Generácia,
ktorá sa zaujíma

Opozícia odovzdala 406 000 podpisov za referendum

referendum

Opozícia by chcela cez referendum dosiahnuť predčasné voľby. Takéto referendum sa môže vyhlásiť na základe petície s aspoň 350 000 podpismi.

Teraz nasleduje overovanie toho, či sú podpisy, ktoré odovzdali, pravé. Prezidentka ešte môže dať okrem toho ústavnému súdu preskúmať, či sú otázky v referende v súlade s Ústavou SR. Ak všetko bude ok, hlava štátu do 30 dní od prijatia petície vyhlási referendum.

Čo je referendum?

Zákony u nás prijíma Národná rada, teda parlament a potom ho ešte svojím podpisom schvaľuje prezident alebo prezidentka. Raz za čas sa ale stane, že takúto možnosť dostane široký ľud. Teda aj my, ak máme nad 18 rokov.

Toto hlasovanie ľudí o nejakom zákone, predpise alebo návrhu, voláme referendum. Všetci, čo tak radi hovoria, že my tu nič nezmôžeme, si v deň referenda môžu obliecť slávnostný oblek a ísť priamo rozhodovať. 

Kedy je referendum platné?

Referendum je asi jediné hlasovanie, kedy dáva zmysel aj nezúčastniť sa. Je totiž úspešné a teda platné až vtedy, keď sa ho zúčastní aspoň 50% občanov Slovenska, ktorí môžu voliť a nadpolovičná väčšina z nich hlasuje za. Takéto výsledky potom Národná rada vyhlási rovnako ako zákon.

Slovensko zatiaľ zažilo iba jedno jediné úspešné referendum. Bolo to referendum o vstupe do Európskej únie. Zúčastnilo sa ho vtedy 52% voličov a až 92% z nich hlasovalo za.
To, o ktoré sa opozícia pokúša teraz, by malo prebehnúť so spojenými regionálnymi voľbami, teda
29. októbra 2022.

Malo by obsahovať dve otázky. Prvá by bola o tom, či má vláda SR má bezodkladne podať demisiu, teda zrieknuť sa funkcie. V druhej otázke by sa ľudí pýtali na to, či súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR. Po úspechu referenda by teda skončila doterajšia vláda a konali by sa predčasné voľby.

Druhá otázka by tiež zmenila ústavu. Je preto veľmi pravdepodobné, že sa prezidentka obráti na Ústavný súd a ten sa na znenie otázok ešte dôkladne pozrie. 

Reklama

Vyber si viac z News