Generácia,
ktorá sa zaujíma

Kedy sa novozvolený prezident oficiálne stane hlavou štátu?

Novým slovenským prezidentom bude Peter Pellegrini, ktorý v druhom kole volieb vyhral nad Ivanom Korčokom. Do kancelárie v prezidentskom paláci sa však presunie až v polovici júna. Najskôr musí totiž zložiť prezidentský sľub na slávnostnej ceremónii. 

Inaugurácia prezidenta 

Zvolený kandidát sa stane prezidentom až vtedy, keď oficiálne zloží prezidentský sľub. Ten skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky napoludnie v deň, keď skončí funkčné obdobie predchádzajúceho prezidenta alebo prezidentky. 

Kedy končí funkčné obdobie prezidentky?

Funkčné obdobie súčasnej prezidentky Zuzany Čaputovej sa skončí 15. júna. Vtedy sa bude konať aj slávnostná inaugurácia Petra Pellegriniho. Hoci voľby vyhral už začiatkom apríla, na svoju rolu hlavy štátu si ešte bude musieť dva mesiace počkať. 

Toto obdobie preto novozvolení prezidenti využívajú na prípravu honosnej ceremónie. 

Zdroj: giphy.com

Prezidentský sľub je jasne daný

Všetci bývalí prezidenti a prezidentka museli slávnostne pred Národnou radou a predsedom Ústavného súdu sľúbiť občanom našej krajiny toto: ​​„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.“

Inaugurácia prezidenta alebo prezidentky je najvyšším štátnym aktom a svoje korene má v korunovácii kráľov a kráľovien. Hlavný rozdiel však spočíva v tom, že titul kráľa alebo kráľovnej sa väčšinou dedí, kým hlavu štátu si volíme sami. 

Čo sa deje počas inaugurácie?

Keďže ide o najvýznamnejšiu štátnu udalosť, na jej organizácii sa podieľa viacero štátnych inštitúcií. 

Inaugurácia má presný program, ktorý vyhlasuje Kancelária prezidenta SR, no každý z novozvolených prezidentov si ho môže do istej miery prispôsobiť. Tradíciou je napríklad pozvanie všetkých neúspešných kandidátov, ekumenická bohoslužba v Konkatedrále svätého Martina a rovnako aj jeho či jej inauguračný prejav, ktorý môžu sledovať všetci občania vo verejnoprávnej RTVS. 

Na slávnostnej ceremónii vždy vidíme aj vojenskú prehliadku či slávnostná delostrelelecká salva, čo je úzko spojené s kompetenciami novozvoleného prezidenta. Zložením sľubu sa totiž stáva aj hlavným veliteľom našich ozbrojených síl.

Zdroj: giphy.com

Miesto inaugurácie

Hoci sa prezidentský sľub skladá pred poslancami a poslankyňami Národnej rady, nie je podmienkou, aby sa táto udalosť diala v budove parlamentu. Noví prezidenti si miesto konania slávnostnej ceremónie môžu vybrať sami. Väčšinou ide o veľké, kultúrne a honosné miesta, kam sa zmestia všetci vážení hostia. 

Napríklad prezidentka Zuzana Čaputová mala inauguráciu v budove Slovenskej filharmónie. Rovnako tak spravil pred ňou aj Andrej Kiska. Ivan Gašparovič sa stal prezidentom v historickej budove Slovenského národného divadla a občania mali možnosť sledovať ceremóniu na veľkoplošnej obrazovke pred ním. Tá však zaujala najmä turistov.

Kto sa zúčastní inaugurácie?

Niektorí hostia sú tradične daní. Ide napríklad o poslancov a poslankyne Národnej rady, predsedu Ústavného súdu, členov vlády, bývalých prezidentov, slovenských poslancov v Európskom parlamente či veľvyslancov a veľvyslankyne. 

Slávnostnej inaugurácie sa zúčastňujú aj významné osobnosti politického a spoločenského života. Tie si vyberá sám alebo sama prezident/prezidentka. Zloženie prezidentského sľubu môžu naživo sledovať len tí, ktorí dostanú oficiálnu pozvánku. 

Zdroj: giphy.com

Samozrejmosťou je aj pozvanie rodiny, blízkych či najbližších spolupracovníkov novozvoleného prezidenta alebo prezidentky. 

Program inaugurácie

Hoci si ho určite nový prezident naplánuje podľa svojich predstáv, niektoré body zostávajú nemenné. Po zložení prezidentského sľubu nasleduje jeho alebo jej inauguračný príhovor na RTVS. 

Inauguračný príhovor je sám osebe výnimočnou udalosťou, pretože sa v ňom nový prezident či prezidentka prihovára národu po prvýkrát a často so sebou nesie silné posolstvá. Mal by národ povzbudiť, zjednotiť a vytýčiť hlavné priority novej hlavy štátu.

Nielen prvý prejav, ale celý priebeh inagurácie môžeš sledovať na RTVS. Po slávnostnom prihovorení sa národu zvykne nový prezident alebo prezidentka pozdraviť nastúpené jednotky Ozbrojených síl. 

Práve v tomto momente máš možnosť vidieť vidieť novú hlavu štátu aj naživo. Spolu s hosťami sa totiž peši presunie na slávnostnú bohoslužbu do Katedrály svätého Martina. Tej sa účastnia aj predstavitelia cirkví na Slovensku. 

Program pokračuje príchodom nového prezidenta do Prezidentského paláca, kde mu ten predchádzajúci/a symbolicky odovzdá prezidentský úrad. 

Zdroj: giphy.com

Keď sa nový prezident chopí moci, je na jeho rozhodnutí, čo sa bude diať ďalej. Napríklad prezidentka Zuzana Čaputová išla položiť kyticu na hrob prvého prezidenta Michala Kováča. Takisto vzdala úctu obetiam komunistického režimu pri pamätníku železnej opony na Devíne. 

Večer už tradične končí slávnostnou recepciou, kde môžu byť pozvaní aj iní hostia, ako na inauguráciu. Tá sa takisto koná v honosných priestoroch, ako je napríklad budova Slovenskej filharmónie. 

Celé dva mesiace na inauguráciu?

Novozvolený prezident bude najbližšie dva mesiace tráviť čas nielen plánovaním tejto výnimočnej ceremónie, ale takisto aj skladaním tímu svojich najbližších poradcov a poradkýň. Okrem nich si vyberie aj nového šéfa alebo šéfku Kancelárie prezidenta a rovnako aj hovorcu alebo hovorkyňu hlavy štátu. 

Celý tím poradcov si potom môžeš pozrieť na stránke prezident.sk. Novému prezidentovi budú radiť v oblastiach vnútornej i zahraničnej politiky, v otázkach životného prostredia, energetiky, spravodlivosti, ľudských a menšinových práv či sociálnych vecí tak, aby rozhodnutia, ktoré príjme, boli čo najviac odborné a kompetentné.

Zdroj titulnej fotky: Canva/Getty Images

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate