Generácia,
ktorá sa zaujíma

Vysvetľujúce VIDEO: Čo môže robiť PREZIDENT/KA?

Prezident alebo prezidentka je podľa Ústavy SR hlavou Slovenskej republiky. Mnohí si to ale zamieňajú s tým, že všetko môže, všetko musí a za všetko zodpovedá. V skutočnosti však nevyrieši tvoj vyšší plat, nižšie ceny chleba, ani to, čo sa učíš v škole.

Na čo má slovenský prezident alebo prezidentka dosah?

Vzniklo vďaka Veľvyslanectvu Holandského kráľovstva.

Za podporu ďakujeme Sokratovmu inštitútu.

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate