Generácia,
ktorá sa zaujíma

Čo je to programové vyhlásenie vlády?

Úrad vlády, programové vyhlásenie vlády.

Programové vyhlásenie vlády je dokument, ktorý musí dať dokopy každá vláda do 30 dní od svojho menovania. Táto povinnosť vyplýva z Ústavy SR, podľa ktorej ho musí nová vláda predložiť parlamentu a požiadať o dôveru. 

Ak by parlament neschválil programové vyhlásenie vlády, v skratke PVV, do šiestich mesiacov od jej vymenovania, prezident alebo prezidentka môže takúto vládu rozpustiť. 

Kto tvorí programové vyhlásenie vlády?

Programové vyhlásenie vlády obsahuje priority, ktoré chcú koaličné strany presadzovať počas aktuálneho volebného obdobia. Pripravujú si ho teda na obdobie štyroch rokov. 

Koalíciu, ktorá nominuje predsedu aj členov vlády, tvorí väčšinou viacero strán. Každá z koaličných strán sa však do parlamentu dostala samostatne, so svojím vlastným volebným programom. Ten obsahoval jej vlastné sľuby aj plány, bol v niečom jedinečný a práve tým oslovil voličov. Zároveň sa v niektorých veciach zrejme rozchádzal s programami ostatných koaličných strán.

Pri písaní aktuálneho PVV sa museli strany Smer-SSD, Hlas – SD a SNS dohodnúť na tom, ktoré plány budú ich spoločnými prioritami a budú ich spoločne napĺňať. Programové vyhlásenie vznikalo v rozhovoroch a vyjednávaniach a každá strana sa doňho snažila dostať body, ktoré sú pre ňu najdôležitejšie. Svoje priority navrhovali aj jednotliví ministri a ministerky, finálne slovo však mali predsedovia koaličných strán. 

zdroj: giphy.com

Pri zostavovaní tohto dokumentu je dôležité, aby sa strany dohodli a boli ochotné robiť aj kompromisy. Stanovujú si v ňom totiž mantinely pre svoje vládnutie a môžu doňho napísať napríklad aj to, ktoré otázky nechcú najbližšie štyri roky otvárať. 

Ako tento program vyzerá? 

Z praktického hľadiska ide o dokument, ktorý má ľubovoľný počet bodov a je len na politikoch, ktorí ho zostavujú, ako veľmi podrobný bude. 

Aktuálne PVV má 88 strán a budúcnosti Slovenska do roku 2027 sa venuje v piatich kapitolách. Jeho základným mottom je „Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť” a celé si ho môžeš stiahnuť na tejto podstránke úradu vlády ako „vlastný materiál”. Mimochodom, práve tu vláda zverejňuje všetky body, o ktorých rozhoduje na svojich zasadnutiach. 

Musia strany splniť to, čo si do programu napísali? 

Nemusia. Strany si musia program napísať a musia sa s ním uchádzať o dôveru v parlamente. Nikde sa však nepíše, že ho musia aj splniť, alebo že by im niečo hrozilo, ak z neho niečo nesplnia. Väčšinou sa toho za tie štyri roky udeje toľko, že si na konci nikto nespomenie, čo všetko vlády chceli meniť.

Dobrým príkladom môže byť PVV bývalej vlády odborníkov, ktorú viedol premiér Ľudovít Ódor. Táto vláda vedela, že bude viesť Slovensko len niekoľko mesiacov, preto bola aj pri písaní svojho programového vyhlásenia stručnejšia. Na záver svojho mandátu ho zverejnila aj s odpočtom toho, ktoré ciele a ako sa jej podarilo splniť.

Vláde robia odpočet na jej konci odborníci, novinári, a najmä voliči. Tí by si mali od prvého dňa všímať, čo im vláda sľubuje, a čo z toho aj splní.

Titulná koláž: getty images/ZmudriG

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate