Generácia,
ktorá sa zaujíma

Prečo sa stretávajú svetoví lídri na Valných zhromaždeniach OSN?

Valné zhromaždenie OSN

Už po 77. krát od vzniku OSN (Organizácia Spojených národov) sa stretli jej členovia z celého sveta, aby prediskutovali veľké problémy ako napríklad vojnu, ktorá sa prelína s problémami pandémie COVID-19 či zmenou klímy. Prečo?

Valné zhromaždenie začalo 20.9.2022 a potrvá približne celý rok. Tento rituál sa opakuje už 77 rokov. Nemysli si však, že tam budú všetci lídri sedieť celý rok.

Na začiatku vždy v takzvanej všeobecnej rozprave vystúpia hlavy a iní významní predstavitelia štátov. Za Slovensko v New Yorku tento týždeň hovorila prezidentka Zuzana Čaputová

Po zvyšok roka štáty na Valnom zhromaždení zastupujú diplomati, ktorí pracujú podobne, ako poslanci v parlamente – zúčastňujú sa schôdzí a zasadnutí jednotlivých výborov.

Čo je to OSN? 

OSN je najväčšou medzinárodnou organizáciou na svete. Myšlienka sa zrodila počas 2. svetovej vojny, keďže chceli krajiny zabezpečiť trvalý mier, nie iba prechodný medzi vojnami.

OSN sa snaží vytvárať akýsi návod, ako udržiavať bezproblémové spolužitie medzi krajinami.

vlajka OSN
Vlajka OSN

Je miestom, kde sa predstavitelia štátov stretávajú, aby spoločne nachádzali riešenia na naliehavé problémy vo svete ako napríklad vojny, klimatické zmeny, pandémie, živelné pohromy, terorizmus a iné.

Cieľom OSN je: 

  • udržiavať mier vo svete
  • rozvíjať priateľstvo medzi národmi
  • pomáhať národom pracovať na problémoch ako sú chudoba, hlad, negramotnosť, ale napríklad aj ľudské práva
  • pomáhať národom spolupracovať pri dosahovaní týchto cieľov

Koľko členov má OSN?

Počet členov OSN narástol z pôvodných 51 na dnešných 193 štátov

Čo tvorí OSN?

Štruktúru OSN tvorí 6 hlavných orgánov.

Valné zhromaždenie, ktoré si môžeš predstaviť ako „svetový parlament“, lebo sú v ňom zastúpené všetky štáty a rieši všetky otázky okrem bezpečnosti. Každý štát bez rozdielu veľkosti, sily, či bohatstva, v ňom má jeden hlas.

Ďalej sú to: Bezpečnostná rada, Medzinárodný súdny dvor, Sekretariát, Poručenská rada, Hospodárska a sociálna rada.

Chartu OSN pripravoval aj Slovák Ján Papanka, ktorý patril do úzkeho 14-členného prípravného tímu.

Ako prebieha hlasovanie v OSN?

Tak ako napríklad v parlamente, tak aj na Valnom zhromaždení OSN sa rozhodnutia prijímajú hlasovaním.

Väčšinou je pri otázkach potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny zhromaždenia, ale pri naozaj vážnych veciach sa musí zhodnúť dvojtretinový počet krajín.

Bezpečnostná rada udržiava svetový mier

Bezpečnosť a udržiavanie mieru na svete má na starosti Bezpečnostná rada. 

Jej rozhodnutia sú záväzné pre všetky členské štáty OSN. Ak neuposlúchnu, môže si ich plnenie vynútiť sankciami alebo vojenskou silou

V Bezpečnostnej rade majú všetci právo veta.

Podľa čoho sa riadi OSN?

Ako máme my na Slovensku Ústavu SR, základným dokumentom Organizácie Spojených národov je Charta OSN

Zdroje:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/411/79/PDF/N2241179.pdf?OpenElement

https://www.24hod.sk/prezidentka-caputova-pojde-z-pohrebu-kralovnej-alzbety-ii-priamo-do-new-yorku-zucastni-sa-valneho-zhromazdenia-osn-cl777396.html

https://unis.unvienna.org/unis/sk/topics/un-general.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/Valn%C3%A9_zhroma%C5%BEdenie_Organiz%C3%A1cie_Spojen%C3%BDch_n%C3%A1rodov

Reklama

Vyber si viac z News

Aj vďaka vám vieme vytvárať obsah, ktorý mladým ľuďom pomáha pochopiť zložitý svet. Podporte našu tvorbu.

alebo