Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Mýty o EÚ – aká je pravda?

440 miliónov obyvateľov, 27 krajín a takmer 4,5 milióna kilometrov štvorcových. To je EÚ. Na takom veľkom území a pri toľkých ľuďoch a jazykoch musia vzniknúť aj nejaké tie mýty a dezinformácie. Odhaľ ich v tomto kvíze!

Results

#1. Ktoré tvrdenie je pravdivé?

Vysvetlenie: Niektorí politici často a radi poukazujú na takzvaný diktát Bruselu.” Snažia sa tým vytvoriť dojem, že o všetkom rozhoduje vzdialený Brusel a my, teda Slovensko, nemáme žiadne právo zasahovať do záležitostí, ktoré sa nás týkajú. Nie je to pravda.

Každá krajina má rovnaké práva (bez rozdielu na veľkosť krajiny) a rovnaký počet zástupcov v Európskej rade. No a dôležité uznesenia sa väčšinou odsúhlasujú jednomyseľne. Neprejdú teda, kým nebudú súhlasiť všetci. 

 

#2. Ktoré tvrdenie je pravdivé?

Vysvetlenie: Smernica o regulácii autorských práv na internete z roku 2019 bola napísaná zložito, a preto bola častokrát zle interpretovaná až vznikol mýtus, že EÚ chce zaviesť cenzúru. 

Jej cieľom nebolo cenzurovať žiaden názor či kritiku, ale regulovať autorské práva na internete a dosiahnuť, aby autori mali “fair share”, teda férový podiel z reprodukovania ich diel.

#3. Ktoré tvrdenie je pravdivé?

Vysvetlenie: Európska únia nezakazuje fajčenie. Do platnosti ale vstúpili viaceré zmeny, ktoré sa týkajú tabakových výrobkov, ako napríklad: väčšie a povinné obrazové výstrahy na cigaretových škatuľkách a baleniach tabaku na šúľanie.

Štúdie zistili, že farebnosť a tvar obalov, či spôsob otvárania a príchute priťahujú mladých fajčiarov a najmä mladé ženy. Cieľom EÚ je v tomto prípade chrániť verejné zdravie a odrádzať ľudí od fajčenia.

#4. Ktoré tvrdenie je pravdivé?

Vysvetlenie:  Návrh na povinné rozdelenie určitého počtu žiadateľov medzi krajiny EÚ nikdy nezačal platiť a nikto krajiny nenúti utečencov prijať.

V septembri 2020 predstavila Európska komisia Nový pakt o migrácii a azyle. Cieľom je, aby celá EÚ mala spoločný prístup k migrácii a azylom. Členské krajiny EÚ budú o tomto pakte aj naďalej rokovať, až kým nedosiahne podobu, s ktorou budú všetci súhlasiť.

#5. Ktoré tvrdenie je pravdivé?

Vysvetlenie: Slovensku sa po rokoch skončila výnimka, ktorá umožnila chovateľom nenahlasovať úradom počet svojich hospodárskych zvierat. Toto riešenie ale napomáhalo šíreniu afrického moru ošípaných tým, že úrady nemali prehľad o chovaných zvieratách. 

 

Práve z tohto dôvodu musia Slováci úradom nahlásiť každú ošípanú, ktorú doma chovajú. EÚ týmto domáce zabíjačky rozhodne nezakazuje, naopak chráni chovateľov a zvieratá napríklad pred šírením nebezpečných chorôb.

#6. Ktoré tvrdenie je pravdivé?

Vysvetlenie: Možno budeš šokovaný, ale EÚ nezakazuje farebné tetovanie. Problémom sú pritom farby, ktoré sú zdraviu škodlivé a spôsobujú ľuďom zdravotné problémy, ako napríklad kožné alergie, zápaly, infekcie, ale aj iné vážnejšie reakcie ako genetické mutácie či dokonca rakovinu.

Cieľom EÚ je regulovať trh s tetovacími farbami, aby bolo tetovanie pre Európanov bezpečné.

#7. Ako si vylepšovať kritické myslenie? (viac správnych odpovedí)

Označ všetky správne:

Vyhodnotiť kvíz

Vyber si viac z Politika polopate