Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Vieš, ako vznikajú na Slovensku zákony?

Cesta novovznikajúceho zákona nie je úplne jednoduchá. Poznáš všetky kroky, ktoré vedú k jeho vzniku? Otestuj svoje vedomosti v kvíze.

Results

Gratulujeme, o tvorbe zákonov vieš skutočne všetko!

Ešte sa potrebuješ doučiť zopár informácií o tom, ako funguje tvorba zákonov. Nevzdávaj to! Politika je často náročná, no dá sa pochopiť.

#1. Kto môže parlamentu predložiť návrh nového zákona?

Označ všetky správne:

 Nový zákon môže navrhnúť buď poslanec Národnej rady, výbor Národnej rady alebo naša vláda. Podľa toho, kto zákon navrhne, vyzerá aj proces jeho prijímania.

#2. Koho návrh zákona sa obvykle pripravuje najdlhšie?

Najdlhšie trvá pripraviť vládny návrh zákona, pretože prechádza viacerými pripomienkovaniami. Od nápadu urobiť zákon o nejakej veci až k jeho podpisu prezidentom/prezidentkou môže uplynúť v pohode aj 9 mesiacov. Zákon nemôže ísť hneď do prvého čítania v parlamente, ako keď ho navrhne poslanec.

#3. Komu sa posiela návrh zákona z ministerstva ako prvému?

Keď príde s návrhom napríklad Ministerstvo životného prostredia, návrh pošle najskôr všetkým odborom Ministerstva životného prostredia, aby sa k nemu vyjadrili. Ich vlastní kolegovia im to okomentujú, skritizujú, pochvália alebo vylepšia.

#4. Kto môže pripomienkovať návrh zákona po tom, čo je zverejnený na stránke slov-lex.sk?

Označ všetky správne:

K zákonu píšu pripomienky napríklad iné ministerstvá alebo verejnosť. Aj ty môžeš mať teda nejaké slovo v tom, ako naše zákony vyzerajú.

#5. Musí ministerstvo, ktoré prišlo s návrhom, zapracovať všetky pripomienky?

#6. Kto musí schváliť vládny návrh zákona, aby prešiel do prvého čítania v parlamente?

Musí ho schváliť celá vláda. Vládou schválený zákon sa predloží do parlamentu do prvého čítania.

#7. Čo sa deje pri prvom čítaní v parlamente?

V prvom čítaní môžu poslanci rozhodnúť len o tom, či o zákone vôbec budú rokovať ďalej, alebo nie je dosť dobrý ani na to, aby sa o ňom rozprávali a mal by byť prepracovaný.

#8. Koľko čítaní predchádza prijatiu nového zákona?

Nový zákon musí prejsť tromi čítaniami. V prvom sa poslanci rozhodnú, či sa návrhom vôbec budú zaoberať. V druhom môžu schváliť pozmeňujúce návrhy. V treťom ho schvaľujú ako celok.

#9. Koľko hlasov je potrebných na to, aby poslanci schválili zákon v treťom čítaní?

 Zákon sa schváli vtedy, ak zaň hlasuje aspoň nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

#10. Keď prinesie návrh zákona poslanec parlamentu, môže ísť zákon rovno do prvého čítania.

#11. Koľko dní má prezident/ka na podpísanie nového zákona?

#12. Môže prezident/ka návrh zákona poslať na prerokovanie po tom, čo ho už parlament schválil?

Prezident/ka má právo veta. Tým návrh zákona s pripomienkami vracia späť do parlamentu. Po prezidentskom vete môže zákon parlament opätovne schváliť, ale musí zaň hlasovať väčšina všetkých poslancov, nielen tých prítomných, teda minimálne 76. Ak sa napriek vetu prezdienta alebo prezidentky nájde 76 poslancov, ktorí za zákon zahlasujú, oficiálne prešiel.

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate