Generácia,
ktorá sa zaujíma

Vysvetľujúce VIDEO: Odkiaľ majú politické strany peniaze?

Politické strany.

Existujú na to, aby získali moc a presadili to, čomu veria a čo je pre ne dôležité. Vďaka tomu, že máme demokraciu, im túto moc udeľujeme my sami. Odkiaľ berú peniaze, ako vznikajú a kedy vieme kandidovať aj my?

Vzniklo vďaka Veľvyslanectvu Holandského kráľovstva.

Za podporu ďakujeme Sokratovmu inštitútu.

Reklama

Vyber si viac z Politika polopate