Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Čo vieš o krajinách EÚ?

Dá sa v Karibiku platiť eurom? Ktorá krajina mimo EÚ je súčasťou Schengenu? A o ktorej európskej krajine málokto vie, že nie je členom EÚ? V kvíze zistite, aká je pravda:

Results

Výborný výsledok, blahoželáme ku skvelým znalostiam o EÚ!

Nabudúce to určite bude lepšie.

#1. Ktoré štáty zakladali EÚ?

#2. Ktorý z týchto štátov nie je členom EÚ?

#3. V ktorom roku sa do EÚ pridala Česká republika?

#4. Koľko členských štátov má aktuálne (marec 2023) EÚ?

#5. Ktorý z členských štátov EÚ má najviac obyvateľov?

#6. Ktorá z krajín mimo EÚ je súčasťou Schengenského priestoru?

#7. Ktorý z týchto štátov prijal euro ako posledný?

#8. Je možné eurom zaplatiť na niektorom ostrove v Karibiku?

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate