Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Čo vieš o slovenskej armáde?

Kto velí slovenskej armáde? Ako sa nazývajú vojaci, ktorí odstraňujú míny? Over svoje vedomosti o fungovaní slovenskej armády v kvíze.

Results

Výborné odpovede. Nie si ty vojak/vojačka?

O armáde ti ešte pár informácií chýba, ale veríme, že tento kvíz ti pomohol.

#1. Kto je hlavným veliteľom našej armády?

#2. Ako zasahuje vláda do fungovania armády?

#3. Koľko vlastných ozbrojených síl má k dispozícii NATO?

#4. Čo nevyplýva z nášho členstva v NATO?

#5. Ako nazývame vojakov, ktorí odstraňujú míny a pomáhajú s budovaním mostov alebo opevnení?

#6. Načo nám slúži armáda okrem bojovania?

#7. Čo by sa stalo, ak by nikto z vojenských veliteľov nebol schopný veliť armáde?

#8. Za čo nezodpovedá ministerstvo obrany?

Vyhodnotiť kvíz

Zdroj titulnej fotografie: gettyimages.com

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate