Generácia,
ktorá sa zaujíma

V skratke: Prečo sa udialo SNP?

Slovenské národné povstanie je jednou z najdôležitejších udalostí v našej histórii. Ukazuje, že Slováci si vedia vybrať správnu stranu a aj majú odvahu za ňu bojovať. Ako vzniklo SNP?

Čo naštartovalo povstanie?

Zrod SNP siaha do roku 1943. Exilová česko-slovenská vláda pôsobiaca v Londýne sa obávala, že po skončení vojny sa Slovensko zaradí na stranu porazených štátov. 

Preto sa spojili predstavitelia Komunistickej strany Slovenska, demokratických a občianskych skupín a sociálnej demokracie, aby podpísali tzv. Vianočnú dohodu. Prvá časť dohody sa zaväzovala bojovať proti fašistickému Slovenskému štátu a prezidentovi Tisovi. Po porazení nacistov sa mala podľa tejto dohody chopiť vlády Slovenská národná rada až kým nenájdu inú vhodnú vládu, ktorá nebude podporovať fašizmus.

Vianočná dohoda odštartovala prípravy na Slovenské národné povstanie.

SNP začalo skôr, ako bolo v pláne

V roku 1944 sa začali vytvárať povstalecké jednotky, a to česko-slovenská armáda, partizánské jednotky a povstalecké letectvo.

Povstanie malo začať v koordinácii so sovietskou stranou. V čase, keď povstanie prepuklo, však bolo iba vo fáze príprav.

Zdroj: instagram/povstanie

Problémom boli partizáni, ktorí konali skôr, ako mali. Ich činnosť sa snažil potlačiť Slovenský štát na čele s prezidentom Jozefom Tisom. Vojaci, ktorí mali partizánov zastaviť, sa k nim pridávali. 

Poslednou kvapkou bolo, keď partizáni obsadili 27. augusta 1944 Ružomberok, ktorý bol v tom čase dôležitým priemyselným centrom a významným železničným uzlom. Po obsadení mesta začali zatýkať príslušníkov nemeckej menšiny, kolaborantov, ale aj náhodných cestujúcich z rýchlika. Dokopy zadržali približne 90 osôb. Všetky tieto osoby na druhý deň zastrelili.

Ružomberok bol pre nacistov kľúčový, lebo ním prechádzalo zásobovanie nemeckých vojsk na východnom fronte.

Nemci sa preto rozhodli konať, a tak sa o dva dni neskôr začala okupácia Slovenska nemeckými vojskami

Začnite s vysťahovaním!

Tieto známe slová povedal Ján Golian, veliteľ ústredia Slovenskej národnej rady a vodca SNP 29. augusta 1944. Slová zazneli v rozhlasovom vysielaní Slobodného slovenského vysielača, ktorý pomáhal obyvateľom povstaleckých území informáciami, sprostredkovával šifrované odkazy vojakom a budoval vieru ľudí v Povstanie. 

Zdroj: instagram/povstanie

Veta bola šifrovaným odkazom pre jednotky zapojené do Slovenského národneho povstania, aby začali vzburu. 

Slovenské národné povstanie bolo potlačené 27. októbra 1944. Partizáni bojovali proti nacistom až do úplného oslobodenia krajiny v máji 1945. Význam SNP je do dnešných dní veľký. Vďaka tomu, že sa odvážni Slováci a Slovenky postavili na stranu protihitlerovskej koalície, sa postavili na stranu víťazov Druhej svetovej vojny. 

Zdroj titulnej fotografie: Instagram/Povstanie

Reklama

Vyber si viac z News