Generácia,
ktorá sa zaujíma

Čo je to skrátené legislatívne konanie? 

Vláda Roberta Fica sa rozhodla zrušiť Špeciálnu prokuratúru v skrátenom legislatívnom konaní. Čo to znamená?

Legislatívny proces trvá niekedy mesiace

Štandardný proces zmeny alebo tvorby nových zákonov je zložitý a musí sa pri ňom splniť veľa bodov. Je rôzne dlhý podľa toho, či zákon navrhne celá vláda, alebo len nejaký samostatný poslanec či skupina poslancov. Hovoríme mu legislatívny proces, čiže proces tvorby právnych predpisov. 

Čo je to skrátené legislatívne konanie a čo všetko sa v ňom môže vynechať? 

Najdlhšie trvá prijímanie zákona, ktorý navrhuje vláda prostredníctvom niektorého z ministerstiev. Vtedy do návrhu zákona zasahujú všetky odbory príslušného ministerstva, široká aj odborná verejnosť aj celá vláda, ktorá ho musí napokon schváliť. 

Potom prichádza na rad schvaľovanie v parlamente, ktoré sa musí udiať v troch čítaniach. Vládny návrh doňho prichádza potom, ako ho schválila vláda a poslanecký návrh začína svoj proces prijímania až tu. Ak návrhy úspešne prejdú všetkými tromi čítaniami, na záver sa k nim vždy ešte vyjadrí prezident či prezidentka svojím podpisom. 

Skrátené legislatívne konanie tento proces vo veľkej miere obchádza. 

Áno, je to zložité. Legislatívny proces je nastavený tak, aby sa na ňom mohlo podieľať čo najviac ľudí, aby doňho videla verejnosť. A vo finále musí byť nový zákon v parlamente prijatý väčšinou. Nie je teda prekvapením, že niekedy vzniká a čaká na svoje schválenie celé mesiace. 

Toto všetko sa však môže vynechať, pokiaľ sa zákon schvaľuje v skrátenom legislatívnom konaní. Kedy sa môže takéto konanie udiať a čo všetko sa pri ňom nemusí? To upravuje zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v paragrafe 89. Skrátené sú pri ňom najmä časové obmedzenia, ktoré sa pri riadnom procese musia dodržať. Niekoľkomesačná procedúra sa dá zrazu vybaviť za niekoľko dní. 

Toto všetko, čo by bolo štandardne pri tvorbe zákona povinné, sa pri skrátenom legislatívnom konaní nemusí: 

a.) poslancom nemusia byť 24 hodín dopredu poslané materiály, ktoré im povedia, o čom sa bude rokovať

b.) návrh zákona nemusí visieť na webe NR SR 15 dní pred prvým čítaním

c.) lehotu na prerokovanie návrhu zákona výbormi po prvom čítaní, ktorá je bežne najmenej 30 dní, môžu v skrátenom legislatívnom konaní poslanci taktiež skipnúť

d.) po rokovaní výborov v druhom čítaní poslanci nemusia čakať 48 hodín na prerokovanie návrhov a pripomienok výborov

e.) tretie čítanie zo skráteného legislatívneho procesu odpadáva úplne, pokiaľ boli schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy v druhom čítaní 

Kedy môže byť použité skrátené legislatívne konanie?

Ako môžeš vidieť, skrátené legislatívne konanie je oproti bežnému postupu naozaj krátke. Môže sa preto používať iba v špeciálnych prípadoch.

Kedy? 

Zákon o rokovacom poriadku NR SR hovorí, že vtedy, keď sú ohrozené ľudské práva a slobody, bezpečnosť štátu alebo keď štátu hrozia veľké hospodárske škody. Skrátené legislatívne konanie sa môže použiť aj na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN o tom, že je potrebné rýchlo prijať zákon.

Zdroj: Canva

Takéto konanie by malo byť ojedinelé. Vláda musí mať teda silné argumenty, prečo sa rozhodla pre skrátené konanie. Napríklad, skrátené legislatívne konanie použili aj cez pandémiu, kedy však malo svoje odôvodnenie, keďže pandémia bola vyhlásená za bezpečnostné riziko.

Ak tieto dôvody nemá, treba spozornieť, pretože sa tak pravdepodobne snaží obísť aj teba, aj opozíciu aj ďalších ľudí, ktorí by za normálnych okolností mohli zákon pripomienkovať a meniť. 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Reklama

Vyber si viac z News