Generácia,
ktorá sa zaujíma

Ako fungujú platy zdravotníkov?

unavená doktorka pri posteli pacienta

Doktori, zdravotné sestry, fyzioterapeuti, sanitári a mnoho ďalších osôb sa každodenne stará o to, čo je pre každého z nás najdôležitejšie – zdravie. Ako však fungujú ich platy? Kto im za prácu zaplatí?

Kto platí zdravotníkov?

Ľudí, ktorí pracujú v štátnych nemocniciach platia nemocnice, ktoré dostávajú peniaze od zdravotných poisťovní. Odkiaľ na to berú zdravotné poisťovne? Skladá sa na to štát a ľudia platiaci odvody. Ich mzdy sa vypočítavajú na základe tzv. tabuľkových platov.

Existujú aj neštátne ambulancie, ktoré sú platené zo zdravotných poisťovní, s ktorými majú uzatvorené zmluvy. V týchto zariadeniach ti väčšinu zákrokov preplatí poisťovňa, no nadštandardné služby si hradíš sám. Takto fungujú najmä zubári, ale aj iní ambulantní lekári, pričom nadštandardné služby nie sú jasne definované. To znamená, že každá ambulancia má doplatky stanovené inak.

No a potom sú tu neštátne ambulancie, ktoré si neuzatvorili zmluvy so zdravotnými poisťovňami. To znamená, že si pacient platí plnú sumu za ošetrenie. Takto funguje napríklad mnoho psychologických ambulancií.

Ako fungujú platy zdravotníkov?

Táto otázka nie je taká jednoznačná, ako by sa možno zdala. 

doktor s pacientom v nemocnici

Platy doktorov, ale aj ostatných zdravotných pracovníkov, sa určujú, tak ako sme spomínali, na základe tabuliek alebo múdro povedané platových taríf. 

Ako sa platy vypočítavajú? 

Platy sa vypočítavajú na základe počtu odpracovaných rokov, čiže praxe, podľa náročnosti práce a povolania. Odvíjajú sa aj od priemernej mzdy, ktorá sa mení každý rok.

Okrem základných platov existujú aj rôzne príplatky napríklad za nočné, pri práci s chemoterapiou, morfiom a podobne. Záleží aj na tom, či pracuje doktor v Snine alebo v Bratislave. V rôznych regiónoch majú zamestnanci nemocníc podpísané kolektívne zmluvy, kvôli čomu môžu byť platy na západnom a východnom Slovensku rozdielne.

Každá nemocnica má ešte k tomu aj svoju vlastnú vnútornú organizáciu, na základe ktorej sú zdravotníci finančne ohodnotení.

Podľa zákonníka práce existuje 6 stupňov náročnosti práce, do ktorých sa rozdeľujú povolania. Tie, ktoré sú označené napríklad stupňom náročnosti 1, majú aj najnižšiu minimálnu mzdu

🔺 ÚDAJE O VÝŠKE PLATOV SÚ Z ROKU 2021 A SLÚŽIA LEN K VYSVETLENIU PROBLEMATIKY. 🔺

Príklad: 

Vedúci lekár má v tabuľke označenie stupeň náročnosti 6, čo je zároveň aj najvyšším stupňom. 

Keď je vedúci lekár zaradení v šiestom stupni náročnosti práce, jeho minimálna mzda je vyššia ako napríklad pri 1. stupni. 

Hrubá mzda u vedúceho lekára sa teda pohybuje okolo sumy 2766 €.

Na porovnanie: 

Pomocný pracovník v zdravotníctve má minimálnu mzdu do 5 rokov praxe 640 €, do 15 rokov praxe 660 € a nad 15 rokov praxe 680 €.

Zložitejšie je to pri zdravotných sestrách. Delia sa podľa dosiahnutého vzdelania a špecializácie. 

Platy sa budú zvyšovať

Hoci sa ti možno zdá, že sú lekári ohodnotení dostatočne, byť v zdravotníctve je mimoriadne zodpovedná a ťažká úloha. 

Priemerný mesačný plat lekára na Slovensku je  okolo 1680 €, čo je ročne okolo 20 160 €. Priemerná slovenská mzda sa pohybuje okolo 1211 €. Pod nami sú už len Litva, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.

Na porovnanie, priemerný mesačný plat lekára v Rakúsku je 4166 €, čo je ročne okolo 50 000 €. Priemerná rakúska mzda sa pohybuje okolo 4540 € za rok 2022. Lepšie sú už na tom v EÚ len Dánsko a Luxembursko.

U našich susedov v Česku má lekár, ktorý má do 1 roku praxe a najnižšiu náročnosť podľa tabuľky, ktorá to určuje, plat približne 1580 eur.

4 lekári majú ruky pokope na znak súdržnosti

Preto si doktori, zdravotné sestry aj ďalšie povolania žiadali zvyšovanie platov. Okrem platov mali ešte ďalších 7 podmienok:

👉 zabezpečenie platieb zo zdravotných poisťovní, aby mali pokryté náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti

👉 navýšiť počet lekárov, sestier a pôrodných asistentiek

👉 navýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek

👉 zrušiť diskriminačné nepeňažné plnenie

👉 zvýšiť kvalitu lekárskych fakúlt

👉 zreformovať atestačné štúdium pre mladých lekárov

👉 nerobiť reformu zdravotníctva pokiaľ nebudú mať nemocnice dostatok zdravotníckeho personálu

Vláda zvýšenie platov nakoniec schválila. Ministerstvo zdravotníctva SR uviedlo na svojej oficiálnej facebookovej stránke

“Od budúceho roka bez príplatkov automaticky dosiahne začínajúci lekár zvýšenie platu o 279 eur, začínajúca sestra o 202 eur. Lekár so špecializáciou a dvadsať ročnou praxou bude mať plat vyšší o 421 eur, sestra o 444 eur.” 

Platy zvýšia: 

  • lekárom
  • zdravotným sestrám
  • sanitárom
  • záchranárom
  • farmaceutom
  • laborantom
  • ďalším zdravotným pracovníkom

Novinkou je, že budú týmto pracovníkom zarátavať aj roky praxe a roky strávené na rodičovskej či materskej dovolenke – maximálne však 6 rokov.

✍️ Článok odborne skontroloval MUDr. Tomáš Havran.

Zdroje: 

https://www.crz.gov.sk/data/att/2898207.pdf

https://www.minimalnamzda.sk/narocnosti.php

https://bit.ly/3xGuTAp

https://alses.sk/sk/praca_pre_lekarov_rakusko/

www.kupnisila.cz

Reklama

Vyber si viac z News

Aj vďaka vám vieme vytvárať obsah, ktorý mladým ľuďom pomáha pochopiť zložitý svet. Podporte našu tvorbu.

alebo