Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Spisovné alebo nespisovné?

Results

#1. Je spisovné slovíčko NENI?

#2. Ako sa spisovne volá rastlina:

#3. Čo je spisovné?

#4. Je slovo SRANDA spisovné?

#5. Ktorá veta je správna?

#6. Ktoré slovo je spisovné?

#7. Ktoré slovo je spisovné?

#8. Ktoré slovo je spisovné?

#9. Ktoré slovo je spisovné?

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Lifehacking