Generácia,
ktorá sa zaujíma

Parlamentné voľby 2023: Čo robiť v hlasovacej miestnosti? Návod od A po Z

Voľby 2023

Si nervózny, čo ťa čaká vo volebnej miestnosti? Ako to celé prebieha? Ak si prvovolič či prvovolička alebo si jednoducho zabudol, ako to funguje, prečítaj si tento stručný návod. 

Nájdenie volebnej miestnosti

Volebná miestnosť nie je Waldo, ale vo väčších mestách je niekedy náročnejšie zistiť, kam by si mal či mala ísť voliť.  Pred voľbami ti príde domov obálka od obce alebo mesta s tvojim menom, ktorá obsahuje oznámenie o čase a mieste konania volieb. Vo vnútri nájdeš informácie o tom, kam máš ísť voliť a aký je tvoj okrsok.

Zoznam volebných okrskov a volebných miestností by si mal nájsť aj na webovej stránke mesta či obce. Tam k jednotlivým okrskom priraďujú ulice, čiže ak si stratil papier s oznámením, zistiť si to môžeš aj na webe.

Potom už len stačí tieto údaje hodiť do Google máp a ísť.

Ak nejdeš voliť v mieste trvalého pobytu, môžeš si vybrať ktorúkoľvek volebnú miestnosť.

Príchod a prevzatie hlasovacích lístkov

Volebné miestnosti budú otvorené v čase od 7:00 do 22:00. V tomto časovom rozpätí musíš volebnú miestnosť navštíviť aj ty, aby sa tvoj hlas zarátal. 

Nezabudni si so sebou vziať občiansky preukaz. Bez neho sa ti odvoliť nepodarí. Ak volíš inde ako v mieste svojho trvalého pobytu, zober si aj hlasovací preukaz, ktorý si si vybavil alebo vybavila pred voľbami. 

Nezabudni si občiansky a hlasovací preukaz.

Hlasovací preukaz ti komisia po zapísaní odoberie, aby si nemohol ísť voliť na dvoch rozličných miestach a dopíše ťa do zoznamu voličov. 

Ak volíš v mieste svojho trvalého pobytu, volebná komisia ťa vyhľadá na zozname voličov a zakrúžkuje tvoje poradové číslo na papieri. 

Následne ti členovia komisie podajú 25 hlasovacích lístkov a prázdnu obálku s pečiatkou obce. 

To, že si prevzal hlasovacie lístky a obálku, potvrdíš svojím podpisom. Tento úkon slúži na to, aby nemohol jeden človek voliť viackrát a vyhovárať sa na to, že to si ho len teta v komisii pletie s jeho bratom.

Čo sa deje za plentou? Plenty of things

Po preukázaní toho, že si to ty a nie Batman, ti ukáže člen okrskovej volebnej komisie kam máš ísť vyplniť hlasovací lístok. Väčšinou sú to plenty alebo volebné zásteny, za ktoré sa skryješ, aby si mal na vyplnenie súkromie. 

Plenta je takáto vec: 

Zdroj: procity.sk

Voliť ti dovolia iba za plentou. Ak by si to skúšal niekde inde, tvoj hlas bude neplatný. Voľba za plentou je dôležitá, pretože zaručuje to, že máš pri svojom rozhodovaní úplné súkromie a nikto nekontroluje, koho volíš. Vďaka tomu hovoríme o našich voľbách, že sú tajné a slobodné. 

Za plentu by si preto mal ísť sám. Výnimkou je, ak máš špeciálne potreby a s voľbou ti musí niekto pomôcť. 

Spomedzi 25 hlasovacích lístkov si musíš vybrať jeden s politickou stranou, ktorú si sa rozhodol voliť. Tento lístok môžeš vložiť do obálky a máš vybavené. 

Malé volebné bingo

Nemusíš odovzdať hlasovací lístok bez úprav. Ak chceš, môžeš na tomto lístku zakrúžkovať štyroch politikov alebo političky. 

Krúžkuj poradové čísla politikov, nie ich mená. Zakrúžkovať môžeš maximálne štyroch politikov či političky.

Načo? Tieto krúžky sa inak volajú aj preferenčné hlasy. 

Slúžia na to, aby sa rozhodlo, kto z kandidátnej listiny dostane miesto v parlamente. Keď bude mať politická strana nárok na desať kresiel v parlamente, nevyberú prvých 10 ľudí na kandidátnej listine. Zohľadnia aj počet krúžkov, ktoré jednotliví politici dostali. Kreslo môže teda dostať aj kandidát, ktorý bol napríklad na 150. mieste na kandidátke.

Aby sa kandidát prekrúžkoval, musí získať viac ako 3 % z celkového počtu hlasov pre stranu. 

To znamená, že ak strana získa vo voľbách 400-tisíc hlasov, musí politik dostať minimálne 12 000 hlasov, čo sú 3 % zo 400-tisíc, aby sa prekrúžkoval. 

V jednoduchosti to znamená, že máš moc ovplyvniť nielen to, aká strana nám bude vládnuť, ale aj akí ľudia. Pozor, zakrúžkovať môžeš jedného, dvoch, troch, či štyroch politikov alebo političky. Ak ich zakrúžkuješ viac, ráta sa tvoj hlas pre stranu, no krúžky budú neplatné.

Už len vhodiť obálku do volebnej urny

Keď si spokojný či spokojná so svojím rozhodnutím, stačí preložiť hlasovací lístok na polovicu, vložiť do obálky a tú riadne zalepiť. 

Zvyšné hlasovacie lístky nezabudni za plentou. Vezmi ich so sebou. Do volebnej urny, ktorá bude riadne označená takto: 

Zdroj: gettyimages.com

…vložíš obálku. Zvyšné hlasovacie lístky hodíš do zapečatenej urny, ktorá slúži ako kôš na nepoužité alebo pokazené hlasovacie lístky. Určite si ich neber so sebou z volebnej miestnosti. Za ich vynesenie môžeš dostať pokutu 33 eur.

Máš to za sebou! Teraz už môžeš robiť čo chceš a mať dobrý pocit z toho, že ti nie je jedno, v akej krajine žiješ a kto nám bude najbližších pár rokov vládnuť. 

Čo by som mal či mala ešte vedieť?

✨ Ak nemôžeš prísť voliť osobne zo závažných zdravotných dôvodov, môžeš požiadať okrskovú volebnú komisiu, aby za tebou prišla a vykonal si hlasovanie do prenosnej volebnej urny.

✨ Ak tebe alebo niekomu z tvojich blízkych nedovoľuje zdravotný stav voliť za plentou samému, môže ísť s tebou tvoja blízka osoba. Musíte to však vopred oznámiť volebnej komisii. Sprevádzajúca osoba nemôže byť členom okrskovej volebnej komisie.

✨ Ak sa pomýliš, choď za členom volebnej komisie a vypýtaj si nové hlasovacie lístky. Neškrtaj a nesnaž sa pokazený hlasovací lístok opraviť. Môže sa tak stať neplatným. 

✨ Nevynášaj z volebnej miestnosti volebnú urnu. V roku 2019 ukradol volič z volebnej miestnosti urnu s hlasmi a hodil ju pred obecným úradom na zem. Okresný súd mu vymeral trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na dva roky.

Zdroj titulnej fotografie: Getty Images

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate