Generácia,
ktorá sa zaujíma

KVÍZ: Zarábajú ženy a muži rovnako?

Zarábajú ženy menej, viac alebo rovnako ako muži? Vieš, o čom je Pay Transparency? Otestuj svoje vedomosti v krátkom kvíze na Európsky deň rovnosti odmeňovania.

Results

Gratulujeme! Táto téma pre teba očividne nie je neznámou.

#1. Ženy v porovnaní s mužmi zarábali v roku 2021 v EÚ o…

Tento rok je 15. november Európskym dňom rovnosti odmeňovania. Od 15. novembra 2023 teda ženy v EÚ pracujú v porovnaní s mužmi zadarmo. Je to deň, keď ženy v EÚ symbolicky prestávajú dostávať výplatu za rovnakú prácu v porovnaní so svojimi mužskými kolegami.⁠

#2. O koľko sa tento rozdiel zmenšil za posledných 10 rokov?

#3. Odkedy majú ženy a muži v Európe právo na rovnaký plat?

#4. Je v EÚ viac vysokoškolsky vzdelaných mužov alebo žien?

V roku 2021 bolo percento žien s dosiahnutím vyššieho vzdelania 46,8 % oproti 35,7 % mužov. Napriek lepšiemu vzdelaniu ženy zarábajú menej a sú menej zastúpené vo vrcholových pozíciách. (Zdroj dát: 2022 Education and Training Monitor)

#5. Koľko percent mužov v EÚ súhlasí s tým, že starostlivosť o domácnosť má byť spravodlivo rozdelená?

Aj množstvo neplatenej práce a starostlivosť o blízkych, ktorú ženy robia vo väčšej miere ako muži, prispieva k platovým rozdielom. (Zdroj dát: 2023 report on gender equality in the EU)

#6. O čom je Pay Transparency?

Označ všetky správne:

Európska komisia zavádza Pay Transparency, aby znížila platové rozdiely medzi mužmi a ženami.

#7. Aké budú povinnosti zamestnávateľov?

Označ všetky správne:

Pozri si ešte viac na tomto factsheete.

Vyhodnotiť kvíz

Reklama

Vyber si viac z Toto takto