Generácia,
ktorá sa zaujíma

Ako sa tvorí rozpočet? Čo s ním bude, ak padne vláda?

Rozpočet musí byť každý rok schválený parlamentom a jeho obrovský dopad na veľkú časť spoločnosti mu dáva titul Zákon roka. Ministerstvo financií musí dať dohromady plánované príjmy a výdavky stoviek organizácií štátu. Cesta k štátnemu rozpočtu je preto veľmi dlhá a v parlamente sa vždy koncom roka odohráva len jej posledné dejstvo.

Základom pre tvorbu každého nového rozpočtu je rozpočet z predošlého roka. Nie je to preto, že by sa ľuďom, ktorí ho tvoria nechcelo vymýšľať niečo nové. Ale viac ako polovica výdavkov štátu je stanovená zákonmi prijatými už v minulosti. 

Zdroj: giphy.com/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Vezmime si ako príklad zákon, ktorým sa určuje výška prídavkov na dieťa na 30€ mesačne. V štátnom rozpočte musí byť celková suma, ktorá sa minie na tieto prídavky na všetky deti v danom roku. Tých približne 350 miliónov € ročne, ktoré idú na tento účel, nemôžu byť použité na nič iné. Zároveň vláda ani parlament nemôžu pri schvaľovaní rozpočtu prepísať výšku dávky napríklad na 40€. Poslanci by najprv museli zmeniť zákon o prídavku na dieťa.

Na začiatku prípravy rozpočtu pripraví ministerstvo financií dokument, ktorý by sa dal zjednodušene popísať slovami „ako si Ministerstvo financií predstavuje rozpočet na nasledujúci rok“. Takýto materiál je otvoreným dokumentom – predstavitelia úradov sa k nemu môžu vyjadriť. Celá vláda by mala návrh schváliť zhruba do konca septembra a posunúť ho do parlamentu najneskôr 15. októbra na odhlasovanie. 

V tejto fáze sa nachádzame aj práve teraz s rozpočtom na rok 2023. Návrh štátneho rozpočtu síce schválila vláda, ale ešte stojí pred hlasovaním v parlamente.

Ak by sa nepodarilo zákon o štátnom rozpočte schváliť do konca roka, svet sa nezrúti. Štát bude jednoducho hospodáriť na základe rozpočtu predchádzajúceho roka, teda bude v rozpočtovom provizóriu.

Zdroj: giphy.com/Tubelight

To by ale znamenalo, že sa budúci rok nebudú vyplácať nové dávky, ktoré boli prijaté tento rok. Ak sa na ne vláde nepodarí nájsť rezervy niekde inde.

Pokiaľ padne vláda, veľmi pravdepodobne sa neschváli ani rozpočet. Zrejme sa tak nedočkáme napríklad pomoci s cenami energií. Na tie je v rozpočte na rok 2023 plánovaných 3,5 mld. €. No a logicky, v rozpočte na rok 2022 táto suma nebola. 

Ak sa chceš detailne pozrieť na náš rozpočet, preklikaj sa napríklad webom www.rozpocet.sk

Reklama

Vyber si viac z News