Generácia,
ktorá sa zaujíma

Kvíz: Vieš, ktoré slovo je čechizmus?

Dával si pozor na hodinách slovenčiny? Otestuj svoje vedomosti a pozornosť v kvíze o čechizmoch.

Results

#1. Ktoré slovo je čechizmus?

#2. Ktoré slovo nie je čechizmus?

#3. Ktoré slovo je čechizmus?

#4. Ktoré slovo je čechizmus?

#5. Ktoré slovo nie je čechizmus?

#6. Ktoré slovo je čechizmus?

#7. Ktoré slovo nie je čechizmus?

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Arts&Kultúra