Generácia,
ktorá sa zaujíma

Psychológ a sociologička sa pozreli na správanie Andrewa Tatea. Čo sa skrýva za jeho vyjadreniami?

Správny chlap neplače, nepotrebuje od nikoho pomoc a za svoj názor sa vie aj pobiť. To je len niekoľko prejavov toxickej maskulinity, ktorá na Slovensku nie je žiadnou novinkou. Namiesto toho, aby však zostala zabudnutá a zaprášená v minulých storočiach, medzi mladými mužmi dostala nový lesk a podobu namakaného bývalého kickboxera a TikTokera Andrewa Tatea.

Kto je Andrew Tate? 

Tridsaťšesťročný bývalý kickboxer, ktorého spolu s bratom Tristanom Tateom vychovala len matka, sa stal senzáciou internetu. 

Preslávil sa najmä vďaka TikToku, kde mal na svojich videách viac ako 11 miliárd zhliadnutí.

Šíril v nich posolstvá ako vystrihnuté z čias, kedy ženy nemali rovnaké práva ako muži a boli považované skôr za majetok.

„Ako vzor ho vnímajú prevažne tínedžeri vo veku 12-15 rokov. Ľuďom nad 15 rokov už dochádza, že silácke čiernobiele reči sú prázdne. Deklarovaná mizogýnia len zakrýva mindráky. Slúži na získavanie lajkov a predaj kurzov,“ hovorí psychológ Dušan Ondrušek, ktorý vidí Tateovo správanie aj vyjadrovanie ako cieľ získať od fanúšikov peniaze.

„Pyramídový model v platforme Hustler University, ktorý vytvoril Tate, šikovne nadháňal fanúškov a vyťahoval z nich peniaze. Vďaka tomu Instagram Andrewa Tate sledovalo asi 4,7 milióna followerov. Na platformu sa za poplatok 39 eur mesačne prihlásilo vyše 100 tisíc záujemcov o kurzy na tému, ako zarábať na kryptomene. Čoskoro sa ale ukázalo, že platforma mala skôr prvky pyramídovej schémy,“ vysvetľuje psychológ.

Po tomto dôkaze o podvode mu TikTok zrušil účet a fungovanie tejto schémy mu znemožnili aj Facebook a Instagram. Jeho účet je na TikToku aj na ďalších sociálnych sieťach zablokovaný od augusta minulého roku.

Okrem pyramídovej schémy bolo vážnym problémom aj jeho mizogýnne správanie. Aj keď boli jeho sociálne siete zrušené, Tateove posolstvá sa stihli usadiť v mysliach mladých chlapcov, nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. 

„Kde sa nabral nekonečný obdiv, hlavne zo strany chlapcov, ktorí sledovali stránky tohto škandalózneho kickboxera a „influencera“. Niektorí chlapci videli v jeho slovníku provokáciu a „protest“. Takýmito prejavmi možno naštvať rodičov a dokázať celému svetu, že „ja už som veľký a nik mi nemôže zakázať šíriť čokoľvek“ aj keby sa jednalo o zjavnú sprostosť,“ hovorí.

Okrem toho, že Tate sám seba prezentoval ako niekoho, kto sa v živote vypracoval z ničoho na úspešného človeka a tento recept na úspech sa rozohodol odovzdávať ďalej vo svojej Hustle University, je aj ukážkovým mizogýnom. Podľa Slovníku súčasného slovenského jazyka je mizogýnia definovaná ako:

Tento odpor k ženám sa prejavuje rôznymi spôsobmi, ako napríklad nadávkami, oplzlými gestami a osočovaním, čo sú všetko formy sexuálneho obťažovania. Mizogýnia však môže viesť aj k domácemu násiliu, psychickému týraniu či dokonca k znásilneniu. 

✨ K téme mizogýnie, ale aj rape culture či catcallingu sme vytvorili video.

Čo šíril Andrew Tate na TikToku?

Andrew Tate je vysoký, svalnatý muž, ktorý vo svojich videách často vystupuje so zapálenou cigarou a tmavými okuliarmi. Kulisu jeho videí tvoria drahé autá alebo scenérie luxusných miest, napríklad Dubaja.

Buduje o sebe obraz neohrozeného playboya, ktorý sa nemusí riadiť pravidlami spoločnosti. 

Videí so svojimi názormi zverejnil naozaj veľa. Diskutovanou býva napríklad jeho odpoveď na otázku, čo by spravil, keby ho žena obvinila z podvádzania

„Úder mačetou, úder do tváre a schmatnúť ju za krk. Drž hubu, suka.“

Mnoho jeho ďalších názorov vyzýva k podobnému násilnému a pohŕdavému správaniu k ženám

Povedal tiež:

„Ženy sú ultimátnym statusom postavenia v spoločnosti. Ľudia si myslia, že som s týmito ku*vami kvôli tomu, že mám rád sex. Nemá to nič spoločné s dôvodom, prečo sa stretávam s týmito ku*vami. Mám ku*vy, aby všetci vedeli, kto je tu pán.“ 

Takýchto vyjadrení má omnoho viac. Všetky majú spoločnú črtu – sú ofenzívne k ženám. Vníma ich často iba ako sexuálny objekt, trofej či nástroj na uspokojenie vlastných potrieb. 

Toto vyjadrenie sme ukázali aj sociologičke Márii Dudžákovej a psychológovi Dušanovi Ondrušekovi.

„Spomenutý výrok môžeme považovať za sexuálnu objektivizáciu, nakoľko sa daný človek vyjadruje o ženách hanlivým pomenovaním naznačujúcim, že tieto ženy nie sú dobré na nič iné ako na sex, aj napriek tomu, že sám tvrdi, že jeho primárnym cieľom s nimi tráviť čas nie je chuť na sex. 

Zároveň ich používa ako nástroj na dosiahnutie svojich cieľov, čo je v tomto prípade nejaká forma statusu. Z výroku môžeme chápať, že ženy vníma ako „trofej“ na porovnávanie sa s ostatnými,“ konštatuje Dudžáková.

Sexuálna objektivizácia je vnímanie osoby čisto cez jej telo a ako sexuálny objekt bez toho, aby sme brali ohľad na individualitu danej osoby, jej inteligenciu, či skúsenosti.

Takýto pohľad na osobu ako „len sexuálnu hračku“ či nástroj znamená, že ju dehumanizujeme, čiže nevidíme ako človeka, ale len ako nástroj sexuálneho potešenia,“ dodáva Dudžáková.

Takéto vyjadrenia z úst človeka, ktorý je pokladaný za akýsi vzor a hrdinu, môžu napáchať v mysliach mladých ľudí veľa školy. Zopár chlapcov si dokonca vytvorilo tričká, na ktorých hrdo nosia podobizeň Andrewa Tatea.

„Samozrejme, na mladých chlapcov, ktorí si vytvárajú svoju identitu, môžu tieto vplyvy pôsobiť nielen na vnímanie žien, ale aj samých seba. Nie len, že ich správanie bude agresívne a nerešpektujúce voči ženám, ale aj oni sami sa začnú porovnávať s týmto obrazom chlapa. 

Budú sa snažiť byť najväčší „mačovia“ v triede. Aj keby ich niečo trápilo, nedajú to najavo, pretože hovoriť o emóciách je „dôkaz slabosti“. To môže viesť k nízkemu sebavedomiu, či mentálnym problémom. Jednoducho povedané, v mnohých prípadoch podobné správanie prispieva k tomu, že sa mladí chlapci cítia nešťastne a pritom nemusia,“ upozorňuje sociologička.

Psychológ sa zase pozrel na jeho zlý úsudok a mizogýnne správanie k ženám.

„Andrew Tate prevádza a vychvaľuje chrapúnstvo, hulvátske správanie a primitívnu mizogýniu. Hovorí, že ženy nemajú čo opúšťať domácnosť, že nikdy nezvládnu šoférovanie a muži sa k nim majú správať ako k svojmu majetku.

Otázne je, či je Tateovo správanie vedomé alebo za tým môže byť aj nejaký psychický problém.

Nie je veľmi vhodné priradiť mu diagnózu na diaľku, bez možnosti osobne s ním hovoriť. Takže spomeniem len pozorovanie, ktoré je zreteľné pri pohľade na jeho videá. Vidíme u neho histriónske prejavy poruchy osobnosti. A tiež zlý odhad, ako na neho budú reagovať autority. Pred nejakým časom oznámil, že sa aj s jeho bratom Tristanom Tateom rozhodli presťahovať do Rumunska,“ uvádza Ondrušek.

💫 Histriónske prejavy poruchy osobnosti sa ako narušenú schopnosť empatie, manipuláciou a túžbou byť stredobodom pozornosti. Ľudia s touto poruchou túžia po uznaní a majú sklon ku zveličovaniu a preháňaniu svojich problémov. 💫

Andrew Tate sa do Rumunska presťahoval v presvedčení, že vo východoeurópskej krajine nebudú jeho výpady proti ženám vnímané negatívne. V tom sa však prerátal.

„Zdá sa ale, že aj v Rumunsku sa začínajú uplatňovať európske hodnoty, a tak mu polícia pred niekoľkými dňami zadržala jeho 11 áut a po domácom väzení ho predviedli ho na súd. Súd bude trvať dlho, takže sa asi dozvieme aj presnejšiu diagnózu o jeho poruchách osobnosti,“ konštatuje Ondrušek.

Inšpiratívne nie sú drahé autá, no predstava tradičnosti

Novinár Vladimír Šnídl sa na vplyv Tateových videí pýtal niekoľkých mladých chalanov z Trnavského kraja. Názory osemnásťročných stredoškolákov na influencera zhrnul vo svojom článku v Denníku N

Z rozhovorov vyplynulo, že chlapci na ňom neobdivovali ponižovanie žien ani jeho drahé autá. To, čo im v skutočnosti imponovalo, bol opis postavenia heterosexuálneho bieleho muža v spoločnosti. 

Tate svojimi názormi mladých chalanov presviedčal, aby si toto postavenie nedali zobrať. Chlapci tvrdili, že kvôli LGBTI ľuďom a feminizmu je ohrozené postavenie heterosexuálneho muža a koncept tradičnej rodiny.

„Občas sa vo verejnej diskusii mihne pojem „tradičná rodina.“ Kultúrni antropológovia si všimli, že nik nevysvetlil, na ktorú tradíciu sa odvolávame. Ide o tradíciu z antiky, s mnohoženstvom a rodinami, v ktorých sa oslavovala možnosť mať povedľa manželky aj mužského milenca? Alebo model zo stredoveku, keď sa ľudia dostávali do manželstva na základe spájania majetkov a nie na základe vzťahov?

Vtedy o rodine rozhodovali tí najstarší zo širšej rodiny. Alebo ide o „tradičnú“ rodinu z minulého storočia, kde mala žena vo všetkom poslúchať muža, nemať zamestnanie, ale len sa starať o manžela a deti? Po ktorom modele rodiny volajú zástancovia jej tradičnej podoby?“ pýta sa psychológ Ondrušek.

Veľmi často sú v predstavách nejaké podoby rodiny, ktoré sa v realite nikdy nepodarilo naplniť. Tradičná rodina je abstraktný pojem, ktorý nemá pevné základy.

„Rodinou môže byť rovnako vzťah muža, ženy a ich dvoch detí, ako aj vzťah dvoch ľudí rovnakého pohlavia a ich vlastných alebo adoptovaných detí. Ale aj veľmi často sa vyskytujúca rodinná jednotka, ktorú tvorí ženské osadenstvo, napr. stará mama, mama a dcéra.

Výskumy ukazujú, že všetky tieto podoby môžu byť veľmi vhodné, ale aj nevhodné pre rozvoj dieťaťa, v závislosti od toho, či sa tam podarí poskytnúť dieťaťu láskyplný vzťah. Bez ohľadu na pohlavie, biologickú spriaznenosť, či počet členov rodinného spoločenstva.“

Psychológ poukazuje zároveň na to, že takýto koncept neberie do úvahy seba-identitu členov rodiny a tiež skutočnosť, že rodina sa v čase môže meniť.

„Keď mladí ľudia dozrievajú a vyskúšajú si nejaký model rodiny, mali by sme akceptovať ich slobodu a nechať ich vybrať si, aký model rodinného súžitia im a spoločnosti vyhovuje,“ konštatuje.       

Andrew Tate svojimi výrokmi podporoval mladých mužov v tom, aby sa správali ako “správni chlapi” – aby vzali svoj život do vlastných rúk, uživili rodinu, či aby čelili problémom vo svojich životoch. Toto sú prejavy maskulinity, a teda mužnosti, ktorá vo svojej podstate nie je zlá.

Problémom však je, keď sú mladí muži vedení k takémuto stereotypnému správaniu ako jedinému správnemu prejavu mužnosti. Maskulinita sa vtedy stáva toxickou a mladí muži získavajú presvedčenie, že majú potláčať svoje emócie, od svojich partneriek majú očakávať len to, že “doma bude navarené a upratané”, od nikoho si nemajú pýtať pomoc a svoj názor môžu presadzovať aj hrubou silou. 

Zdroj: Canva

„Takéto správanie reprodukuje zastaralé vnímanie postavenia žien a mužov v spoločnosti. Posilňuje to rodové stereotypy, ktoré sú škodlivé pre všetkých ľudí bez ohľadu na rodovú identifikáciu, čím pridáva k nerovnosti v našej spoločnosti. 

Ak sú mladí chlapci, ale aj dievčatá, vystavovaní takýmto výrokom, môžu si ich privlastniť a začať sa tak správať. Dlhodobé opakovanie takýchto škodlivých stereotypov, hanlivé a nerešpektujúce sa správanie, či videnie žien ako sexuálnych objektov, môže viesť až k násilnému správaniu,“ varuje Dudžáková. 

Tieto názory, samozrejme, na Slovensku nie sú žiadnou novinkou. Ešte stále ich šíria staršie generácie mužov, ale rovnako aj žien. Žiaľ, aj spomínaní chlapci oslovení novinárom Šnídlom si mysleli, že takto je to správne a že Tate iba obhajuje “normálny svet”.

Prečo to nie je v poriadku? 

Pokiaľ nedokážeme prijať inakosť, lásku v každej podobe a práva žien, vrátime sa späť v čase. 

Andrew Tate nie je príkladom hrdinu ani rebela. Je príkladom spiatočníckeho pohľadu.

Nie je predsa prvý, ktorý prišiel s podobnými myšlienkami ako napríklad, že ženy sú majetkom muža a chlap nemôže plakať, aby bol pravým chlapom.

„Vyhlasovať, že chlapci a chlapi nikdy neplačú, je skôr z minulého storočia. Každý človek sa môže správať autenticky. Smiať sa a plakať podľa toho, čo cíti. Chlapci, ktorí sa nenaučia prejavovať emócie, ich môžu v sebe dusiť. Možno sa aj dopracovať k neuróze a strate autenticity. Ak sa naučia pripustiť si a prejavovať svoje emócie už v dospievaní, nebudú sa to musieť učiť o 30 rokov neskôr v kresle u drahého psychoterapeuta,“ uzatvára Ondrušek.

Ľudia ako Tate sa len málokedy dokážu kriticky pozrieť na to, čo robia a čo hovoria. Môžeš to však spraviť ty sám. Uvedomiť si, že tradičná rodina je pojem, ktorý niektorí ľudia využívajú iba na to, aby škatuľkovali a diskriminovali všetkých, okrem heterosexuálnych párov. 

Andrew Tate po súde v Rumunsku. Zdroj: gettyimages.com/Alex Nicodim/Anadolu Agency

Niekedy je naozaj náročné zorientovať sa vo všetkom tom chaose, ktorý naokolo vládne, no spravíš lepšie pre seba aj pre druhých, keď budeš počúvať názory odborníkov a pristupovať k témam, ktoré vyvolávajú na Slovensku vášne s chladnou hlavou. Pokiaľ tvoji spolužiaci uznávajú Tatea ako novodobého hrdinu a rebela, pripomeň im, že za svoje správanie dostal ban na sociálnych sieťach. Okrem toho bol obvinený z obchodovania s ľuďmi a zo znásilnení. V Rumunsku, kde momentálne žije, si v rámci väzby odsedel 3 mesiace za mrežami a v súčasnosti je v domácej väzbe aj so svojím mladším bratom Tristanom.

Zdroj titulnej fotky: gettyimages.com

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti
SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Zmudri.

Reklama

Vyber si viac z Vzťahy&SexEd

Aj vďaka vám vieme vytvárať obsah, ktorý mladým ľuďom pomáha pochopiť zložitý svet. Podporte našu tvorbu.

alebo