👉 ako je možné, že ľudia v sektách dokážu obetovať svoj majetok, dobré vzťahy s rodinou či prácu, kvôli viere

👉 či je cirkev Milosť sekta

Ako sa môže z náboženstva vyvinúť sekta?

Možno si pri slove náboženstvo ako prvé predstavíš klasický kostol alebo mešitu, kde sa odohrávajú náboženské akty, no náboženstvo je oveľa širší pojem.

Keby sme hľadali nejaké spoločné charakteristiky pre náboženstvá, základom je rozhodne viera v duchovnú  bytosť – boha. Niektoré náboženstvá veria v jediného všemocného boha, iné majú týchto bohov aj viac. 

Bohovia boli súčasťou ľudskej spoločnosti od nepamäti. Zvykli im pripisovať rôzne nadprirodzené schopnosti. Aj na Slovensku sme mali pohanských bohov, ktorí boli zodpovední za počasie, striedanie období a mnoho ďalších fyzikálnych javov, ktoré si ľudia nevedeli vysvetliť, a tak ich pripisovali nadpozemským bytostiam. 

Na Slovensku je známe najmä kresťanstvo, o ktorého základy sa opiera aj cirkev Milosť. Veria v Ježiša, čítajú Bibliu, citujú a vykladajú state zo Svätého písma, no napriek tomu nie sú registrovanou cirkvou a niektorí ich dokonca nazývajú sektou

Zdroj: Canva

Občianske združenie Integra v spolupráci so študentmi Univerzity Mateja Bella sa téme siekt venovali viac a vyčlenili 4 základné body, ktoré ich charakterizujú a zároveň odlišujú od neškodných náboženstiev:

🔴 Každá sekta má svojho vodcu, ktorému sa pripisujú nejaké nadprirodzené až božské vlastnosti a ľudia ho nasledujú.

🔴 Sekta má svoje učenie, alebo skôr ideológiu. Podľa jej vedúcich osobností je toto učenie jediné pravé a nemenné. 

🔴 Sekty sa väčšinou vyznačujú tým, že sú uzatvorené pred vonkajším svetom. Nespolupracujú s inými spoločenstvami, vonkajší svet je pre nich nepriateľom. 

🔴 Posledným, no veľmi dôležitým znakom sekty, je psychická manipulácia. Vodca a členovia sekty si navzájom vytvárajú na sebe závislosť. 

V čom sú sekty nebezpečné?

Keď raz vstúpiš do sekty, spadáš do akéhosi bludného kruhu plného manipulácií. Teda už predtým, než tam prvýkrát prídeš. Začína to v momente, keď sa ťa niekto pokúsi naverbovať. 

Deštruktívne sekty majú tendenciu nalákať ťa na rôzne benefity. Napríklad, pokiaľ k nim vstúpiš, tak sa staneš súčasťou niečoho zmysluplného alebo ti môžu ponúknuť peniaze. Sekty sú často elitárske. Sú uzavretou skupinou ľudí, ktorá sa cíti byť vyvolená spomedzi ostatných, veria, že iba oni majú pravdu a ostatní sa mýlia. 

Sekty často oslovujú ľudí, ktorí prežívajú nejaké náročné obdobie alebo majú životné problémy, na ktoré im ponúkajú riešenie. Snažia sa týchto ľudí presvedčiť, že pokiaľ sa pridajú k tejto skupine veriacich a začnú žiť presne podľa ich pravidiel, všetko v ich životoch bude skvelé. 

Veľkou súčasťou siekt je práve manipulácia veriacich. Tá má vplyv na ich psychické aj fyzické zdravie. Ako zistíš, že niekto z tvojej rodiny alebo známych vstúpil do sekty? 

🔴 uzatvára sa pred svetom,

🔴 prerušil alebo takmer neudržiava vzťahy s rodinou, kamarátmi či svetom,

🔴 nechodí do práce alebo do školy, venuje sa iba činnostiam sekty,

🔴 prestane jesť alebo prudko zmení stravovacie návyky,

🔴 začne rozprávať a hlásať posolstvá sekty, v ktorej je,

🔴 zanedbáva to, ako vyzerá,

🔴 dáva veľké množstvo peňazí do sekty.

Zmanipulovaný človek vie veľmi prudko zmeniť to, kým bol. Zmenia sa jeho názory a hodnoty a začne spochybňovať každého, okrem svojich nových vedúcich, ktorých považuje za neomylné autority. 

Lady Zika je súčasťou českej verzie Milosti pod názvom Církev víry Milost v Prahe. Na svojom TikToku sa zastala názorov Márie Bartalos po tom, čo sa na internete začalo hovoriť o jej príspevkoch na Instagrame.

Ako je vôbec možné, že sa človek namotá na sektu a jej ideológiu? 

Existujú dva pojmy spájajúce sa so sektami – Love bombing a flirty fishing. Love bombing sa často spája so vzťahmi, no je veľmi využívaný aj na nalákanie nových členov do siekt. V skratke to znamená, že ťa členovia sekty zahrnú všetkou láskou a pozornosťou, ktorú môžu sprostredkovať. 

Ak nový človek pochádza z nefungujúcej rodiny alebo si prešiel niečím ťažkým a hľadá pochopenie u druhých ľudí, rýchlo sa namotá na tento vzťah so skupinou a vodcom. 

Ešte o niečo horšou technikou je práve flirty fishing, čiže doslova lovenie flirtovaním, kedy ženy alebo muži lovia druhé pohlavie za účelom zviesť ich, a tak ich dotiahnuť do sekty. 

Zdroj: Canva

V samotnej sekte sú jej členovia často dlhodobo manipulovaní. Musia dať sekte všetok svoj majetok alebo platiť pravidelné poplatky, často sa od nich vyžaduje, aby sa odstrihli od rodiny a mnoho ďalšieho. 

Pre sekty je typické, že odmietajú kritické myslenie. Buď je niečo čierne alebo biele, dobré alebo zlé, zvrátené alebo božské. 

Svojich členov zapájajú do šírenia ich ideológie a vťahujú ich do života sekty.

Ak na sektu povie niekto niečo zlé, sekta zareaguje tak, že ho označí za nepriateľa celého spoločenstva a začne o ňom šíriť napríklad to, že je posadnutí diablom. S takýmito ľuďmi tiež členovia sekty prerušia akýkoľvek kontakt. Trestom za nesúhlas a vlastný názor sa tak stáva vyčlenenie z kolektívu a strata dovtedy blízkych vzťahov. 

Cirkev Milosť – sekta alebo nie?

Mnohých ľudí zaujíma otázka, či je cirkev Milosť sektou alebo nie. Takzvaná teológia prosperity, ktorú v Milosti hlásajú, hovorí o tom, že pokiaľ budú jej členovia bezvýhradne veriť, bude sa im dariť, budú úspešní, zdraví, šťastní a takisto finančne zabezpečení. 

Hlbšie sa tomuto problému venoval redaktor Peter Števkov zo Štandardu. Cirkev Milosť nevyhodnotil ako sektu, no uvádza viacero znakov, ktorými sa sekte podobá.

Má vodcu, okolo ktorého sa veriaci združujú a po vstupe do tohto združenia sa ľudia veľmi menia. Hovoria o svojej premene a o stave skutočného uverenia. 

Hoci nemusia platiť poplatky, od pravého veriaceho sa očakáva odvádzanie tzv. desiatku. To znamená, že človek odvádza tomuto spoločenstvu 10 % zo svojej hrubej mzdy. Okrem toho sú očakávané od veriacich aj ďalšie finančné príspevky. 

Cirkev Milosť má tendenciu deliť ľudí na MY a ONI, čím dáva svojim veriacim pocit, že sú “lepší” ako ostatní.

Táto cirkev sa už 16 rokov pokúša o to, aby bola oficiálne zaregistrovaná na Slovensku.

Žiadosť o registráciu zamietlo Ministerstvo kultúry SR a následne Najvyšší správny súd SR. Aký mali na to dôvod? 

Cirkev Milosť nesplnila podmienky na registráciu. Súd pritom hovoril o dvoch dôvodoch.

Milosť podľa neho nie je organizovaná a nemá jasnú štruktúru. Taktiež je v rozpore so zásadami ľudskosti a znášanlivosti a ohrozené sú podľa nich aj občianske práva veriacich.

Tendencie autoritárskeho vodcovstva, uzavretosti, fanatizmu, neznášanlivosti a selektovania informácií, pričom tieto tendencie nemajú len okrajový charakter, ale prenikajú skrz celú činnosť, učenie a postoje spoločenstva,“ uvádza rozhodnutie súdu.

Pokiaľ by bola cirkev Milosť oficiálne registrovaná, mohla by napríklad vyučovať svoju vieru na školách, vykonávať cirkevné sobáše, získať priestor vo verejnoprávnych médiách a duchovní vodcovia by dostávali finančnú podporu na platy duchovných.

Samotná cirkev Milosť sa proti obvineniam médií, či rozhodnutia súdu ohradila.

Nezabúdaj myslieť kriticky a preverovať si informácie 

Nielen neregistrované, ale aj niektoré registrované cirkvi balansujú na veľmi tenkom ľade. Napríklad Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia je známa tým, že odmietajú transfúziu krvi, keďže je to podľa nich v rozpore s Bibliou a vykazujú aj ďalšie známky sekty.

Aj oficiálne registrované náboženstvo teda v istých ohľadoch môže prerásť do niečoho, čo nemusí byť pre tvoje psychické a fyzické zdravie úplne okej a naopak, zo sekty sa môže vykreovať neškodné náboženstvo. 

V prípade, že sa budeš chcieť pridať k nejakému náboženstvu, prever si, aké v skutočnosti je a či náhodou nevykazuje znaky sekty. Je dôležité pozerať sa na informácie o náboženskej skupine kriticky. Pokiaľ má ubližovať a urážať teba či iných, ťahať z teba peniaze alebo ťa odstrihnúť od rodiny, v tom momente by si mal spozornieť, pretože tu niečo neladí s kostolným poriadkom.

Zdroj titulnej fotografie: Canva

Reklama

Vyber si viac z Arts&Kultúra