Generácia,
ktorá sa zaujíma

Kto sa môže stať prezidentom? 

Prezidentské voľby sú za dverami. Predseda parlamentu Peter Pellegrini ohlásil prvé kolo volieb už na 23. marca 2024. Kto sa môže stať prezidentom? Existujú nejaké obmedzenia, alebo sa môžeš stať prezidentom napríklad aj ty? Poďme sa na to pozrieť. 

S akým životopisom by si mohol kandidovať za prezidenta SR?

Najväčšou prekážkou pri prihlasovaní sa na pozíciu prezidenta je vek. Ak by si chcel kandidovať, musíš mať minimálne 40 rokov. Pravdepodobne si teda ešte budeš musieť zopár rokov počkať. 

Ak už predsa len 40 rokov máš, musíš splniť ešte jednu požiadavku, a to byť občanom Slovenskej republiky. 

Kandidovať nemôže ten, kto je práve vo výkone trestu odňatia slobody, ani nikto, kto má záznam v registri trestov za úmyselný trestný čin, alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony.

✨ Všetky dôležité dátumy k prezidentským voľbám sme pre teba spísali na IG v tomto príspevku, swajpni pre viac info: 

Stať sa prezidentom je teda celkom jednoduché, nie? Nie tak úplne. Do politického súboja je dobré ísť s kvalitným marketingovým tímom, známym menom alebo činmi, ktoré si budú ľudia vážiť, aby si mal šancu uspieť. 

Ako fungujú prezidentské voľby? 

Ak by chcel byť napríklad 40 ročný právnik Miško prezidentom, nemôže sa rozhodnúť len tak spontánne a začať vyrábať billboardy o svojej kandidatúre. Na to, aby mohol kandidovať, ho musí navrhnúť buď 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky alebo musí získať 15 000 podpisov od ľudí.

Ak splní tieto podmienky, zapojí sa do súperenia o prezidentské kreslo.

Prezidentské voľby môžu mať dve kolá, no nemusia. Ak jeden z kandidátov už v prvom kole získa nadpolovicčnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, čiže od všetkých ľudí na Slovensku, ktorí majú najmenej 18 rokov a sú spôsobilí na právne úkony, vyhráva voľby. 

Ak sa tak nestane, nasleduje o 14 dní druhé kolo. V tom budú súperiť dvaja najúspešnejší kandidáti, ktorí získali najviac hlasov. Ak jeden z nich odstúpi, na jeho miesto príde tretí kandidát s najvyšším počtov hlasov. 

Všetky tieto podmienky sú spísané v Ústave SR, teda v najvyššom zákone nášho štátu. Ústava je pripravená aj na špeciálne udalosti. 

Napríklad, ak by kandidoval za prezidenta iba jeden človek a nemal by súperov. V tom prípade by ľudia hlasovali, či ho chcú alebo nechcú na tejto pozícii. Ak by bola nadpolovičná väčšina ľudí, ktorí prišli voliť ZA, stal by sa prezidentom. 

Už len sľúbiť vernosť Slovenskej republike

Keď si zvolíme nášho prezidenta či prezidentku, musí ešte zložiť sľub pred Národnou radou Slovenskej republiky do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Zdroj: giphy.com

Doma by si mal pred zrkadlom nacvičiť tieto slová, keďže sú posledným krokom pri prevzatí žezla od predošlého prezidenta. Alebo v súčasnej situácii od prezidentky:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. “

Ta-dá, máme nového prezidenta alebo prezidentku! 

Volíme si ho alebo ju na obdobie 5 rokov. Od momentu, keď si sadne prezident či prezidentka do kresla v Grasalkovičovom paláci, nemôže vykonávať žiadnu inú prácu. Ono to aj dáva zmysel, keďže byť prezidentom na pol úväzku či mať to len ako brigádu by sa asi úplne nehodilo.

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate