Generácia,
ktorá sa zaujíma

Je Európska rada a Rada Európskej únie to isté? 

Znie to tak isto, no Európska rada a Rada Európskej únie majú úplne inú úlohu. Aby si sa teda nenudil či nenudila na hodinách občianskej, Európska únia sa to rozhodla všetkým týmito názvami okoreniť. Zaujíma ťa, aký je medzi nimi rozdiel? 

Európska rada – tá, čo určuje smerovanie celej EÚ

Keď sa budeš učiť o týchto inštitúciách na písomku alebo na skúšky, najlepšie si to zapamätáš tak, že si vyberieš jeden hlavný rozdiel, od ktorého sa už potom odrazíš. 

Európska rada je mega dôležitá, lebo v podstate určuje celé politické smerovanie Európskej únie a stanovuje aj jej priority. Jej súčasným predsedom je Charles Michel. Michel bol do tejto funkcie prvýkrát zvolený po eurovoľbách v roku 2019 na obdobie 2,5 roka a v roku 2022 svoj mandát obhájil. Pred blížiacimi sa eurovoľbami sa však jeho mandát skončí. Nový predseda či predsedníčka ho vystrieda 1. decembra 2024 po zvolení kvalifikovanou väčšinou Európskej rady.

Zdroj: gettyimages.com

Členovia Európskej rady sa zvyčajne stretávajú štyrikrát do roka. Tieto stretnutia sa neoficiálne volajú aj Samit EÚ. Členmi sú hlavy štátov alebo predsedovia vlád z každého z 27 členských štátov Európskej únie. Okrem nich je členom aj predsedkyňa Európskej komisie Ursula von der Leyen.

Nás zastupuje v Európskej rade premiér Robert Fico. Na týchto stretnutiach sa zaoberajú náročnými otázkami, ktoré sa nedajú riešiť na nižšej úrovni, ako napríklad celosvetový mier. 

V Európskej rade členovia brainstormujú, akým smerom by sa mala Európska únia uberať, spoločne hlasujú za závery z týchto svojich stretnutí, no neprijímajú právne predpisy. Tie na základe ich záverov vypracúvajú ďalšie inštitúcie.

Okrem tejto činnosti majú na starosti aj voľbu predsedu Európskej rady, navrhnutie predsedu Európskej komisie, vymenovanie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vymenovanie celého kolégia komisárov a vymenovanie šiestich členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky vrátane prezidenta Európskej centrálnej banky.

Zdroj: vlastné spracovanie

Rada Európskej únie – tá, čo prijíma „zákony”

Hlavnou prácou Rady Európskej únie je prejednávať a prijímať „zákony” spolu s Európskym parlamentom, riešiť politiky členských štátov, rozvíjať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, uzatvárať medzinárodné zmluvy a spolu s Európskym parlamentom prijímať rozpočet Európskej únie

Stretnutia má na rozdiel od Európskej rady výrazne častejšie, a to 70 až 80 zasadnutí za rok

Radu tvoria ministri či ministerky vlád členských krajín Európskej únie. Podľa toho, o akej téme idú diskutovať, je prizvaný aj minister z danej oblasti, napríklad za životné prostredie, financie alebo hospodárstvo.

Predsedníctvo Rady Európskej únie si každých šesť mesiacov posúvajú medzi sebou členské štáty Európskej únie. Minister krajiny, ktorá momentálne Rade EÚ predsedá, potom vedie všetky jej zasadnutia.

Predsednícke kormidlo má od januára 2024 vo svojich rukách Belgicko. Na toto obdobie si zvolili 6 priorít, na ktoré sa chcú zamerať: 

  • ochrana právneho štátu, demokracie a jednoty
  • posilnenie konkurencieschopnosti
  • pokročenie v zelenej a spravodlivej transformácii
  • posilnenie sociálneho a zdravotného programu
  • ochrana ľudí a hraníc
  • podpora globálnej Európy

Slovenská republika naposledy predsedala Rade EÚ v druhom polroku 2016 a najbližšie ju takéto predsedníctvo čaká v prvej polovici roku 2030.

No a nepomýľ si Radu Európskej únie a Európsku radu s Radou Európy. 

Zdroj: giphy.com

Tá je najvýznamnejšou organizáciou na ochranu ľudských práv na európskom kontinente, no nie je orgánom Európskej únie.

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate