Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Ako dobre rozumieš Európskemu parlamentu a eurovoľbám?

Už túto sobotu si zvolíme poslancov, ktorí nás budú najbližšie roky zastupovať v Európskom parlamente. Ako však takýto parlament funguje, koľko má členov a čo robí? To sa spýtame my teba v kvíze.

Results

Gratulujeme, o Európskom parlamente vieš veľa.

#1. Koľko poslancov aktuálne v Európskom parlamente reprezentuje záujmy občanov všetkých 27 členských štátov?

 Do roku 2024 to bolo 705 poslancov, tento počet sa však bude meniť.

#2. Koľko poslancov bude tvoriť Európsky parlament po tohtoročných voľbách?

Od nových volieb bude mať EP o 15 členov viac kvôli tomu, že viacerým krajinám EÚ pribudli obyvatelia. Aby mohli reprezentovať všetkých svojich občanov, potrebujú mať v EP aj viac zástupcov.

#3. Kto je predsedom alebo predsedkyňou Európskeho parlamentu?

Európsky parlament má okrem predsedu aj 14 podpredsedov. Ako prvý Slovák sa jedným z nich stal Michal Šimečka, ktorého minulý rok vo funkcii nahradil Martin Hojsík.

#4. Koľko slovenských europoslancov alebo europoslankýň si môžeme zvoliť v tohtoročných voľbách?

Aj Slovensko dostane o jedného europoslanca viac. Hoci sa na Slovensku počet ľudí nezvýšil, dostaneme o kreslo viac, aby to proporčne sedelo k väčším krajinám, ktorým sa zvyšuje počet kresiel.

#5. Najviac koľko kandidátov môžeme zakrúžkovať na kandidátnej listine strany, ktorú sa rozhodneme voliť v eurovoľbách?

V eurovoľbách budeme hlasovať podobne ako v parlamentných voľbách. Vyberieme si jednu stranu, ktorú chceme podporiť a v rámci jej kandidátnej listiny môžeme dať preferenčné hlasy – takzvané  krúžky – maximálne dvom kandidátom.

#6. Kde sa nachádza hlavné sídlo Európskeho parlamentu?

Hlavným sídlom EP je Štrasburg. Rokovania výborov aj plenárne schôdze sa dejú aj v Bruseli. V Luxemburgu sídli Generálny sekretariát Európskeho parlamentu.

#7. Ako často si volíme našich europoslancov a europoslankyne?

#8. Čo je hlavnou úlohou Európskeho parlamentu?

Označ všetky správne:

#9. Kto volí predsedu Európskej komisie?

#10. Koľko politických skupín je v Európskom parlamente?

705 poslancov sa rozdeľuje do siedmich politických skupín, ktorým sa hovorí aj frakcie, a to: EPP: Európska ľudová strana, S&D: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, Renew: Renew Europe, Greens/EFA: Zelení/Európska slobodná aliancia, ECR: Európski konzervatívci a reformisti, ID: identita a demokracia, The Left: Ľavica – GUE/NGL. Zatiaľ čo na Slovensku ľudia kandidujú za domáce strany, politické skupiny v EP sú zložené z ľudí, ktorí pochádzajú z rôznych členských štátov. Spoločný majú cieľ, čo chcú dosiahnuť.

#11. Podľa čoho sa europoslanci zaraďujú do politických skupín?

#12. Výbory Európskeho parlamentu majú 20 stálych skupín, ktoré sa zaoberajú rôznymi témami ako napríklad ľudské práva, rozpočet, zahraničné veci a podobne. Sú vytvorené z politikov Európskeho parlamentu.

#13. Výbory Európskeho parlamentu pripravujú zákony, ktoré potom musí schváliť Európsky parlament.

#14. Môže hocijaký občan členských štátov EÚ navrhnúť tému na rokovanie Európskemu parlamentu?

Aj ty môžeš poslať EP petíciu, ktorá sa týka právomocí EÚ. Dokonca je to zakotvené v Zmluve o fungovaní EÚ. Túto petíciu môžeš poslať ako jednotlivec. Na petíciu nepotrebuješ podpisy nikoho iného len seba. 

#15. Ktorá krajina mala v posledných eurovoľbách najnižšiu účasť?

Vo všetkých doterajších eurovoľbách sme mali spomedzi členských krajín Európskej únie najnižšiu účasť.

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate