Generácia,
ktorá sa zaujíma

Môže ti jedno tlačivo zaručiť, že v čase vojny nebudeš musieť bojovať?

Áno, má to však háčik. Vyše 40-tisíc Slovákov sa tento rok rozhodlo podať odopretie výkonu mimoriadnej služby v prípade mobilizácie. Aké povinnosti im zostávajú?

Tisícky mužov si podali žiadosť o odopretie výkonu mimoriadnej služby. Začali tak robiť najmä kvôli hoaxu o údajne chystanej mobilizácii na Slovensku, ktorá v nich vyvolala strach z možnosti vojny. Toto na mieru ušité klamstvo sa šírilo hlavne prostredníctvom Telegramu ako súčasť ruskej propagandy. Polícia SR tento hoax vyvrátila, no oheň už na streche vznikol. 

Skutočne sa však nemusíš obávať mobilizácie, keďže sa žiadna nechystá. No a keď sme si toto povedali, tak sa poďme teraz pozrieť na to, ako je to so zákonmi o brannej povinnosti. Naozaj, ale naozaj nepanikár – reálne by sa vyhlásila iba, ak by prišla na Slovensko vojna, čo zatiaľ nehrozí. 

Branná povinnosť pre všetkých mužov. Čo to znamená?

V skratke, keby začala na Slovensku vojna, mohli by ťa povolať bojovať za svoju vlasť. Ale iba, ak si muž s trvalým pobytom na Slovensku a dovŕšil si 19 rokov. 

V 55 rokoch branná povinnosť zaniká, takže ani tvojho otca, ak má už viac, nikdy nepovolajú.

Všetky tieto pravidlá upravuje zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti. Pokiaľ ti niečo nariaďuje zákon, musíš to splniť. Čo ak nie? 

Za priestupky proti brannej povinnosti, napríklad, ak by si narúšal priebeh odvodu alebo sa odmietol podrobiť lekárskej prehliadke, ti hrozí pokuta 331 až 1659 eur. Ak by však reálne bola vojna a ty by si sa pokúsil vyhnúť sa brannej povinnosti, hrozilo by ti aj väzenie na 1 až 5 rokov.

Čo ak som žena a chcela by som bojovať za Slovensko? 

Samozrejme, môžeš. Muži majú bránenie svojej krajiny ako povinnosť, no ženy sa môžu prihlásiť dobrovoľne. 

Volá sa to dobrovoľná branná povinnosť a ako som už spomínala, môžu sa na ňu prihlásiť napríklad ženy alebo ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Jediní, kto sa dobrovoľne prihlásiť nemôže sú tí, čo nedosiahli vek 19 rokov

Čo ak nechcem bojovať vôbec? 

Existuje výnimka, kedy si môže muž po dosiahnutí veku 19 rokov požiadať o Odopretie výkonu mimoriadnej služby. Čo to znamená?

To znamená, že nepôjdeš bojovať na front. Mnoho Slovákov, ktorí si podali odopretie však budú musieť aj tak zostať počas vojnového stavu v krajine a nastúpiť na tzv. alternatívnu službu, ktorú taktiež upravuje zákon.

Namiesto zbrane dostaneš lopatu na kopanie zákopov

Pokiaľ je bojovanie proti tvojmu svedomiu, náboženskému presvedčeniu alebo si napríklad pacifista a podal si si žiadosť o odopretie, budeš vykonávať službu mimo frontu. V tomto prípade by si vykonával napríklad záchranné práce, zdravotnícku či sociálnu starostlivosť.

V relácii Braňo Závodský Naživo sa k tejto téme vyjadril minister obrany SR Jaroslav Naď:

„Cez 40-tisíc ľudí si dá také tlačivo, ktoré je mimochodom absolútne zbytočné lebo keby prišlo k situácii, ktorú naozaj nikto neplánuje, žeby prišlo k mobilizácii, tak aj tak by bol v tom prípade človek mobilizovaný len by nedostal do ruky zbraň, ale pôjde niekde kopať zákopy alebo do nemocníc. Čiže nevyhne sa službe vlasti.“

Tlačivo teda nezbavuje človeka povinnosti slúžiť v čase vojny

Aby si nemusel ísť priamo bojovať, musíš si podať tento formulár do konca januára, a to v akomkoľvek veku. Od dovŕšenia 19. rokov až po 55 rokov, počas ktorých máš brannú povinnosť.

Pokiaľ by si chcel o niečo takéto požiadať počas vojny, neprešlo by ti to.

Reklama

Vyber si viac z News