Generácia,
ktorá sa zaujíma

Kedy ma môže súd vziať do väzby?

Ako rozhodujú súdy o tom, kto bude stíhaný väzobne a kto nie? Nie je to len ich názor, či ešte horšie, zaujaté rozhodnutie. Každý sudca sa riadi zákonmi a nariadeniami, ktoré to jasne uvádzajú.

Čo je to väzba?

Väzobné stíhanie nie je trest. Aby si to správne pochopil, je treba zadefinovať si, čo to tá väzba vlastne je. 

Zdroj: giphy.com

Väzba je dočasné obmedzenie niektorých občianskych práv a slobôd zaručených Ústavou SR a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a súčasne predstavuje najzávažnejší zásah do výkonu týchto práv vrátane práva na osobnú slobodu, okrem výkonu trestu odňatia slobody.

Zdroj: Porovnanie právnej úpravy niektorých aspektov väzby vo vybraných krajinách EÚ

No a ako Ústava SR uvádza, väzba môže byť iba na nevyhnutne potrebnú dobu. Proste, nemôžu ťa len tak zobrať do väzby a medzitým si povybavovať menej dôležité veci. Keby sa to dialo, porušovaná by bola samotná Ústava SR a to by bol dosť veľký prúser. 

Ak aj niekto vo väzbe je, neznamená to hneď, že je vinný. Pokiaľ je osoba iba obvinená, stále sa na ňu vzťahuje prezumpcia neviny.

Kedy môže byť človek stíhaný väzobne?

Sú iba tri dôvody, kedy môže byť človek stíhaný väzobne. 

  1. Úteková väzba

 Ak sa súd bojí, že páchateľ utečie napríklad na Belize a bude sa snažiť vyhnúť trestnému stíhaniu či trestu, môže súd rozhodnúť o jeho vzatí do väzby. 

Zdroj: giphy.com/Looney Tunes

Súd však musí mať reálny dôvod obávať sa, že obvinený by mohol ujsť. Napríklad svedka, ktorý potvrdí, že o tom obvinený hovoril pri pive. Alebo históriu vyhľadávania na internete, z ktorej vyplýva, že si pozeral ceny leteniek na spomínané Belize.

Obvinenému pritom môže priťažiť, ak nemá stále bydlisko alebo mu hrozí naozaj vysoký trest, a teda má vyššiu motiváciu ujsť – samo o sebe to však na vzatie do väzby nestačí.

  1. Kolúzna väzba

Tento výraz sa používa v médiách asi najčastejšie, keďže práve toto je často dôvod väzby vo veľkých kauzách z posledných rokov.

Do kolúznej väzby obvinení idú, aby neovplyvňovali svedkov, znalcov či spoluobvinených a nemarili tak vyšetrovanie. Aj v tomto prípade sa však súd musí obávať takéhoto konania z nejakého reálneho dôvodu.

Zdroj: giphy.com/TIFF

Nemôže vziať do kolúznej väzby hociktorého obvineného len preto, že by teoreticky mohol mariť vyšetrovanie. To by v kolúznej väzbe sedeli všetci obvinení a kolúzna väzba je pritom najväčším zásahom do ich práv.

V kolúznej väzbe, aby sa mu zabránilo manipulovať svedkov, je totiž najprísnejšie obmedzený kontakt obvineného s okolitým svetom. Prakticky sa za celý ten čas neporozpráva s nikým, jedine raz za čas so svojim právnikom.

  1. Preventívna väzba

V tomto prípade súd berie človeka do väzby z obavy, že by sa opäť pokúsil vykonať trestný čin. Platí to aj v prípade, ak plánovaný trestný čin nedokonal, ale je obava, že ak by zostal na slobode, svoje konanie by zavŕšil. Typickým príkladom je pokus o vraždu, ktorý sa páchateľovi nevydaril, no ak by ostal na slobode, mohol by sa pokúsiť tento čin dokončiť.

Do väzby môže ísť človek aj za trestný čin terorizmu. Tam je snáď jasné, prečo nemôže behať po slobode.

Aj osoba stíhaná na slobode môže byť odsúdená

Ak súd nemá podozrenie, že by osoba utiekla, ovplyvňovala svedkov alebo chcela spáchať trestný čin opäť, nemôže ju vziať do väzby. 

To však neznamená, že ju nemôže na konci súdneho procesu uznať za vinnú a odsúdiť na výkon trestu odňatia slobody – čiže skutočné väzenie

Samozrejme, človek nemusí ísť vždy do väzenia. Existujú aj ďalšie možnosti, ako môže skončiť trestné stíhanie. O tom ale inokedy.

Zdroje: 

https://www.justice.gov.sk/sluzby/pomoc-obetiam/obete-trestnych-cinov/trestne-konanie/

Mgr. Eduard Csudai, PhD., Odbor Parlamentný inštitút: Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy niektorých aspektov väzby vo vybraných krajinách EÚ

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/475/

https://www.minv.sk/?priestupky

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate

Aj vďaka vám vieme vytvárať obsah, ktorý mladým ľuďom pomáha pochopiť zložitý svet. Podporte našu tvorbu.

alebo