Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Čo vieš o daniach na Slovensku?

Otestuj sa, či rozumieš tomu, kam idú tvoje peniaze – a to pri každom jednom nákupe. Čo je DPH, za čo zaplatíš vyššie dane a za čo naopak nižšie?

Results

Dane nemá asi nikto rád, ty v nich máš ale slušný prehľad!

Dane nemá asi nikto rád, preto sa o ne zrejme až tak nezaujímaš. Veríme, že si sa dozvedel/a niečo nové.

#1. Čo znamená skratka DPH?

#2. Na ktoré z týchto tovarov sa nevzťahuje spotrebná daň?

Označ všetky správne:

#3. O aké položky je očistená tzv. čistá mzda?

#4. Aká sadzba DPH sa vzťahuje na tieto tovary: hračky, smartfón, tenisky?

#5. Ktorý z nasledujúcich výrokov je správny?

#6. Čo je účelom spotrebnej dane?

#7. Daň z príjmu platia:

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate