Generácia,
ktorá sa zaujíma

Čo robí SIS a prečo ju potrebujeme?

Stará sa o to, aby po Slovensku nebehali teroristi alebo aby si tu nedávali meetingy organizované zločinecké skupiny. Nezasahuje priamo ako napríklad NAKA, ale informuje ľudí, ktorí s týmito problémami niečo vedia urobiť. Toto a omnoho viac je poslaním Slovenskej informačnej služby. Spájajú sa s ňou však aj obrovské škandály.

Niekedy ich prezývajú cestovka, vieš prečo? No preto, že v 90-tych rokoch vybavili “zájazd” pre prezidentovho syna do susedného Rakúska. Teda, až na to, že ho tam zavliekli nasilu, teda uniesli. S SIS sa spája množstvo škandálov, dokonca je podozrivá aj z toho, že aby zahladila tento únos, pripravovala vraždy. Neskôr síce práve ona odpočúvala konšpiračný byt na Vazovovej, z čoho vznikol spis a nahrávka Gorila, no nič sa s tým nedialo, až kým spis neunikol na verejnosť. A teraz je opäť obvinený jej súčasný riaditeľ a jeho predchodca. 

Keď je spojená s toľkými škandálmi, načo ju ešte máme? Mnohí naozaj hovoria, že najlepšie by bolo ju zrušiť, no nikto sa k tomu doteraz v skutočnosti nemal. Tajná služba má totiž mnoho funkcií, ktoré v štáte potrebujeme.

Čo robí SISka?

Nepomýľ si ju so SASkou. SISka, ako sme už aj vyššie spomínali, je Slovenská informačná služba. Má na starosti sledovať veľa vážnych a dôležitých vecí, aby zaistila bezpečnosť obyvateľov Slovenska, teda aj tvoju. Vznikla na základe zákona č. 46/1993 Z. z..

Jej činnosť rozdeľujeme do štyroch väčších kategórií. 

Zdroj: sis.gov.sk

Slovenská informačná služba sa teda v skratke stará o bezpečnosť Slovenskej republiky. Má za úlohu zhromažďovať, spracovávať a analyzovať informácie, aby sme ako štát predchádzali hrozbám, ktoré na nás môžu číhať. 

SIS poskytuje tieto dôležité informácie vláde, ale aj bezpečnostným a zákonodarným orgánom a inštitúciám, podľa toho, koho sa problém týka. Venuje sa tiež boju proti terorizmu, snaží sa zabrániť špionáži a nepriateľským krokom zo strany iných štátov vrátane hrozieb, ktoré na Slovensko číhajú v online svete.

Konkrétne veci, ktoré SIS robí, sú často tajné. Preto je možné, že robí aj mnoho ďalších zaujímavých vecí, o ktorých nevieme.

Kto vymenúva riaditeľa SIS?

Riaditeľ SIS je navrhnutý vládou Slovenskej republiky. Tento návrh predkladá vláda prezidentovi či prezidentke, ktorý/á rozhodne o jeho vymenovaní.

Donedávna bol riaditeľom SIS Michal Aláč, no prezidentka ho na návrh vlády odvolala. Riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) môže podobne ako pri vymenovaní aj odvolať prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Toto právo prezidenta je základom pre demokratický dohľad a kontrolu nad činnosťou tajných služieb, ako je aj SIS.

Bývalý riaditeľ SIS Michal Aláč. Zdroj: instagram/slovenskainformacnasluzba

Michal Aláč bol z postu riaditeľa SIS odvolaný, pretože je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Riadením poverila prezidentka námestníka Tomáša Rulíšeka, ktorý patrí k SIS už dlho.

Aj bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský je obvinený z marenia vyšetrovania korupčných a ďalších trestných činov.

Ako vyberajú členov SIS?

Stať sa členom SIS nie je jednoduché. Čo všetko musí uchádzač o pozíciu v SIS splniť?

V prvom rade musí byť občan Slovenskej republiky, mať tu trvalý pobyt a mať minimálne 21 rokov.

Ďalšou podmienkou je, aby sa uchádzač nedopustil žiadnych trestných činov, ani nebol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody, čo sa múdro nazýva bezúhonnosť. Jednou z podmienok pre prijatie kandidáta, je byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, to je napríklad možnosť voliť, uzavrieť manželstvo, podpísať zmluvu a podobne.

Takisto by mal byť uchádzač spoľahlivý, mať vyštudovanú školu podľa toho, akú budú pri konkrétnej pracovnej pozícii vyžadovať. Človek, ktorý sa hlási na pracovnú pozíciu do SIS nemôže byť v žiadnej politickej strane či v hnutí a ani pracovať pre nikoho iného, len pre SIS.

Tu sa končia jednoduchšie podmienky prijatia do práce a začína to byť zaujímavé. 

Zdroj: instagram/slovenskainformacnasluzba

Každý uchádzač musí počas prijímacieho konania absolvovať bezpečnostnú previerku a byť držiteľom platného osvedčenia, ktoré mu dáva zelenú na to, aby vedel o najtajnejších informáciách s najvyšším stupňom utajenia “Prísne tajné”.

To, či je kandidát zdravý fyzicky, posúdi lekár a duševné zdravie zase zhodnotí služobný psychológ. Je to dôležité, keďže členovia SIS sú držiteľmi zbraní.

Pri prijímačkách neposudzujú len zdravie, ale aj fyzickú zdatnosť. 

O prijatí do práce viac hovorí aj samotná SIS na svojej stránke: „Príslušník SIS sa musí stotožniť so skutočnosťou, že svojou príslušnosťou k spravodajskej službe bude musieť potlačiť prirodzenú ľudskú vlastnosť, ktorou je túžba po verejnom uznaní, a svoje úspechy podriadiť mlčanlivosti. Musí si taktiež uvedomiť, že spravodajská služba má v zmysle zákona z bezpečnostných dôvodov právo nahliadnuť aj do jeho súkromného života.“

Po tom, čo všetko posúdia, oznámia uchádzačovi, či ho berú alebo nie. Ako v klasickej robote.

Kto kontroluje SIS?

Slovenskú informačnú službu kontroluje špeciálne vyčlenený kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor tvorí 15 ľudí, ktorí sú poslancami parlamentu a predsedom je člen opozície. Pokiaľ tento výbor zistí, že v SIS nie je všetko s kostolným poriadkom, musia to oznámiť NR SR, generálnemu prokurátorovi a podľa potreby aj vláde SR.

Vzhľadom k tomu, ako často a aké veľké škandály fungovanie SIS sprevádzajú, aj dnes prebieha debata o tom, či je táto kontrola dostatočná. 

Pokiaľ sa člen SIS dopustí trestného činu, vyšetruje ho NAKA, čiže Národná kriminálna agentúra, o ktorej si môžeš prečítať viac aj v tomto článku.

Zdroj titulnej fotografie: Instagram slovenskainformacnasluzba, Canva

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate