Generácia,
ktorá sa zaujíma

Čo je to NATO? Načo sme jeho členom?

Slovensko oslavuje tento týždeň už 20 rokov od momentu, kedy dostalo pozvánku do NATO. Čo to však NATO je a aké má výhody, že sme jeho členmi? K tomu, aké výhody nám prináša členstvo v NATO sa vyjadril aj veľvyslanec pri NATO Peter Bátor.

Poďme na to NATO

Nedávno sa otvorila téma aktivácie článkov 4 a 5 Severoatlantickej zmluvy, keď do Poľska pristála raketa z Ukrajiny a zabila dvoch ľudí. NATO sa však intenzívne spomína už od začiatku vojny u našich susedov na Ukrajine. Kto to však NATO je?

👉  O tom, čo by znamenala aktivácia článok tejto zmluvy si môžeš prečítať aj v tomto článku:  https://zmudrig.sk/news/co-znamenaju-clanky-4-a-5-severoatlantickej-zmluvy-mam-sa-bat/

Organizácia severatlantickej zmluvy alebo teda North Atlantic Treaty Organization, je skratkou pre NATO

Táto organizácia vznikla vo Washingtone DC v roku 1949 podpísaním práve severoatlantickej zmluvy.

Súperenie veľmocí viedlo k vzniku NATO

Musíme sa vrátiť späť v čase do obdobia, kedy končila druhá svetová vojna. Narastalo napätie a súperenie medzi USA a ZSSR, teda Sovietskym zväzom. Tento spor sa nazýva aj Studená vojna

Studená vojna je konflikt, ktorý nie je riešený vojenskou silou. Dve veľmoci majú väčšinou rozličné ideológie, no nebojujú medzi sebou a zachovávajú si diplomatické vzťahy. Zjednodušene, dve znepriatelené strany v tejto vojne nebojujú proti sebe otvorene. Opakom takejto vojny je horúca vojna.

Merriam-Webster dictionary

Po druhej svetovej vojne tieto dve superveľmoci – USA so svojím demokratickým režimom a Sovietsky zväz s totalitným režimom – nevedeli ďalej efektívne spolupracovať. 

Napätie sa vyostrovalo a viedlo až k vzniku NATO

Severoatlantická zmluva má iba 14 článkov, takže je pomerne krátka a nikdy nebola potreba meniť ich obsah, aj keď prešlo 74 rokov od jej vzniku.

V roku 1955 vznikla ako odpoveď Sovietskeho zväzu na organizáciu NATO Varšavská zmluva. Tá však zanikla spolu s rozpadom Sovietskeho zväzu.

Všetci za jedného, jeden za všetkých

Najdôležitejšia funkcia tejto organizácie je vzájomná kolektívna obrana jednotlivých členov prostredníctvom vojenských síl. 

To v jednoduchosti znamená, že v prípade, ak by bol akýkoľvek člen napadnutý, a je jedno, či je to Poľsko, Slovensko alebo napríklad Maďarsko, všetky ostatné štáty sa zaviazali, že mu pomôžu pri obrane. Nemusí to však nevyhnutne znamenať, že prídu s tankami a lietadlami, môžu mu pomáhať aj inými spôsobmi.  

Keď zrátame vojenské výdavky, ktoré dávajú do svojej obrany všetky krajiny sveta dokopy, tak štáty NATO z toho tvoria až 70 %.

Má USA väčšie právomoci v NATO ako Slovensko? 

Všetky rozhodnutia Aliancie sa prijímajú konsenzom. To znamená, že súhlasiť musia so všetkým všetci. Práve to je predsa podstatou NATO – sú jedným spojeným, silným hlasom. Pokiaľ by s niečím napríklad Slovensko nesúhlasilo, môže rozhodnutie zablokovať. 

Nie je teda pravdou, že väčšie a silnejšie krajiny diktujú tým menším, čo majú robiť a s akými rozhodnutiami majú súhlasiť. 

Ako je NATO financované?

Na to, aby mohlo NATO fungovať, potrebuje peniaze. Do pokladničky NATO teda dávajú peniaze všetky jeho členské krajiny. Nie však rovnakým dielom. Z celkového rozpočtu Aliancie platí Slovensko približne pol percenta. 

Zdroj: gettyimages.com/Omar Marques

Okrem toho, sa členské štáty zaväzujú investovať do rozvoja a modernizácie svojej armády vo výške 2% HDP, čiže hrubého domáceho produktu.

Toto pravidlo väčšina krajín nedodržiava. Tieto peniaze sa neposielajú priamo NATO, ale investujú ich krajiny do vlastnej armády

Aký význam má členstvo v NATO pre Slovensko?

Hlavnou výhodou je, že členstvo zaručuje obranu každého štátu v organizácii NATO. Pre malú krajinu ako sme my, to má teda veľký význam, pretože v prípade napadnutia, sa nemusíme spoliehať len na našu armádu, ale armády všetkých členov. 

„Členstvo v NATO nám dáva tie najlepšie bezpečnostné záruky, aké si dnes štát ako Slovensko vie predstaviť. Umožňuje nám využívať bezpečnostný dáždnik, ktorý poskytuje najsilnejšia politicko-vojenská organizácia na svete. Umožňuje nám tiež sústrediť sa na niektoré časti ozbrojených síl a šetrí nám prostriedky v porovnaná s tým, že by sme sa museli o vlastnú bezpečnosť starať sami. Práve vojna na Ukrajine ukázala, aký význam má naše členstvo v Aliancii.“

Veľvyslanec pri NATO Peter Bátor

Na druhej strane, zvyšovaním počtu členov sa teoreticky zvyšuje aj šanca, že štáty budú zatiahnuté do nejakého konfliktu jedného členského štátu. Táto hrozba vzrástla naposledy v súvislosti s dopadom rakety do Poľska, ktoré je súčasťou NATO. 

20 rokov od pozvania do NATO

Je to už 20 rokov od momentu, kedy sme dostali ako krajina pozvánku pridať sa do organizácie NATO. 

Stalo sa tak práve na Pražskom samite NATO v roku 2002. Okrem nás obdržalo pozvánku na štartovacie rokovania ďalších 7 krajín. 

Súčasťou NATO sme sa potom stali v roku 2004.

Zdroje: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67656.htm

https://www.merriam-webster.com/dictionary/cold%20war

https://www.upn.gov.sk/data/files/upn_letak_varsavska-zmluva_SK_verzia.pdf

https://www.mosr.sk/vstup-do-nato/?mnu=288

Reklama

Vyber si viac z News