Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Máme rozpočet! Čo o ňom vieš?

Zákon roka je schválený. Vyhneme sa tak rozpočtovému provizóriu. Rozumieš ale tomu, ako štát míňa peniaze, čo je to schodok a kto musí rozpočet schváliť?

Results

V štátnych peniazoch máš prehľad!

Nevadí, nabudúce to bude lepšie.

#1. Ktoré z týchto slov nie je synonymom slova štátny deficit?

#2. Ktoré z týchto možností patria medzi príjmy štátneho rozpočtu?

Označ všetky správne:

#3. Akú hranicu by nemal prekročiť deficit verejnej správy ročne?

#4. Dokedy najneskôr musí vláda predložiť parlamentu na schválenie návrh štátneho rozpočtu?

#5. Čo spadá pod výdavky štátu?

Označ všetky správne:

#6. Čo znamená deficit verejnej správy?

#7. Kto pripravuje návrh predstavy rozpočtu na ďalší rok?

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate