Generácia,
ktorá sa zaujíma

Podvodné praktiky za stámilióny: Vysvetľujeme, čo je to ekonomická trestná činnosť

Podvod

Stovečka do obálky či úplatky za vybavovanie kšeftov. Štát pri ekonomickej trestnej činnosti prichádza o najviac peňazí. V krátkosti vysvetľujeme, čím sa ekonomická kriminalita líši od krádeže auta či bicykla. 

Čo je to ekonomická trestná činnosť?

Ide o špecifický typ trestných činov, ktoré sa dotýka ekonomiky, financií a hospodárstva – či už jednotlivcov, firiem, alebo aj celého štátu. Jej páchatelia ju väčšinou konajú prefíkane a spôsobujú pri tom finančnú ujmu.

Napríklad keď podvodníci nalákajú nejakú babku, aby z okna vyhodila 10-tisíc eur , ide o ekonomickú trestnú činnosť. Prišla o peniaze. Ak jej ukradnú auto za 10-tisíc, ide o majetkovú trestnú činnosť. Síce prišla o drahú vec, ale v prvom rade je to hmotný majetok, nie priamo peniaze.  

Škody pri ekonomickej trestnej činnosti sú v mnohých prípadoch oveľa  vyššie ako pri majetkovej a ich následky môžu byť viditeľné až časom. Najmä, ak ide o ekonomický trestný čin, pri ktorom je poškodeným celý štát, nielen súkromná osoba či firma. 

Zdroj: giphy.com

Ak si niekto „uleje” zo štátnych peňazí, ktoré mali byť použité napríklad na výstavbu nového obchvatu, škoda, ktorú napáchal, je v prvom rade finančná a takisto má aj celospoločenský rozmer

Tým, že niekto pácha ekonomickú trestnú činnosť proti štátu, okráda nás všetkých. 

K takejto kriminalite dochádza často práve vtedy, keď nejaká osoba alebo skupina osôb zneužije svoje postavenie (napríklad funkciu vysokopostaveného úradníka) na to, aby sa obohatila. Škoda, ktorú spácha, tak nie je len materiálna, ale aj morálna. Keď totiž ľudia vidia, že ich predstavitelia nejakých úradov a inštitúcií okrádajú, prestanú dôverovať celým inštitúciám. 

Od slov k číslam

Ministerstvo vnútra zverejnilo na svojej stránke štatistiky kriminality za rok 2023. Na základe nich dokážeme určiť, aké trestné činy páchajú ľudia na Slovensku najčastejšie a aj to, ktoré z nich zabolia naše peňaženky najviac. Dôležité je však dodať, že tieto čísla  sú zatiaľ neúplné, pretože v nich  chýba december, no na základný prehľad poslúžia výborne. 

Polícia v období od 1. januára do 30. novembra 2023 zistila spolu 50 342 trestných činov. Z toho 11 879 sa týkalo ekonomickej kriminality, čo je približne 23 %. Dá sa teda povedať, že približne každý piaty trestný čin, o ktorom naše orgány vedia, je o krádeži peňazí.

Zdroj: giphy.com

Čo je však ešte horšie, je to, aké škody páchatelia ekonomickej kriminality spôsobujú. Policajti zistili, že v dôsledku všetkých trestných činov dokopy vznikla za rovnaké obdobie škoda vo výške 359 464 000 eur. 

A teraz pozor – ekonomická trestná činnosť tvorí až 293 847 000 eur z tejto sumy, čo predstavuje 82 %. 

Aj keď je ekonomických trestných činov v porovnaní s inými menej, škody, ktoré spôsobujú, dosahujú obludné rozmery. Do tejto sumy nie sú zarátané škody páchané na majetku, a teda keď niekto ukradne auto, bicykel či drahý počítač.

Aké typy ekonomickej trestnej činnosti poznáme?

Ekonomických trestných činov môže byť v zásade nekonečne veľa. Hovoríme aj o colných, burzových či bankových podvodoch alebo aj o fiktívnych firmách. Tebe stačí vedieť, že všetky ich spája to, že páchatelia sa obohatia na cudzích peniazoch, často – no nie vždy – pritom ide o peniaze nás všetkých, a pravidelne tak spôsobujú najväčšie finančné škody. 

Sprenevera

Ide o veľmi prefíkaný trestný čin. Predstav si, že niekto pracuje ako zamestnanec úschovne batožín. Turisti mu veria, že je zodpovedný človek na správnom mieste, preto mu zveria svoje kufre. Namiesto toho, aby ich strážil, z nich ukradne notebook a kameru. V tom momente sa dopustil trestného činu sprenevery.

Zamestnancovi úschovne batožín zverili svoj majetok a on s ním naložil inak, ako bolo dohodnuté, ukradol ho a obohatil sa. Spôsobená škoda možno nebola veľká, ale teraz si predstav, že niečo také sa môže udiať aj v štáte. 

Zdroj: giphy.com

Človek, ktorému my, občania, odovzdáme našu dôveru, si presunie peniaze zo štátnej kasy na svoj účet. Zverili sme mu ich, aby s nimi hospodáril, ale on si ich privlastnil iba pre seba, teda ich ukradol. 

Niekedy sa nám zdá, že politici a štátni úradníci si môžu robiť čokoľvek, ale keď si to predstavíme na príklade s našim vlastným kufrom, asi by sa nám to nepáčilo. Štátne peniaze takisto nie sú ich, ale nás všetkých. Majú ich len dočasne zverené, aj to na iný účel, nie aby ich míňali na seba.

Daňové podvody

Ideš si kúpiť hot dog a nedostaneš bloček. Samozrejme, technické problémy sa stať môžu, ale predajcovia majú povinnosť vystavovať bločky alebo faktúry. 

Ak ti ich nedajú, možno sú jedni z tých, ktorí nás ukracujú o peniaze. Daňové podvody v minulom roku do konca decembra spôsobili škodu štátu vo výške viac ako 107 miliónov eur, ide teda o najväčší balík zo všetkých trestných činov. 

Daňoví podvodníci si hľadajú diery v zákonoch, snažia sa dane neplatiť, respektíve nezaplatiť až toľko, koľko by mali, a tým si ich takzvane krátia. Druhou taktikou je vymýšľanie si neexistujúcich výdavkov, ktoré požadujú od štátu preplatiť. 

Zdroj: giphy.com

Korupcia 

Stovečka do vrecka nikdy nie je v poriadku. Ani to, ak niekto dostane drahé hodinky za 20-tisíc ako poďakovanie za to, že niečo vybavil. Korupcia je obzvlášť závažná vtedy, keď verejní činitelia, teda politici alebo vysoko postavení úradníci, využívajú svoje funkcie na to, aby pre niekoho niečo vybavili za odmenu. 

Na rozdiel od iných ekonomických trestných činov je korupcia špecifická v tom, že tu nemáme osobu poškodeného, pretože poškodený je verejný záujem.

Podvody 

Azda jedno z najlepších miest, kde hľadať podvodníkov, sú komentárové sekcie na Facebooku. Americký vojak, ktorý potrebuje pomoc. Bohatá vdova, ktorá nemá komu odovzdať svoj majetok či obchodník s kryptom, ktorý ti tvojich 20 eur zázračne premení na 20-tisíc. 

Všetko toto možno považovať za podvody. Sú to situácie, keď páchateľ svoju obeť oklame, aby sa obohatil/a na jej úkor. 

Rovnako môžu podvodníci podviesť aj štát. Napríklad tak, že mu počas pandémie tvrdia, že zamestnávajú stovky ľudí a berú od neho príspevky za to, že ich pracovné miesta napriek pandémii zachovajú. Až na to, že v skutočnosti ide o schránkové firmy, ktoré žiadnych zamestnancov nemajú.

Ekonomickou trestnou činnosťou sa často ubližuje verejnému záujmu, a teda nám všetkým. Ak sa sťažujeme, že nemáme poriadne cesty či kvalitné nemocnice, aj toto je dôvod. Ak budeš najbližšie počuť tento pojem v správach, mal/a by si dvakrát spozornieť. Nejde len tak o hocičo. Dopady ekonomickej kriminality sú obrovské a často sa dotýkajú nás všetkých.

Zdroj titulnej fotky: Canva

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate