Generácia,
ktorá sa zaujíma

Ako vznikli samosprávne kraje?

trnava

Regióny s vlastnou samosprávou nie sú slovenským výmyslom. V rôznej podobe existujú vo väčšine krajín Európy. Výnimkou nie je ani Slovensko.

Delenie samosprávnych krajov nebolo jednoduché

Aj na Slovensku sa formovalo a delilo územie. Pôvodne sme tu mali tri kraje – Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský. V roku 1997 tretia vláda Vladimíra Mečiara schválila nové členenie na 8 krajov, no pritom necitlivo rozdelila napríklad prirodzené regióny Spiša a Gemera.

Pôvodne sa rátalo s 12 až 16 regiónmi. Počas prvej vlády Mikuláša Dzurindu sa však napokon v roku 2001 odobrilo vytvorenie 8 samosprávnych krajov. Týmto prerozdelením krajiny sa prerozdelili aj kompetencie do jednotlivých krajov. 

Čo zabezpečujú samosprávne kraje?

Zabezpečujú pre nás starostlivosť napríklad o:

👉 regionálne cesty

👉 nemocnice (už iba v Trenčianskom a Žilinskom kraji)

👉 polikliniky

👉 stredné školy

👉 jazykové školy

👉 centrá voľného času

👉 školské internáty

👉 zariadenia školského stravovania zariadenia sociálnych služieb

👉 prímestskú dopravu

👉 regionálne divadlá

👉 múzeá

👉 knižnice

👉 turistickú infraštruktúru

Kraje podporujú napríklad aj kultúrne, športové či sociálne aktivity v regióne.

Ak teda využívaš cesty, chodíš na strednú alebo cestuješ autobusom z dediny do mesta, ich fungovanie, či nefungovanie zabezpečuje kraj, v ktorom žiješ. 

No a ak ti prestane chodiť spoj, ktorý bol pre teba dôležitý, lebo práve vtedy ti začínala v meste tanečná, pocítiš nespokojnosť na vlastnej koži. 

Samosprávne kraje sú dôležité aj pre teba

Samosprávne kraje zodpovedajú za veľmi veľa vecí. Ak chceš mať fungujúci kraj, musia ho viesť schopní a zodpovední ľudia. 

Rozhodnutie o tom, kto bude na jeho čele je aj na tebe. Choď voliť.

Video: Martin Yuwac Hluchý

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate

Aj vďaka vám vieme vytvárať obsah, ktorý mladým ľuďom pomáha pochopiť zložitý svet. Podporte našu tvorbu.

alebo