Generácia,
ktorá sa zaujíma

Vysvetľujúce VIDEO: Koho volíš, keď nejdeš voliť?

Približne 60 % Slovákov sa pravidelne nezúčastní volieb, čo je asi 1,5 milióna ľudí.

Hlasy všetkých nevoličov sa rozdelia pomerne podľa výsledku volieb, a teda najviac ich hlasov dostane víťazná strana. Takže aj nevolič v skutočnosti volí. Pozri si, ako presne to funguje, v tomto videu:

Vzniklo vďaka Veľvyslanectvu Holandského kráľovstva.

Za podporu ďakujeme Sokratovmu inštitútu.

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate