Generácia,
ktorá sa zaujíma

Čo je to V4 a na čo slúži?

členovia vyšehradskej štvorky

Slovensko nie je iba v EÚ, NATO, OSN, ale aj vo V4. Vieš, čo to znamená? V4 je zoskupenie štyroch krajín a to Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Má viacero úloh, ktoré riešia predstavitelia krajín na rôznych stretnutiach a samitoch.

Ako vznikla V4?

Rok 1989 bol rokom zmien a práve vtedy sa tri krajiny – Česko-Slovenská federatívna republika, Maďarsko a Poľsko, rozhodli spojiť pre spoluprácu. Ich hlavným cieľom bolo budovať demokraciu, nasmerovať krajiny na cestu do Európskej únie a podporiť zmenu ich ekonomík po páde socializmu.

vlajky EÚ a Slovenska

Predstavitelia krajín sa stretli vo Vyšehrade (Visegrád v Maďarsku), odkiaľ pochádza aj názov zoskupenia. Toto miesto nevybrali len tak náhodou. Bolo symbolické, pretože už v roku 1335 sa práve tu stretli panovníci z Poľska, Česka a Uhorska, aby vytvorili prvú alianciu.

Na tomto stretnutí si 15. februára 1991 podali ruky česko-slovenský prezident Václav Havel, poľský prezident Lech Walesa a maďarský predseda vlády József Antall. Podpísali tzv. Vyšehradskú deklaráciu a tak začali spoluprácu medzi týmito troma krajinami.

Ciele, ktoré si stanovila V3, neskôr V4 po osamostatnení Česka a Slovenska (1993) – teda európsku integráciu, budovanie demokracie a rozvíjanie slobody – sa podarilo po 30 rokoch, podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej, naplniť. 

Akú rolu má V4 v súčasnosti?

V4 nie je ako EÚ alebo iné medzinárodné organizácie, ktoré vytvárajú spoločnú inštitúciu. Je to skôr akési rozprávanie sa susedov medzi sebou. Ministri z V4 sa zvyknú porozprávať práve pred jednaniami v EÚ, aby si navzájom prediskutovali svoje postoje a spoločne ich potom presadzovali, lebo jednotný hlas 4 krajín V4 má v EÚ väčší hlas ako jednotlivé krajiny. 

vyšehradská štvorka v Poľsku
Summit premiérov V4 v Katowiciach, 30. júna 2021. Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto cez Getty Images

Dôležitou súčasťou V4 je aj tzv. Medzinárodný vyšehradský fond, ktorý je jedinou formálnou inštitúciou celej V4.

Na čo slúži? 

Podporuje grantové projekty, ale aj štipendiá. To znamená, že V4 ti môže zabezpečiť štúdium v inej krajine, dá ti možnosť spoznať inú kultúru, nových ľudí a študovať v zahraničí. 

Do týchto krajín môžeš ísť, pokiaľ získaš štipendium z Medzinárodného vyšehradského fondu:

 • Česko
 • Maďarsko
 • Poľsko
 • Albánsko
 • Bielorusko
 • Bosna a Hercegovina
 • Severné Macedónsko
 • Moldavsko
 • Srbsko
 • Ukrajina
 • Čierna Hora
 • Arménsko
 • Azerbajdžan
 • Gruzínsko

Regionálna spolupráca V4 však nie je iba fond. Rieši dôležité veci ako napríklad energetiku, digitalizáciu, inovácie, kultúru, infraštruktúru, ale aj bezpečnostnú politiku.

Predstavitelia V4 sa pravidelne stretávajú a diskutujú o problémoch. Napríklad, posledné stretnutie sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici, kde sa stretli na rokovaní ministri obrany krajín V4. 

Aké sú najväčšie úspechy V4?

Medzi najväčšie úspechy V4 patrí napríklad vstup krajín do NATO, pripojenie sa k Schengenskej dohode, založenie Medzinárodného vyšehradského fondu, integrácia do Európskej únie, vzájomná pomoc pri migračnej, energetickej či pandemickej kríze a mnohé ďalšie.

A toto je len niekoľko príkladov, prečo má spolupráca s inými krajinami skutočný zmysel.

Zdroje: 

sfpa.sk

https://www.teraz.sk/publicistika/jubilujuca-v4-jej-historia-sucasno/527990-clanok.html

https://www.mzv.sk/sk/diplomacia/regionalna-spolupraca/slovensko-a-v4/vysehradska-skupina

https://www.teraz.sk/zahranicie/caputova-ciele-ktore-si-v4-pred-rok/526871-clanok.html

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=223

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate