Generácia,
ktorá sa zaujíma

FAQ: Kto platí slovenské mimovládky a čo skutočne robia? 

O mimovládnych organizáciách sa v posledných týždňoch hovorilo v médiách takmer každý deň. Prinášame ti najčastejšie otázky a odpovede o tom, ako mimovládky získavajú peniaze, kto za nimi stojí a prečo ich potrebujeme. 

Z akých zdrojov získavajú mimovládne organizácie peniaze?

Mimovládne organizácie sú financované z mnohých strán. Je ich naozaj veľa, preto je fajn mať v nich poriadok. 

Do grafu sme uviedli zopár príkladov lebo niekedy je lepšie raz vidieť, ako stokrát čítať, či ako sa to hovorí:  

Zdroj: Zmudri G, informácie z minv.sk

V prvom rade sú financované z verejných a súkromných zdrojov. Cez verejné zdroje dostávajú pomoc buď priamo formou peňazí alebo nepriamo, napríklad tak, že sú oslobodené od platenia dane z príjmov pri charitatívnej reklame, pokiaľ zárobok z reklamy nepresiahne sumu 20 000 eur.

Peniaze môžu mať aj zo súkromných zdrojov, ktoré vedia získať cez verejné zbierky, dary, crowdfundingy, granty a podobne. 

Zarobiť si na seba môžu aj samé. Napríklad tým, že prevádzkujú sociálny podnik. Nie je to len taký hocijaký podnik. Podmienkou sociálneho podniku je, že dáva príležitosť zamestnať sa ľuďom zo znevýhodnených a zraniteľných skupín, ktorí majú problém nájsť si prácu a tak sa zaradiť do spoločnosti. 

Medzi sociálne podniky napríklad patria aj chránené dielne, kde pracujú ľudia s rôznymi zdravotnými alebo mentálnymi obmedzeniami. Vyrábajú dekorácie do domov, šijú, balia rozličné produkty a robia mnoho ďalších činností. 

Zdroj: Canva

Mimovládne organizácie nemusia prevádzkovať iba sociálny podnik, ale hocijaké podnikanie, ktoré súvisí s ich cieľmi. Typickým príkladom je napríklad vydávanie kníh či časopisov alebo vlastného merchu. Narozdiel od bežných podnikateľov si však nemôžu peniaze, ktoré získajú z predaja týchto produktov vyplácať a mať ich ako svoj zárobok, ale musia ich použiť na svoje aktivity. 

Ak si teda napríklad kúpiš merch nocľahárne či útulku a zdá sa ti, že je nejaký drahý, ide v tom o to, že v skutočnosti si nekupuješ predraženú mikinu, ale podporuješ aktivity tejto neziskovky

Odkiaľ majú mimovládne organizácie najviac peňazí?

Mimovládne organizácie majú podľa štatistiky Ministerstva vnútra SR za roky 2019 a 2020 najviac peňazí zo súkromných zdrojov, a to 339,98 milióna eur, väčšinu z toho tvorili dary. 

Druhé miesto získali domáce verejné zdroje so sumou 307,91 milióna eur. Tu hovoríme o peniazoch, ktoré neziskovky získali najmä z rôznych dotácií od štátu a 2 % z daní. 

Aj zahraničie zohráva veľkú úlohu v pomoci neziskovkám prežiť a pomáhať ďalej. Spoza hraníc získali 137,33 milióna eur, pričom najviac peňazí dostali od Európskej únie, konkrétne z Európskych investičných a štrukturálnych fondov.

Najmenej príjmov mali zo svojej vlastnej činnosti, keďže ich prvoradým cieľom ani nie je zarábať či robiť komerčné aktivity, ale neziskovo pomáhať.  Aj napriek tomu si dokázali prilepšiť o 120,55 milióna eur napríklad tým, že investovali alebo podnikali. Za tieto peniaze však nešli na luxusné dovolenky, ale využili ich na ďalšiu pomoc. 

Zdroj: Canva

Aj na týchto číslach môžeš vidieť, že mimovládne organizácie potrebujú na svoje fungovanie stále a predvídateľné prostredie, v ktorom sa vedia spoľahnúť ako na verejné, tak aj na súkromné financovanie. Ak by sa totiž museli sústrediť napríklad len na podnikanie, už by im neostal čas na aktivity, ktorými pomáhajú verejnosti.  

Bližšie si môžeš pozrieť informácie v tomto grafe, ktorý vypracovalo Ministerstvo vnútra SR v analýze zdrojov financovania mimovládnych organizácií na strane 135.

Aký význam majú 2 % z daní pre mimovládne organizácie na Slovensku?

Raz ročne odvádzajú pracujúci ľudia a firmy nášmu štátu daň zo svojho príjmu. Výška tejto dane môže byť u každého iná a tí, ktorí zarábajú najmenej, ju dokonca neodvádzajú vôbec. Tí, ktorí ju odvádzajú, môžu 2 % z tejto sumy pripísať, alebo odborne povedané asignovať, ľubovoľnej neziskovej organizácii. Minimálna suma, ktorú môže ktokoľvek takto venovať, je 3 eurá.

Tí, ktorí pre nejakú mimovládnu organizáciu počas roka odrobili aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce, môžu venovať až 3 % zo svojej odvedenej dane

Dve alebo tri percentá zaraďujeme medzi verejné zdroje financovania mimovládok, keďže ide o peniaze, ktorých sa v podstate štát vzdá v prospech mimovládnych organizácií. Keď vypĺňaš svoje daňové priznanie, môžeš sa rozhodnúť, kam poputujú 2 % z tvojej zaplatenej dane. Túto sumu tak nezhltne štátny rozpočet, ale bude pripísaná tebou vybranej neziskovke.

Dvomi percentami, ktoré daruješ vybranej mimovládke, do nej vkladáš nádej, že peniaze ktoré si jej dal, použije na niečo dobré. Napríklad prispeje chorému dieťaťu na liečbu, kúpi loptu futbalovému klubu alebo zabezpečí jedlo pre psíkov bez domova

Zdroj: Canva

Niektoré mimovládne organizácie, ako napríklad útulky, dobrovoľné hasičské zbory, folklórne súbory, hospice, integračné centrá, športové kluby, menšie spolky na pomoc ľuďom v núdzi, existujú len vďaka dvom percentám. Tento príjem je pre tisíce z nich mimoriadne dôležitý a bez neho by nemohli fungovať.

Koľko ľudí pracuje v mimovládnych organizáciách?

Podľa štatistického úradu SR, v roku 2020, čo je najčerstvejšia štatistika, pracovalo v mimovládnych organizáciách takmer 38 000 ľudí.

Okrem zamestnancov pôsobilo v neziskovkách aj 26-tisíc dohodárov a vyše 108-tisíc dobrovoľníkov

Ktoré mimovládne organizácie získavajú najviac peňazí z 2 % ročne?

V roku 2022 dostalo podporu 16 955 mimovládnych organizácií vďaka dvom percentám z daní. Medzi 10 najväčších poberateľov 2 % patrí: 

  1. Nadácia U.S.Steel Košice (2,784,390.31 €)
  2. Nadácia Pontis (2,372,721.60 €)
  3. Asociácia pomoci postihnutým – APPA (1,638,727.51 €)
  4. Nadácia Slovenskej sporiteľne (1,322,595.91 €)
  5. Nadácia Kia Slovakia (1,264,452.83 €)
  6. PLAMIENOK n.o. (1,082,974.99 €)
  7. Nadácia EPH (1,082,360.15 €)
  8. NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA (1,065,503.91 €)
  9. Nadácia SPP (1,024,749.23 €)
  10. Nadácia Tatra Banky (1,009,544.27 €)

Čo tieto poväčšinou nadácie robia? Napríklad nadácia U.S.Steel Košice vo svojej výročnej správe za rok 2022 uvádza, že podporila 81 projektov za takmer 3 milióny eur. Nakúpili vybavenie do detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, podporili desiatky študentov štipendiom, darovali 800 ks rozkladacích postelí pre odídencov z Ukrajiny, pomohli aj rôznym cirkvám, detským domovom a mnohým ďalším. 

Nadácia Pontis pomáha menším mimovládnym organizáciám či už ich vzdelávaním alebo finančne. Tiež má niekoľko vlastných nadačných programov. Napríklad vytvorila mimoškolské centrá, ktoré sa volajú Budúcnosť INAK. Žiaci druhého stupňa základných škôl v nich môžu absolvovať 3-ročný vzdelávací program zameraný na podnikavosť a digitálne a mäkké zručnosti.

Zdroj: Canva

Asociácia pomoci postihnutým pomáha ľuďom s telesnými hendikepmi a ich rodinám napríklad nákupom rôznych pomôcok, preplácaním rehabilitácií, na ktoré im neprispievajú zdravotné poisťovne ani štát, ale napríklad aj nákupom dresov pre hendikepovaných športovcov. 

Celý zoznam takzvaných poberateľov 2 % si môžeš pozrieť na tomto odkaze.

Okrem tých najväčších nadácií sú medzi nimi napríklad útulky, zdravotnícke nadácie, medzinárodná organizácia Slovenský červený kríž, OZ Downov syndróm, Združenie na pomoc detskej onkológie, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, občianske združenie Vagus, Liga za duševné zdravie, Spolok za obnovu pamiatok, Centrum rehabilitácie a tisícky ďalších. 

Tieto organizácie sú pre občiansku spoločnosť veľmi dôležité. Pomáhajú ľuďom a zvieratám v núdzi, starajú sa o kultúru a zachovanie histórie, ale pomáhajú napríklad aj rozvíjať talenty detí rôznymi záujmovými činnosťami. Preto majú na Slovensku nenahraditeľné miesto.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate

Aj vďaka vám vieme vytvárať obsah, ktorý mladým ľuďom pomáha pochopiť zložitý svet. Podporte našu tvorbu.

alebo