Generácia,
ktorá sa zaujíma

Ako sa rozprávať s nepočujúcimi?

posunkový jazyk

Tretí septembrový týždeň patrí vo svete aj na Slovensku osvete tém, s ktorými sa stretáva komunita nepočujúcich každodenne. Aj tento rok sa v rámci týždňa nepočujúcich uskutočnia rôzne aktivity, ktoré priblížia ľuďom svet plný ticha.

Na svete žije okolo 1,5 miliardy nepočujúcich ľudí

Medzinárodný týždeň nepočujúcich existuje už od roku 1958 z iniciatívy Svetovej Federácie Nepočujúcich (WFD). 

Vo svete je podľa WHO (World Health Organization) až 1,5 miliardy nepočujúcich ľudí.

Kto patrí do komunity nepočujúcich?

Podľa ANEPS (Asociácia Nepočujúcich Slovenska) patria do tejto komunity:

 • nepočujúci a nedoslýchaví
 • rodinní príslušníci nepočujúcich
 • akreditovaní tlmočníci do a z posunkového jazyka
 • ale aj vlády, organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami, organizácie na pomoc ľuďom s postihnutím

Koľko ľudí na Slovensku tvorí komunitu nepočujúcich?

V súčasnosti je na Slovensku 1 % obyvateľov nepočujúcich.

dvaja chlapci rozprávajúci sa posunkovým jazykom

Ako sa rozprávať s nepočujúcimi, ak neovládame posunkový jazyk?

 • Vždy upozorni nepočujúceho na to, že s ním chceš komunikovať.
 • Rozprávaj pomaly a artikuluj.
 • Tvor jednoduché a krátke vety.
 • Dbaj na to, aby si po celý čas udržiaval očný kontakt, neotáčal sa alebo iným spôsobom nezabraňoval osobe so stratou sluchu odčítavať z pier.
 • Ak máš možnosť, použi online nástroje na prepis komunikácie alebo papier s perom.

Vedel si? 

 • Posunkový jazyk nie je medzinárodný. Každá krajina má svoj vlastný posunkový jazyk. U nás je to napríklad slovenský posunkový jazyk (SPJ).
 • V posunkovom jazyku sa dá aj spievať. Existujú tzv. umelecké posunky, ktoré sa používajú inak ako pri bežnej komunikácii.

Ak ťa zaujímajú základné posunky v posunkovej reči, vyskúšaj si pustiť toto video, ktoré ťa to naučí a zjednoduší ti komunikáciu s nepočujúcimi.

Zdroje:

https://aneps.sk/medzinarodny-tyzden-nepocujucich-2022-zilina/

https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1

http://www.nrozp-mosty.sk/tema-6-cisla/item/1301-na-slovensku-tvoria-nepocujuci-asi-1-obyvatelstva-23-29-septembra-sme-si-pripomenuli-medzinarodny-tyzden-nepocujucich.html

https://nepocujuci.sk/sk/myty-fakty-posunkoveho-jazyka

Reklama

Vyber si viac z News