Generácia,
ktorá sa zaujíma

Čo robiť vo volebnej miestnosti? Priebeh volieb od A po Z

Po prvýkrát v histórii Slovenska  budú komunálne aj župné voľby spojené. Aký bude priebeh volieb a ako si vybrať kandidátov?

Ako voľby prebiehajú?

Voliť si budeš primátorov a starostov miest a obcí, poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, predsedov samosprávnych krajov, čiže županov a poslancov župných zastupiteľstiev.

Volebnú miestnosť otvoria o siedmej a zatvoria až o ôsmej večer. Po zatvorení sa spočítajú všetky hlasy. Volič volí v mieste trvalého pobytu, kde sa preukáže okrskovej komisii občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Okrsková volebná komisia vydá voličovi prázdnu modrú a bielu obálku a štyri hlasovacie lístky – dva s modrými pruhmi a dva obyčajné. Za plentou volič zakrúžkuje čísla vybraných kandidátov.

Voľby do obecného, mestského či župného zastupiteľstva

V prípade volieb do zastupiteľstva samosprávneho kraja, ale aj do obecného, či mestského zastupiteľstva sa krúžkuje iba toľko poslancov, koľko ich má dané zastupiteľstvo. Nemôžeš ich teda zakrúžkovať viac, ale menej áno. V každej obci, meste a v kraji to bude iný počet krúžkov.

Voľby starostu, primátora a župana

Pri voľbe starostu alebo primátora sa vyberá len jeden kandidát. Rovnako tak aj v prípade župana volič zakrúžkuje len jedného kandidáta. 

Potom volič vloží modrú obálku do modrej hlasovacej schránky pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. To sú tie, kde si volíš župana a poslancov. Tí budú rozhodovať o celom kraji, ako je napríklad Košický, Žilinský, Banskobystrický alebo Trnavský.

Bielu obálku zase vhodí volič do bielej hlasovacej schránky pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Tu si vyberáš starostu alebo primátora a taktiež poslancov. Tí budú rozhodovať o tvojom meste či obci.

Volíš si na 4 roky

Spojené regionálne voľby budú jednokolové. To znamená, že kto dostane najviac hlasov, vyhrá. Víťazstvo si bude potom užívať 4 roky

Aj ty máš právo rozhodnúť o budúcnosti tvojej obce, mesta alebo kraja. Tak ju využi.

Video: Martin Yuwac Hluchý

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate

Aj vďaka vám vieme vytvárať obsah, ktorý mladým ľuďom pomáha pochopiť zložitý svet. Podporte našu tvorbu.

alebo