Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Čo vieš o NATO a OSN?

Vieš, čo znamená skratka NATO či OSN? Aké organizácie patria pod OSN? Ktoré krajiny nie sú súčasťou NATO ? Over svoje vedomosti v kvíze.

Results

Perfektná práca!

Nabudúce to bude určite lepšie.

#1. Ktorá z týchto krajín nie je členom NATO?

#2. Vyber všetky správne tvrdenia o OSN.

Označ všetky správne:

#3. Ktoré organizácie patria pod OSN?

#4. Valné zhromaždenie je jedným z ústredných orgánov:

#5. Vyber všetky správne tvrdenia týkajúce sa rozdielov medzi NATO a OSN.

Označ všetky správne:

#6. Akú sumu sa zaviazali štáty NATO investovať do modernizácie svojej armády?

#7. Čo po slovensky znamená NATO?

Vyhodnotiť kvíz

Zdroj titulnej fotografie: Canva

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate