Generácia,
ktorá sa zaujíma

Európska komisia povolila vakcíny proti omikronu

vakciny omikron ockovanie

Tesne pred jeseňou, počas ktorej odborníci predpokladajú vyššie čísla nakazených, Európska agentúra pre lieky (EMA) odporučila dve vakcíny upravené proti variantu omikron, od firmy Pfizer/BioNTech a Moderna. Európska komisia, ktorá má konečné slovo, rovnako udelila vakcínam povolenie. 

Tieto posilňovacie dávky sú určené tým, ktorí absolvovali základné očkovanie proti koronavírusu a majú viac ako 12 rokov. Nedajú sa teda zatiaľ využiť ako prvé dávky. 

Upravené vakcíny by mali byť dostupné v očkovacích centrách už v najbližších dňoch. 

Podľa súčasných usmernení sa však na štvrtú dávku zatiaľ môžu prihlásiť iba ľudia nad 50 rokov a ľudia s poruchami imunity, ak prekonali Covid pred minimálne tromi mesiacmi alebo od podania predošlej dávky vakcíny prešli aspoň 4 mesiace.

Vakcíny sú okrem pôvodného variantu vírusu zamerané aj na variant omikronu BA.1. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) má aktuálne až 80 % nakazených po celom svete subvariant omikronu BA.5. Vakcíny zamerané na tento subvariant a subvariant BA.4 EMA aktuálne preveruje. 

Ako prebieha overovanie vakcín? 

Všetky vakcíny musia prejsť procesom schvaľovania. Je dosť nudný a oficiálny, tu teda v základných bodoch:

  1. Vakcíny sa najskôr testujú v laboratóriu
  2. Potom sa testujú na ľudských dobrovoľníkoch, čo sa nazýva klinické skúšanie
  3. Takéto skúšanie pomáha potvrdiť, ako vakcíny fungujú, a zabezpečiť, aby ich prínosy prevažovali nad akýmikoľvek vedľajšími účinkami alebo rizikami
  4. Keď sú k dispozícii dostatočné údaje z klinického skúmania, môže sa to posunúť Európskej agentúre pre lieky a požiadať o povolenie uviesť vakcínu na trh
  5. Európska agentúra pre lieky vykoná ďalšie nezávislé posúdenie vakcíny
  6. Vakcíny musí na základe vedeckého posúdenia povoliť aj Európska komisia 
  7. Až potom sa vakcína môže uviesť na trh

Aj preto, že kroky v tomto procese sa nedajú preskočiť a sú časovo náročné. Pri vývoji vakcín proti Covid-19 sa v záujme zrýchlenia postupov pristúpilo k tomu, že niektoré z týchto krokov mohli prebiehať súčasne, no proces napriek tomu trvá mesiace. Preto vedci nedokážu vypúšťať vakcíny na ten subvariant omikronu, ktorý v danej chvíli v spoločnosti prevažuje. 

To však neznamená, že upravená vakcína nemá zmysel: Podľa klinických skúšok vakcíny upravené na podvariant BA.1 vyvolali významné reakcie protilátok aj proti podvariantom BA.4 a BA.5 (v súčasnosti najrozšírenejším), aj keď nižšie než na BA.1, na ktorý sú primárne zamerané. 

Reklama

Vyber si viac z News