Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Čo vieš o trestných činoch na Slovensku?

Čo je to trestný čin a kedy ide len o priestupok? Čo znamená výraz prezumpcia neviny? Otestuj svoje vedomosti v kvíze.

Results

Výborné odpovede. Snáď sa v trestnom práve nevyznáš preto, lebo s ním máš osobnú skúsenosť!

V trestnom práve sa veľmi nevyznáš, ale možno je to aj dobre.

#1. Aké faktory sa zohľadňujú pri udeľovaní trestov?

Označ všetky správne:

#2. Čo platí o trestnom čine?

Označ všetky správne:

#3. Čo znamená zásada prezumpcie neviny?

#4. Čo nie je trestným činom?

#5. Obvinený môže byť umiestnený do kolúznej väzby, pokiaľ existuje obava, že:

#6. Čo z tohto nie je poľahčujúcou okolnosťou?

#7. Priestupkom môže byť:

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate