Generácia,
ktorá sa zaujíma

Chorvátsko vstupuje do Schengenu, my sme tam už 15 rokov. Čo to vôbec je?

Od januára 2023 už na chorvátskych hraniciach po ceste na dovolenku od teba nikto nebude chcieť občiansky preukaz. Stanú sa totiž súčasťou schengenského priestoru, kde sme my presne 15 rokov.

Preto si možno už ani nepamätáš, čo nám Schengen prináša a čo to vlastne je.

Pred 15 rokmi dali ministri vnútra členských krajín EÚ definitívne áno tomu, že sa schengenský priestor rozšíri o deväť nových krajín. Medzi nimi bolo aj Slovensko a všetko začalo na hraničných priechodoch fungovať od 21. decembra 2007. Kontroly na letiskách sa potom zrušili v marci 2008.

Členovia schengenského priestoru nerobia kontroly na vzájomných hraniciach. Vnútri Schengenu sa teda pohybujeme slobodne aj my ako ľudia, aj tovar. Bez toho, aby sme museli dlhé hodiny stáť v kolónach na hranici. Navyše môžeme žiť, študovať, pracovať alebo podnikať kdekoľvek v Únii.

Naopak, vonkajšie hranice Schengenu sa snažíme dôkladne a spoločnými silami strážiť. Práve vďaka ochrane vonkajších hraníc môže zostať vnútri Schengenu bezpečie.

Schengenský priestor ≠ členovia EÚ

Schengenský priestor je výhodný nielen pre nás, ale aj pre tak vyspelé krajiny, ako je Island, Nórsko, Švajčiarsko či Lichtenštajnsko. Tieto krajiny doňho vstúpili aj napriek tomu, že nie sú členmi EÚ. 

Zároveň v schengenskom priestore nie sú všetky členské krajiny EÚ, ako vidíme aj na príklade Chorvátska, ktoré doňho vstúpi len teraz. Na vstup ďalej čaká ešte Bulharsko a Rumunsko, členmi zatiaľ nie sú ani Cyprus a Írsko.

 • Dnes sú súčasťou Schengenu tieto krajiny:

  Belgicko
  Česko
  Dánsko
  Estónsko
  Fínsko
  Francúzsko
  Taliansko
  Litva
  Lotyšsko
  Luxembursko
  Maďarsko
  Malta
  Nemecko
  Holandsko
  Poľsko
  Portugalsko
  Rakúsko
  Grécko
  Slovensko
  Slovinsko
  Španielsko
  Švédsko
  Island
  Nórsko
  Švajčiarsko


Prečo ťa teda minulý týždeň kontrolovali na hraniciach? 

Ak si to vyžaduje zachovanie verejného poriadku alebo bezpečnosti, štát môže na obmedzenú dobu obnoviť kontroly na hraniciach. Aktuálne to vidíme na našich hraniciach s Rakúskom a Českom, kde sprísňujú kontroly kvôli stúpajúcim počtom migrantov.

✨ O tom, prečo sú aktuálne sprísnené kontroly na hraniciach, si môžeš prečítať aj v tomto článku:

A prečo sa Schengen volá Schengen? 

Názov dostal podľa dediny Schengen, ktorá sa nachádza v Luxembursku pri hraniciach s Nemeckom a Francúzskom. Práve tam Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko v roku 1985 podpísali dohodu o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach.

Reklama

Vyber si viac z News