Generácia,
ktorá sa zaujíma

Prečo by si mal ísť 29. októbra voliť aj ty?

Blížia sa spojené regionálne voľby, kde si budeme voliť starostov, primátorov, županov aj poslancov do zastupiteľstiev. Prečo by mali tieto voľby zaujímať aj teba?

Čo spravuje samosprávny kraj? 

Župa má na starosti veľa povinností. Akých napríklad?

Stredné školy, regionálne nemocnice či napríklad také divadlo. Spravuje aj cesty II. a III. triedy, prímestskú dopravu, zariadenia sociálnych služieb, knižnice alebo rozvoj turistického ruchu.

Za minulý rok minuli župy 1,8 miliardy eur

S predstaviteľmi žúp sa ľudia bežne nestretávajú, tak ako napríklad s takým starostom obce, a preto ich zaujímajú voľby do VÚC menej. 

Ako vidíš, majú však vo svojich kompetenciách veľmi dôležité veci, ktoré sa týkajú priamo teba. Preto by si si mal pozrieť kandidátov na županov aj poslancov do župného zastupiteľstva, ktorým dáš tento rok svoj hlas. 

Čo spravujú mestá a obce?

Aj keď mnoho vecí zastrešujú župy, veľa zostáva aj na pleciach miest a obcí, a to konkrétne 4300 starostí. Združenie miest a obcí totiž napočítalo, že majú až takýto obrovský počet kompetencií.

Tieto právomoci samospráv sa delia na prenesené a originálne. Rozdiel medzi nimi je veľmi jednoduchý. 

Na prenesené kompetencie dá mestám a obciam štát peniaze, aby ich mali z čoho platiť.

Tieto druhé, ktoré sú originálne, musia zaplatiť obce a mestá samé. Napríklad verejné osvetlenie, cintoríny, cesty v obci a meste alebo materské školy.

Originálne kompetencie sú platené z vlastných príjmov miest a obcí. Tam spadajú napríklad dane z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a poplatkov či takého predaja majetku obce.

Dokopy minuli obce a mestá v roku 2021 až 5,6 miliardy eur.

Aj tvoj hlas môže rozhodnúť 

Voľby sa budú konať 29. októbra a budú spojené komunálne so župnými. V tento deň si vyberieme takmer 3000 primátorov a starostov, vyše 20-tisíc miestnych poslancov, 8 županov a vyše 400 regionálnych poslancov.

Tak si zapíš dátum 29. októbra do kalendárika aj ty a CHOĎ VOLIŤ.

Video: Martin Yuwac Hluchý

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate