Generácia,
ktorá sa zaujíma

Elektronické maturity, koniec známkovania a nové štipendiá. Čo chcú strany zmeniť v školstve?

To, akou prioritou je pre politické strany školstvo, si vieš jednoducho overiť už aj v ich programoch. Pre niektoré strany je prioritou, mnohí sa ho dotkli iba čiastočne a niektorí ho tam nezahrnuli vôbec. Aké konkrétne opatrenia navrhujú politické strany, aby slovenské školy naďalej nezaostávali za zvyškom EÚ? 

Poradie strán sme stanovili podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus. Zahrnuli sme len tie, ktoré by podľa neho prekročili volebné kvórum na vstup do parlamentu, teda 5 %. 

V oblasti školstva navrhujú tieto opatrenia:

Smer – SSD: Bezplatné študijné pobyty v zahraničí 

Strane Smer – SSD v programe chýbajú konkrétne návrhy, ako by chcela zmeniť Slovensko v oblasti školstva a jej popis vízie do budúcna je skôr všeobecný.

Vo svojom ani nie stranovom texte uviedla napríklad to, že chce dbať o to, aby sa na základných školách presadzovala filozofia „učí sa len v škole“. Smer však nevysvetľuje, čo by to malo znamenať.

Po voľbách plánuje vytvoriť podmienky na to, aby študenti stredných škôl mohli absolvovať bezplatný šesťmesačný študijný pobyt v zahraničí na porovnateľnej škole.

V systéme vzdelávania vyzdvihla špecificky zdravotné sestry, zdravotníckych pracovníkov a lekárov, ktorým plánuje zjednodušiť vzdelávanie a postgraduálne štúdium. Teda ďalšie vzdelávanie, ktoré musia lekári po skončení vysokej školy absolvovať, aby získali špecializáciu a mohli sami liečiť.

Zdroj: giphy.com

Konkrétnym návrhom je napríklad zmena Ústavy, kde by sa podľa Smeru malo zakotviť, že každé dieťa má právo na škôlku aj s potrebným finančným krytím.

Progresívne Slovensko: Koniec známkovaniu 

Program PS je v porovnaní s prvou menovanou stranou v oblasti školstva podstatne rozsiahlejší. Z navrhovaných opatrení, ktoré by mohli zaujímať teba, vyberáme napríklad tieto:

PS chce zabezpečiť stredoškolákom väčšiu slobodu pri výbere predmetov. Pre vysokoškolákov zvýšiť kvalitu vzdelávania, ako aj to, aby bolo pre absolventov jednoduchšie nájsť si prácu v odvetví, ktoré študovali. Nezabúda ani na tých, ktorí študujú v zahraničí, preto navrhuje podporiť spoluprácu so zahraničnými občanmi a zvýšiť tak pravdepodobnosť ich návratu na Slovensko.

Rozvoj učiteľskej profesie chcú progresívci povýšiť na prioritu štátu. Dbať pritom chcú na inovácie vo vzdelávaní a využívanie digitálnych technológií s dôrazom na mediálnu gramotnosť. Učiteľom a učiteľkám takisto navrhujú zvýšiť platy.

Namiesto známok navrhujú výlučne slovné hodnotenie. Spolu s tým by mala nasledovať ruka v ruke aj zmena záverečných skúšok, ako maturít, či štátnych skúšok. 

Zdroj: giphy.com

Pre Progresívne Slovensko je dôležitá aj inklúzia. Do vzdelávacieho procesu chcú riadne zahrnúť všetkých tak, aby sa medzi žiakmi neprehlbovali rozdiely už v škôlke, teda aby sa napríklad rómske deti neoddelovali od zvyšku spoločnosti.

Strana si chce posvietiť aj na špekulantov, ktorí získavajú tituly podvodom. Po voľbách sľubujú, že zabezpečia prístup do moderného antiplagiátorského systému, ktorý dokáže odhaliť texty písané umelou inteligenciou.

Hlas: Vzdelávať chce aj dospelých 

Strana Hlas si v oblasti školstva stanovila ako prioritu duševné zdravie. Vysvetľuje to najmä zhoršeným psychickým zdravím po pandémii. V tejto oblasti navrhujú vznik zariadení podporujúcich duševné zdravie pre deti a mládež. 

Pokiaľ ide o učiteľov, ich platy by podľa Hlasu nemali byť závislé na výkyvoch ekonomiky, preto chcú mzdy učiteľov nastaviť predvídateľne a udržateľne. 

Hlas chce podporiť vznik dvoch veľkých univerzitných centier na Slovensku a spolu s tým zachovať všetky študijné programy, ktoré sú aktuálne v ponuke. 

Ak študuješ na strednej odbornej škole, zaujať by ťa mohlo to, že Hlas navrhuje väčšie prepojenie výučby s praxou. Všetky takéto školy by mali mať okrem toho väčšiu možnosť poskytovať rekvalifikačné kurzy nielen pre študentov, ale aj pre záujemcov každej vekovej kategórie. 

Pre vysokoškolákov navrhujú prijať úplne nový vysokoškolský zákon, v ktorom by boli zachované všetky študijné programy, ale zároveň by dbali na vyššie prepojenie škôl s podnikateľským prostredím, a teda reálnou využiteľnosťou poznatkov v praxi.

Republika: Koniec politických mimovládok

Výchovu a vzdelávanie chcú v hnutí Republika postaviť na tradičných a vlasteneckých hodnotách, teda v duchu slušnosti, pracovitosti, úcty k starším a svojím predkom. 

Program hnutia si trochu odporuje, keďže v nasledujúcich vetách uvádza, že odpolitizuje vzdelávanie, zakáže pôsobenie politických mimovládok (dúhových a progresívnych), ktoré podľa ich slov vedú deti k zvrátenej sexualite a spochybňovaniu tradičných rodinných hodnôt. Odporuje si predovšetkým v tom, že školstvo plánujú odpolitizovať tak, že chcú, aby sa riadilo ich pohľadom na politiku. Nehovoriac už o tom, že ide o hoax, pretože nič také sa dnes na školách nedeje.

Hnutie Republika chce podporiť najmä stredné a vysoké školy technického zamerania. V oblasti vedy a výskumu sa plánuje zamerať na spoluprácu s firmami a fabrikami, najmä teda slovenskými. 

Republika sa tiež zasadzuje za podporu športu, rozvoj telesnej výchovy a krúžkov. Riadenie stredných škôl nechce ďalej prenechať na regiónoch, ale navrhuje ho presunúť pod ministerstvo školstva.

Zdroj: giphy.com

Vysokoškolákov by mohlo zaujať to, že hnutie plánuje investovať do obnovy vysokoškolských priestorov (vrátane internátov) podstatne viac peňazí. Vo svojom programe hovoria o navýšení na úrovni 30 – 50 % ročne čisto pre vysoké školy.

SNS: Bohaté balíčky do vreciek študentov

Program SNS je oproti ostatným stranám výrazne stručnejší. V 15 bodoch popísali 15 hlavných priorít pre stranu a na 3. mieste nájdeme podporu študentov a rodín spolu v jednom krátkom odstavci. 

Národniari v tejto oblasti navrhujú zavedenie jednorazového príspevku vo výške 500 eur pre tých, ktorí nastupujú na vysokú školu. Tieto peniaze by mali študentom pokryť ich počiatočné náklady. Plánujú tiež zvýšiť daňové a odvodové úľavy pre brigádnikov. 

Strana zvažuje zavedenie štátnych štipendií, nijak špecificky ich však nekonkretizovala. Mladým lekárom sľubuje zjednodušenie podmienok atestácie. 

SASKA: Digitalizácia školstva 

Táto strana si dala na programe v oblasti školstva záležať. Svedčí o tom jej rozsiahly program plný konkrétnych opatrení. Takisto poukazuje na fakt, že platy učiteľov na Slovensku sú v porovnaní s ostatnými krajinami OECD nízke. Preto chce zaviesť pravidelné zvyšovanie platov učiteľov o infláciu. 

Zaujímavým opatrením, ktoré v strane navrhujú, je napríklad elektronická maturita. Sloboda a Solidarita by ju nechcela zaviesť plošne, len ako možnosť tým školám, ktoré by sa do projektu chceli zapojiť. 

Zdroj: giphy.com

Školám plánuje zaviesť povinné preplácanie doučovaní pre tých, ktorí si to zo svojej peňaženky dovoliť nemôžu. Toto opatrenie by malo pomôcť znížiť rozdiely medzi žiakmi.

Uchádzačov o vysokoškolské štúdium chce SASKA administratívne odbremeniť. Navrhuje preto rozšíriť a zjednodušiť stránku portalvs.sk , cez ktorý sa budú jednoduchšie podávať prihlášky na vysokú školu. Tak, aby mladí kvôli zbytočnej byrokracii neodchádzali študovať do Česka.

Strana plánuje dôkladne vyhodnocovať to, ako školy hospodária, ako sú konkurencieschopné oproti  iným univerzitám v zahraničí, či aká je ich kvalita. Tie, ktoré nesplnia minimálne štandardy, navrhne zrušiť.

SASKA tiež navrhuje spraviť teoretickú časť záverečných prác (bakalárskych a diplomových) nepovinnou. Namiesto nej by tam mohli byť vlastné vyvodené závery z naštudovanej literatúry. Ak niekto pri písaní využije nástroje umelej inteligencie, bude to musieť riadne priznať a vysvetliť, prečo tak spravil.

OĽANO a Priatelia: Školstvo by ste v ich programe hľadali márne

Skupina kandidátov okolo Igora Matoviča si pre nadchádzajúce voľby nepripravila štandardný program, kde by boli zverejnené konkrétne opatrenia. Ak ho náhodou aj má pripravený, v čase písania tohto článku ešte nebol zverejnený.

Zdroj: giphy.com

Koalícia strán predstavila len takzvanú Zmluvu so Slovenskom, ktorá hovorí o 10 hlavných prioritách strany. Školstvo podľa tohto dokumentu nie je prioritou koalície OĽANO a Priatelia, pretože mu v ňom nevyčlenila ani jeden bod. 

Jediná vec, ktorá sa týka oblasti školstva, je návrh zaviesť mesačné športovné vo výške 50 eur pre deti 1. až 8. ročníka základnej školy, ktoré by slúžilo na preplatenie športových krúžkov. Náklady na toto opatrenie plánuje zafinancovať zo zvýšených odvodov bánk.

KDH: Budú slovenské školy svetovou špičkou?

Kresťanskí demokrati svoj názov pretavili aj do programu. Pre oblasť školstva navrhujú desatoro opatrení, ktoré by mali jeho úroveň pozdvihnúť. KDH chce napraviť vzdelávací systém tak, aby viac mladých ľudí školu reálne aj dokončilo minimálne s výučným listom alebo maturitou.

Do tejto oblasti zahrnuli aj šport, ktorý chcú efektívne organizovať tak, aby sa doň zapájalo viac detí. Na jeho organizáciu navrhujú zaviesť nový orgán štátnej správy čisto pre šport. Financovať by ho chceli napríklad aj peniazmi, ktoré štát získa z hazardu či lotérií. 

Pre stredoškolákov navrhujú dvojaké maturitné skúšky. Napríklad maturita zo slovenského jazyka by mala mať 2 úrovne – vyššiu pre budúcich vysokoškolákov, ktorí plánujú študovať jazykové odbory a nižšiu pre tých, ktorí slovenčinu k ďalšiemu štúdiu nevyhnutne nepotrebujú (napr. technické odbory).

S vysokými školami majú podľa svojho desatora veľké plány. Za cieľ si trúfli stanoviť to, že Slovensko by malo patriť medzi najvyspelejšie krajiny. Navrhujú napríklad to, aby štúdium budúcich učiteľov vyzeralo tak, že na bakalárskom stupni budú viac študovať a na magisterskom už len prevažne praxovať.

Vysokým školám plánujú zvýšiť objem peňazí minimálne na úroveň ostatných krajín V4 (Česka, Maďarska, Poľska).

Zdroj titulnej fotky: Canva

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate