Generácia,
ktorá sa zaujíma

Ako sa elektrina dostane ku mne domov?

Ako je možné, že toto svetlo svieti?

Jasné, asi každý vie, že je to vďaka elektrine. Ak ale nechápeš, ako sa tento zázrak dostane až do tejto žiarovky, poďme sa na to pozrieť.

Elektrinu vyrábajú elektrárne, napríklad slnečné, vodné, atómové alebo plynové. Vyrábajú ju rôzneho výkonu a pri rôznych napätiach. Môžu to byť malé elektrárne s výkonom jednotiek kilowattow, až po stovky megawattov. Túto vyrobenú elektrinu po svete rozvádzajú elektrické vedenia, ktoré sú prevádzkované pri rôzne veľkých napätiach.

Elektrinu z veľkej atómovej elektrárne, ako je elektráreň Jaslovské Bohunice, prenášajú vedenia zvlášť vysokého napätia, teda ZVN a to je u nás 400 kV.

Elektrinu z menších elektrární, ako je napríklad vodná elektráreň Liptovská Mara, prenášajú vedenia veľmi vysokého napätia, teda VVN, čo je u nás 110 kV. Ale sú aj elektrárne malých výkonov, pripojené do ešte nižších napätí. 

Bežným spotrebičom ale stačí oveľa nižšie napätie na to, aby urobili to, čo od nich potrebujeme. V našich domoch a bytoch je to 230 V, ale môže to byť aj 400 V, ktoré voláme nízke napätie, teda NN.
Je to tisícnásobne menej ako napätie, ktoré je vo vedení z elektrární. Na to, aby sa z vyššieho napätia urobilo nižšie napätie, slúži transformátor.

Vedenia ZVN s napätím 400 kV vedú elektrinu na veľké vzdialenosti ponad hory, alebo pod zemou. V určitom mieste v sústave sa táto elektrina transformuje na nižšie napätie, napríklad na 110 kV. Týmto vedením sa elektrina potom dopravuje ďalej do miest, kde sa spotrebuje, napríklad do nejakej továrne, alebo menšej oblasti, kde sa ďalej transformuje väčšinou na 22 kV a rozvádza sa menšími vedeniami do miest a dedín po celom Slovensku. Tieto vedenia prišli o jedno Véčko a už sú to len vedenia vysokého napätia, teda VN.

A keď už elektrina príde celkom blízko k nám, čaká ju posledná transformácia na 400 V. Aké označenie má toto napätie? Jasné, je to NN. Vedením s takýmto napätím je elektrina dovedená až k nášmu domu alebo paneláku. 

Všetky tieto rôzne vedenia tvoria sústavu. Teda všetky možné káble, stĺpy, ktoré na seba navzájom nadväzujú a robia, čo treba, aby ti doma fungovala telka.

Stožiare s napätím ZVN a miestami aj VVN sú po celej Európe vzájomne poprepájané. O to, aby tieto ZVN a VVN vedenia správne fungovali, sa potom starajú prevádzkovatelia prenosovej sústavy. Na Slovensku je to Slovenská elektrizačná prenosová sústava so skratkou SEPS. A ako vidíš, elektrina nepozná hranice. Vďaka tomu môže pritiecť elektrina zo Slovenska do Nemecka alebo z Čiech na Slovensko. 

Sústava vedení 110 kV, VN a NN sa volá distribučná sústava a starajú sa o ňu prevádzkovatelia distribučných sústav. Na Slovensku sú traja: Západoslovenská distribučná, ktorá sa stará o sústavu na západe Slovenska, Stredoslovenská distribučná, ktorá pôsobí v strede Slovenska a Východoslovenská distribučná, ktorá má na starosti sústavu v Česku.

Ale nie, samozrejme, operuje na východe Slovenska.

Ešte predtým, ako elektrina vstúpi do nášho domu, bytu, chaty, alebo trebárs aj stanu, musí byť odmeraná. Na to slúži elektromer. Ten presne ukáže, koľko elektriny k nám domov pritieklo. A koľko sme jej teda spotrebovali. Potom vieme, koľko máme zaplatiť.

O tom, ako vyzerá taká faktúra za elektrinu a čo všetko sa v nej skrýva, sa ale porozprávame ale niekedy inokedy.

Video vzniklo vďaka podpore Nadačného fondu Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis.

Reklama

Vyber si viac z Toto takto