Generácia,
ktorá sa zaujíma

Prečo by sme mali mať viac žien v politike a 10 dôvodov, prečo ich vo voľbách krúžkovať

„Ženy do politiky ísť nechcú!” Počúvame často z mnohých strán. Naposledy sme vám vysvetlili, prečo to v mnohých prípadoch neplatí, ako aj to, akým prekážkam čelia ženy oproti mužom. Teraz sa pozrieme na 10 dôvodov, prečo by sme ženy v politike mali mať a prečo by sme ich mali krúžkovať.

  1. Ženy sú nedostatočne reprezentované

Kým na Slovensku žije 51 % žien, v parlamente ich je iba 21 %. Zo zistení politológov vyplýva, že na to, aby bola nejaká veľká skupina skutočne reprezentovaná, potrebuje minimálne 30 % zastúpenie. A tu vzniká problém. Politické strany umiestnili na kandidátne listiny iba 24 % žien. 

Preto, ak chceš vidieť po voľbách viac poslankýň, musíš využiť preferenčné hlasy a krúžkovať ženy tak, aby sa posunuli vyššie nad mužov.

  1. Ženy potrebujú ženské vzory

Dnes už nie je také náročné predstaviť si stať sa prezidentkou. Do roku 2019 to bolo na Slovensku prakticky nemysliteľné. Vtedy sme si totižto historicky prvýkrát zvolili za prezidentku ženu – Zuzanu Čaputovú. 

Tá ostatným ženám ukazuje, že sa to dá a tým, ktorí hovorili, že by sa mala starať len o rodinu, jasne hovorí, že tieto dva svety je možné zlúčiť. Potrebujeme viac ženských politických vzorov, ktoré dajú Slovákom a Slovenkám jasne najavo, že ženy sú dostatočne schopné podieľať sa na riadení tohto štátu. 

  1. Mnoho žien sa v politike venuje iným témam ako muži

Keď máte pocit, že sociálnym opatreniam, rodinám, zdravotníctvu, školstvu, ľudským právam či klíme sa venuje málo pozornosti, potom môže byť cestou práve voliť ženy. a. Jasné, nemusí to byť priorita pre každú z nich, no výskumy dokazujú, že v krajinách, kde sa zvýšilo zastúpenie žien v politike, začali tieto oblasti napredovať. 

  1. O nás bez nás”

Dnes o témach, ako sú potraty, či násilie páchané na ženách, rozhodujú poväčšine muži. Zo zahraničných skúseností vyplýva, že keď bolo v politike viac žien, aj týmto témam sa začala venovať väčšia pozornosť. Legislatíva sa upravila podľa skutočných potrieb žien, nie na základe toho, čo si muži myslia, že by pre ne bolo najlepšie.

Zdroj: giphy.com

  1. Odkaz politickým stranám 

Politické strany nominujú na kandidátne listiny zúfalo nízky počet žien. Väčšinou nepresiahne ani 30 % hranicu, ktorá je potrebná na to, aby zastúpenie veľkej skupiny bolo citeľné. 

Tí, ktorí zostavujú kandidátne listiny, vidia, že po ženách v súčasnosti nie je veľký dopyt. Voliči do parlamentu ženy nezvyknú prekrúžkovať tak, aby sa ich podiel zvýšil. Aj to je dôvod, prečo je na aktuálnych kandidátnych listinách medzi všetkými stranami iba 24 % žien. 

Krúžkujme ženy a odkážme politikom, že považujeme za dôležité ich tam mať. Aj v politike platí, že dopyt určuje ponuku, preto dajme jasne najavo, že ženy si svoje miesto pri rozhodovaní o kľúčových otázkach zaslúžia.

  1. Ženy v politike nevytvárajú toľko konfliktov ako muži

Voliči majú o ženách často skreslený, stereotypný obraz, že sú ukričané a problémy riešia emóciami, nie hlavou. Keď sa však pozrieme na slovenskú politiku, prevažne mužskú záležitosť, vidíme samé hádky a konflikty, niekedy dokonca fyzické potýčky!

Takýto typ politiky sa vidí zväčša pri mužoch. Skúsenosti z krajín, kde je žien v politike viac, nám hovoria, že práve ženy sú schopné dohodnúť sa omnoho skôr ako muži, a to aj bez hádok. 

Zdroj: giphy.com

  1. Viac žien v politike prinesie stabilnejší svet

Slovensko je demokratická krajina, ktorá je zo svojej podstaty založená na rovnosti. V praxi sme od nej v mnohých oblastiach na míle vzdialení. Zvýšené zastúpenie žien v politike otvára ženám dvere aj v ďalších oblastiach našej spoločnosti. 

Rovnosť príležitostí je dôležitá pre demokraciu a tá prináša svetu stabilitu a mier. Keď budeme vidieť, že je absolútne normálne mať ženy političky, bude nám rovnako normálne pripadať, keď budú informatičky, vodičky kamiónov, či vojačky. Veď prečo nie?

  1. S väčším počtom žien v politike rastie záujem o politiku

Každý z nás má vo svojom okolí ľudí, ktorí otvorene hovoria, že ich politika nezaujíma. Mnohým z nich príde strašne vzdialená, a to aj preto, že politici a političky im prídu iní/iné ako oni/ony. Väčšina si pod pojmom politik predstaví staršieho muža v drahom obleku. No asi sa zhodneme na tom, že už tento obraz je problém.

Ak by sme mali v politike viac žien, tak by aj bežné Slovenky nadobudli pocit, že sa im prihovará niekto, ako sú ony samé. Výskumy potvrdili, že väčšia prítomnosť žien v politike zvýšila záujem o veci verejné najmä medzi mladšími dievčatami. Viac sa zaujímali, viac sa dozvedeli a potom boli schopné robiť lepšie rozhodnutia. 

  1. Iné krajiny ukázali, že sa to dá, tak prečo nie aj u nás?

Kým na Slovensku sú 4 z 5 našich zástupcov muži, iné krajiny dokazujú, že si ženy v politike zaslúžia svoje miesto. Vedel/a si, že najväčšie zastúpenie majú poslankyne v africkej Rwande? Je ich 61 %. Treba však podotknúť, že vysoké zastúpenie žien v politike v afrických krajinách často súvisí najmä s občianskymi vojnami, v dôsledku ktorých zahynulo veľa mužov, preto už aj v celkovej populácii jasne dominujú ženy.

Z európskych krajín dominujú, neprekvapivo, škandinávske krajiny. Švédsko so 47 % podielom, nasleduje Fínsko so 41 % a pokračuje to Nórskom so 40 % zastúpením žien v politike. 

  1. Chceme to my všetci

Slováci a Slovenky si uvedomujú, že máme príšerne málo žien v politike. Z celonárodného prieskumu vyplynulo, že viac poslankýň by uvítalo 60 % žien a 42 % mužov. Nechceme hovoriť za vás, preto sme vám na našom Instagrame položili otázku, ako to vnímate vy. 

Až 97% z vás v našom prieskume súhlasilo s tým, že by sme mali mať viac žien v politike. Na otázku, prečo, ste odpovedali: 

„Aby napríklad veci týkajúce sa prevažne žien, mohli presadzovať ženy.”

„Menej ega, menej nenávisti, viac ozajstného sociálneho cítenia.”

„Pretože ženy sú v politike rovnako dobré ako muži.”

„Lebo ženy prinášajú pohľad z často iného uhlu a tiež je veľa tém, ku ktorým majú bližšie ženy ako muži.”

„Lebo toto, čo je teraz, nie je rovnomerné, ani spravodlivé zastúpenie.”

„Kultivovanejšia komunikácia.”

„Pretože ich je tam málo, nakoľko ich je viac ako mužov a aj viac žien má vysokú školu ako mužov.”

Napokon, ak máš dôvodov na krúžkovanie žien stále málo, odporúčame ti sledovať občiansku platformu Zakrúžkuj ženu, ktorá spolu s odborníkmi na danú tému prináša argumenty, prečo je to dôležité. 

Zdroj: giphy.com

Bodka na záver pre tých, ktorí tvrdia, že by sme sa mali rozhodovať len podľa kompetenosti kandidátov a kandidátok:

Áno, to nikto z nás nepopiera. Problém nízkeho zastúpenia žien v politike však spočíva v tom, že ženy oproti mužom čelia viacerým prekážkam, ktoré im v ich kariére bránia. Sme rozhodne za to, aby sa do parlamentu dostali len tí a tie naschopnejší/najschopnejšie, ale najprv im musíme dať rovnaké šance a vytvoriť rovnaké príležitosti.

Zdroj titulnej fotky: Canva

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate