Generácia,
ktorá sa zaujíma

Aký je rozdiel medzi veľvyslanectvom a konzulátom? Čo robia naši diplomati v zahraničí?

Politika sa nerobí len doma a už vôbec nie iba pred zrakom kamier. To, akú má Slovensko pozíciu v zahraničí, musia často vydobyť ľudia, ktorí sú v úzadí. Čo všetko títo ľudia riešia a kto vôbec sú? 

Čo robia diplomati v zahraničí?

Diplomati pôsobia na ambasádach a konzulátoch v zahraničí a o ich existencii sa najčastejšie dozvedáš z SMS-iek, ktoré ti pípnu okamžite po prekročení hraníc nejakej krajiny. No tam sa ich práca zďaleka nekončí. 

Úlohou diplomatov je v prvom rade zastupovať našu krajinu v inej. Pôsobia na zastupiteľských úradoch, ako sú veľvyslanectvá a konzuláty, či na rôznych misiách pri NATO alebo Európskej únii. Na najvyššej úrovni riešia politické otázky a zahranično-politickú agendu, ako napríklad to, akú pomoc pošleme krajine, ktorá je aktuálne po zemetrasení, no rovnako sa snažia nájsť zmier po situáciách, ako napríklad teraz, keď policajti v USA napadli študenta so slovenským občianstvom.

Zasahujú tiež do obchodno-ekonomických vecí, keďže ich úlohou je, okrem iného, pomáhať slovenským občanom, firmám, či rôznym inovatívnym start-upom presadiť sa nielen doma, aj vo svete. Diplomati môžu napríklad zorganizovať stretnutia, kde sa môžu slovenskí podnikatelia stretávať s bohatými ľuďmi z iných krajín, ktorí by mohli investovať do ich podnikov. 

Zdroj: giphy.com

Diplomati vytvárajú pre slovenských občanov priestor aj na to, aby sa presadili v kultúre, v športe, ale rovnako aj vo vzdelávaní. Pre študentov ako si ty vyjednávajú tie najpriaznivejšie podmienky, aby si mal/a študijný pobyt v zahraničí čo najjednoduchší, teda bez zbytočných prieťahov na miestnych úradoch.

Hoci ich veľakrát nepoznáme, sú to ľudia, ktorí nám môžu doslova zachrániť život. Diplomati nás varujú pred nebezpečenstvom v akejkoľvek krajine, dokážu nám vybaviť doklady, ak ich stratíme a keď nás niekto okradne, dokážu vyhľadať pomoc. Nikdy nevieš, kedy sa ocitneš v problémoch v štáte, kde nikto neovláda rovnaký jazyk ako ty. V tom prípade bude možno tvojou jedinou záchranou obrátiť sa na náš zastupiteľský úrad. 

Aké hodnosti majú diplomati?

Diplomatom či diplomatkou sa môžeš stať pokojne aj ty. Potrebuješ na to ale poriadnu dávku vedomostí a trpezlivosti. Obvykle sa nimi stávajú odborní zamestnanci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorí vyštudovali medzinárodné vzťahy, diplomaciu, politológiu či právo. 

Podobne, ako pri iných pozíciách, aj vo svete diplomatov platí, že čím dlhšie si verný jednej inštitúcií, v tomto prípade rezortu zahraničia, tým je vyššia pravdepodobnosť, že sa postupne vypracuješ na vyššiu hodnosť. 

Zdroj: giphy.com

👉 Diplomatické hodnosti hovoria o kariérnom a protokolárnom postavení zamestnancov na diplomatickom mieste. 

Diplomati môžu byť vyslaní do akejkoľvek krajiny, s ktorou Slovensko vedie diplomatické styky. S každou hodnosťou sa od nich však očakáva aj náležitá odborná spôsobilosť a pripravenosť na vykonávanie zahraničnej služby. Diplomati by mali dokonale poznať krajinu, do ktorej sú vyslaní. 

Veľkou výhodou je, ak ovládajú aj jej jazyk. Vo svete diplomacie sú jazyky alfa a omega. Samozrejmosťou je znalosť angličtiny, no dôležitú rolu tu zohráva aj francúzština, ktorá je dlhodobo považovaná za jazyk diplomacie. 

Diplomati sú rozdelení do 3 kategórií podľa hodnosti:

  1. Nižšie diplomatické hodnosti

Do tejto skupiny patrí atašé a tretí tajomník.

  1. Stredné diplomatické hodnosti

Sem radíme druhého a prvého tajomníka. 

  1. Vyššie diplomatické hodnosti

Tieto hodnosti sú prakticky najvyššie. Začína to radcom, pokračuje radcom-ministrom a na najvyššom stupienku je veľvyslanec. 

Zdroj: giphy.com

Kde pracujú diplomati?

Keďže ich hlavnou úlohou je zastupovať našich občanov v cudzích krajinách, pochopiteľne ich nájdeme predovšetkým mimo Slovenska. Čiastočne ale môžu pôsobiť aj priamo na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí. Tomuto ministerstvu hovoríme aj „rezort diplomacie”. 

V zahraničí bývajú vyslaní na: 

  • ambasády
  • konzuláty
  • misie (napríklad pri NATO)

Čo je úlohou ambasády? 

Počas dovolenky či štúdia v zahraničí sa ti môže stať čokoľvek – stratíš pas, niekto ťa okradne, alebo v kritických situáciách zažiješ aj teroristický útok. Občania ale často nevedia, na koho presne sa obrátiť.

Úlohou ambasády, teda veľvyslanectva, je však hlavne riešiť politické otázky na najvyššej medzištátnej úrovni. Ak riešiš bežné problémy, ako je strata pasu či vybavenie víz, kontaktuj v prvom rade konzulát. Veľvyslanectvo plní diplomatickú misiu. Ak niečo povie napríklad holandský politik na adresu Slovenska, môžu sa tým zaoberať diplomati na ambasáde. Stránky veľvyslanectiev môžeš nájsť na webe rezortu zahraničných vecí

Nájdeš tam však aj dôležité informácie pred cestovaním. Ak plánuješ ísť do inej krajiny, hlavne mimo Európskej únie, je vždy dobré si pred cestou skontrolovať, či ju vôbec Slovensko považuje za bezpečnú krajinu a či ti v nej aktuálne nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Ak ide o krajinu, ktorá je z nejakých dôvodov v čase tvojej cesty považovaná za nebezpečnú, bude dobré, ak sa na tomto webe zaregistruješ a necháš tam na seba kontaktné údaje. V prípade, že by sa niečo stalo, bude naša ambasáda vedieť, že si tam a má ťa hľadať.

Zdroj: giphy.com

Stránky veľvyslanectiev poskytujú aj bežné rady o tom, aké typy dokladov potrebuješ a či na vstup do krajiny nie sú nevyhnutné aj víza. Okrem toho sa počas výnimočných situácií, akou bol napríklad Covid, dozvieš, kde všade od teba budú vyžadovať Covid pass, alebo či náhodou na pohyb po tejto krajine nepotrebuješ nejaké iné špeciálne očkovanie. 

Aké sú potom úlohy konzulátov?

Na konzulátoch nás zastupujú konzulárni pracovníci, ktorí sú dočasne vyslaní na náš zastupiteľský úrad v zahraničí. Riešia väčšinu tých najbežnejších úloh, ktorými sa snažia pomôcť nám občanom na cestách.

Aj stránky Ministerstva zahraničných vecí môžu vypĺňať praktickými údajmi práve títo ľudia. Konzuláty najčastejšie pomáhajú so získaním cestovných dokladov, ako sú víza, pasy či rôzne certifikáty. Ak teda stratíš pas a v danej krajine máme slovenský konzulát, kontaktuj konzulát, nie ambasádu. 

To platí aj v prípade, ak ťa niekto niekto okradne či ti udelí pokutu za niečo, čomu absolútne nerozumieš. Zamestnanci konzulátu sa vyznajú v najmenších zákutiach daného štátu, preto by mali byť tými prvými osobami, s ktorými budeš riešiť akýkoľvek občiansky spor v zahraníči. 

Konzulárni pracovníci okrem iného riešia aj iné praktické záležitosti, akou je aj urovnávanie rodinných konfliktov, ak by napríklad vznikol problém pri rozdeľovaní majetkov. Rovnako pomáhajú aj našim firmám v zahraničí – či už ide o potrebné dokumenty alebo o pomoc s presadením sa na trhu. Sú to skrátka inštitúcie, ktoré majú kontakty. 

Zdroj: giphy.com

Vedením konzulátov je poverený generálny konzul. 

Čo však robí taký atašé?

Atašé alebo inak povedané pridelenec je osoba s najnižšou diplomatickou hodnosťou. Do zahraničia je často vyslaná pomôcť plniť konkrétne odborné úlohy. V hovorovej reči preto často narazíme aj na výrazy kultúrny, vojenský, obchodný či policajný atašé. Tieto prívlastky však nesúvisia s danou hodnosťou, ale len so špecializáciou, ktorej sa ten človek venuje. 

Výnimočnú pozíciu má aj Chargé d´affaires

Ide o diplomata zodpovedného za riadenie zastupiteľského úradu. Niektoré krajiny nechcú povýšiť svoj vzájomný vzťah až na úroveň veľvyslanectiev a v takýchto prípadoch nastupuje Chargé d´affaires, ktorý riadi náš úrad v zahraničí. Nemusí sa to však diať len v tomto prípade. 

Existujú aj obdobia, keď dochádza k výmene našich veľvyslancov, no počas tej doby tam stále musí byť niekto, kto bude zodpovedný za vedenie daného veľvyslanectva. Počas tohto obdobia je práve Chargé d´affaires ten, kto zaň preberie zodpovednosť. 

Svet diplomacie je často veľmi záhadný, no o to zaujímavejší. Ak by ťa bavilo doň nahliadnuť ešte hlbšie, odporúčame ti pozrieť si seriál The Diplomat, ktorý síce nie je postavený na skutočných udalostiach, no odkryje ti zákutia rozhodovania na tých najvyšších medzištátnych úrovniach. Nájdeš ho aj na Netflixe.

Zdroj titulnej fotky: Canva

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate