Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Vieš, ako fungujú súdy na Slovensku?

Vieš, kam sa môžeš odvolať, aké súdy na Slovensku máme a aká je ich funkcia? Otestuj svoje vedomosti v kvíze.

Results

Gratulujeme, o našich súdoch vieš všetko podstatné!

O našich súdoch ti ešte nejaké vedomosti chýbajú.

#1. Ktorý z týchto súdov je v hierarchii súdov najnižšie?

#2. Osoba, ktorá nie je spokojná s rozsudkom okresného súdu sa môže odvolať na krajský súd.

Ak obžalovaný nesúhlasí s rozsudkom okresného súdu, má možnosť sa odvolať, čím sa prípad posunie na krajský súd.

#3. Pokiaľ krajský súd súhlasí s rozhodnutím okresného súdu, osoba sa môže odvolať na najvyšší súd.

Krajský súd môže rozsudok zrušiť a nariadiť, aby sa prípad vrátil na prvostupňový súd, alebo rozhodnutie okresného súdu potvrdiť. Ak krajský súd rozsudok potvrdí, je právoplatný. Možno proti nemu podať dovolanie na Najvyšší súd SR, ale iba v špeciálnych prípadoch. Napríklad, ak súdy porušili práva obžalovaného, v jeho veci rozhodovali zaujatí sudcovia, ktorí mali byť z rozhodovania vylúčení.

#4. Ktorý súd rieši korupciu či úkladné vraždy?

V obzvlášť závažných veciach, ako sú korupcia či úkladné vraždy, je prvostupňovým súdom Špecializovaný trestný súd. Odvolacím súdom je potom automaticky Najvyšší súd SR.

#5. Čo má na starosti Ústavný súd SR?

Ústavný súd rozhoduje napríklad o zákonnosti volieb, o sťažnostiach proti výsledku referenda či o obžalobe na prezidenta. Ak parlament príjme nejaký zákon, ústavný súd očekuje, ak ho o to požiada napríklad prezidentka, či je v súlade s Ústavou SR.

#6. Môžu sa na Ústavný súd SR obrátiť aj občania Slovenskej republiky?

Ak občania veria, že boli porušené ich ústavné práva, napríklad aj súdmi, môžu sa obrátiť na ústavný súd. Ak vyhodnotí, že ktorýkoľvek súd rozhodol protiústavne, ústavný súd môže jeho rozhodnutie zrušiť.

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate